Podnik zameraný na prepravu štrku, piesku a iných materiálov

Celá SR, Nitriansky kraj,

číslo ponuky: 170052

Cena podniku 200 000 €
Ročné tržby
Tržby vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a služieb počas účtovného obdobia.
135 000 €
Ročná EBITDA
EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Ročná EBITDA je vyjadrená ako zisk pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov v danom roku.
30 000 €
Aktíva
Celková výška dlhodobého a obežného majetku vo firme, vyjadrená v netto účtovných hodnotách.
na vyžiadanie
Čistý dlh
Čistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako hodnota úročeného úveru mínus hotovosť vo firme.
0 €
Zamestnanci
Počet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý pracovný pomer k dátumu zverejnenia ponuky.
4

Malá konkurencia

Stabilný príjem

Vlastné nehnuteľnosti a pozemky

Základné informácie

Predmetom predaja je hmotný a nehmotný majetok tvoriaci podnik zameraný na prepravu štrku, piesku, zeminy a iných materiálov. Podnik funguje už 12 rokov a vo svojom regióne je natoľko známy, že pre svoje fungovanie takmer vôbec nepotrebuje vyvíjať obchodnú činnosť. Dostatok zákaziek zaručuje aj pomerne veľká vzdialenosť najbližšej konkurencie.

Podnik pre svoju prevádzku využíva oplotený pozemok, na ktorom stojí rodinný dom, dielňa a dve unimobunky. Nehnuteľnosti sú súčasťou podniku a teda tiež predmetom predaja. Rodinný dom je mierne zrekonštruovaný a využíva ho jeden zo zamestnancov, unimobunky tvoria zázemie pre kanceláriu firmy a obsluhu bezpečnostného systému, ktorý je na pozemku nainštalovaný.

V majetku sa nachádza 5 nákladných automobilov, ktoré sú síce starších ročníkov výroby, vďaka plne vybavenej dielni a zručným zamestnancom, však nie je prevádzka týchto vozidiel žiadnym problémom. K dispozícii je tiež sústružnícke vybavenie v menšej dielni.

Vo firme pracujú štyria zamestnanci so skúsenosťami s vykladaním, nakladaním a prepravou materiálov. Majiteľ má na starosti najmä komunikáciu s klientmi, dispečing, administratívu a manažérske činnosti. Napriek tomu, že sa jedná o podnik naviazaný na fyzickú osobu, majiteľ je presvedčený o tom, že ďalšie fungovanie firmy nie je nijako závislé na jeho osobe a osoba nového majiteľa nebude mať za následok horšie výsledky.

Majiteľ firmu predáva zo zdravotných dôvodov a je ochotný po predaji minimálne 3 mesiace odovzdávať know-how na nového majiteľa.

 

Majetok

Hmotný majetok

 • tri nákladné automobily značky LIAZ
 • dva nákladné automobily značky AVIA
 • tri nakladače
 • dve uminobunky
 • kompresor
 • sústružnícke zariadenie
 • kompletné vybavenie dielne
 • zásoby na sklade – 10 000 €

Nehmotný majetok

 • databáza kontaktov na dodávateľov a odberateľov
 • know-how

Nehnuteľnosti

Rozloha budov: 263 m2

Rozloha pozemkov: 6 708 m2

Financie

Priemerné ročné tržby

 • 135 000 €

Priemerný ročný zisk

 • 30 000 €

Ostatné informácie

Dĺžka fungovania: 12 rokov

Dôvod predaje: zdravotné problémy majiteľa

Právna forma: SZČO

Predmet predaja: podnik (súbor hmotného a nehmotného majetku)

 

Hodnotenie business brokera

Výhodou podniku je jeho dobré meno a malá konkurencia v okolí, ktoré zabezpečujú stabilný zisk. K rýchlej návratnosti môže prispieť rozvoj obchodnej alebo marketingovej činnosti, ktorej sa majiteľ vôbec nevenoval. Potenciál môže byť tiež v obnove vozového parku podniku.

Mám záujem o viac informácií

Ing. Michal Volník

konateľ

zástupca pre: Praha, Ústecký kraj, Vysočina, Slovensko
+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!