Výroba a montáž PVC a Alu okien a dverí

Trnavský kraj, Slovenská republika

číslo ponuky: 170080

Cena podniku 450 000 €
Ročné tržby
Tržby vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a služieb počas účtovného obdobia.
839 000 €
Ročná EBITDA
EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Ročná EBITDA je vyjadrená ako zisk pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov v danom roku.
84 000 €
Aktíva
Celková výška dlhodobého a obežného majetku vo firme, vyjadrená v netto účtovných hodnotách.
420 000 €
Čistý dlh
Čistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako hodnota úročeného úveru mínus hotovosť vo firme.
0 €
Zamestnanci
Počet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý pracovný pomer k dátumu zverejnenia ponuky.
15

Dobré meno

Možnosť zahraničnej expanzie

O chod sa stará manažér

Základné informácie

Predmetom predaja je časť podniku v spoločnosti zameranej na výrobu plastových okien a dverí a ich montáž. Okná a dvere sú vyrábané z komponentov od renomovaných európskych dodávateľov. Spoločnosť sa venuje svojej činnosti už 14 rokov. Ku svojim hlavným produktom ponúka okrem iného širokú škálu doplnkového sortimentu, ako sú vonkajšie a vnútorné parapetné dosky, rolety, žalúzie, siete proti hmyzu, v rôznych tvaroch a vyhotoveniach.

Spoločnosť podniká prevažne na Slovensku, kde má si od svojho vzniku vytvorila veľmi dobré meno. V posledných rokoch sa však zamerala tiež na zahraničnú expanziu a svoje služby a produkty ponúka aj v Českej republike a Rakúsku. Zákazníkmi podniku sú majitelia rodinných domov a bytov a tiež stavebné spoločnosti. Spoločnosť pracuje každoročne v priemere na 450 zákazkách.

Vzhľadom k zabehnutej a kompletnej organizačnej štruktúre firmy je potreba činnosti majiteľa na jej prevádzke minimálna. Jej súčasťou je 15 skúsených zamestnancov na pozíciách riaditeľ spoločnosti, právny zástupca-personalista, office manager, obchodník, výrobný technik, servisný technik, operátor výroby, montér. Organizačná štruktúra zostane zachovaná aj po predaji podniku.

Súčasťou predaja môže a nemusí byť výrobno-prevádzkový areál, v odhadovanej hodnote 250 000 €. V prípade záujmu o kúpu s touto nehnuteľnosťou by sa navrhovaná predajná cena zvýšila o 200 000 €. V opačnom prípade zostane nehnuteľnosť v majetku predávajúceho, ktorý ju bude záujemcovi prenajímať. Okrem tejto nehnuteľnosti si spoločnosť prenajíma predajné priestory okien a dverí o rozlohe 200 m².

Súčasťou predaja by bolo tiež všetko potrebné vybavenie pre danú činnosť, a to technológia na výrobu PVC okien a dverí, technológia na výrobu Alu okien a dverí a vozový park s reklamnými polepmi. To všetko v hodnote viac ako 400 000 €.

Dôvodom predaja časti podniku sú osobné dôvody majiteľa, kvôli ktorým sa musí odsťahovať do zahraničia. Slovensko však bude naďalej pravidelne navštevovať a bude pre nového majiteľa k dispozícii pre odovzdanie kompletného know-how a prípadné ďalšie konzultácie.

Hmotný majetok

 • technológia na výrobu PVC okien a dverí – 185 000 €
 • technológia na výrobu Alu okien a dverí – 155 000 €
 • vozový park s reklamnými polepmi – 80 000 €

Nehmotný majetok

 • logo s ochrannou známkou
 • webové stránky pre SK, CZ, AT
 • skúsení a kvalitní zamestnanci
 • zmluvy s dodávateľmi

Prenájmy

Predajňa okien a dverí:

 • rozloha: 200 m²
 • nájomné: 450 € / mesiac

Nemovitosti

Výrobno-prevádzkový areál:

 • rozloha budov: 400 m² výroba + 250 m² sklady
 • rozloha pozemkov: 1 650 m²
 • odhad hodnoty: 250 000 €

Celkové ročné tržby

 • 2017 (do 30.11.): 650 000 €
 • 2016: 839 000 €
 • 2015: 620 000 €
 • 2014: 633 000 €

Celkový ročný zisk (EBITDA)

 • 10 – 15 % z tržieb

Zamestnanci

15 zamestnancov – riaditeľ spoločnosti, právny zástupca-personalista, office manager, obchodný tím, výrobný technik; servisný technik, operátori výroby, montéri

Ostatné informácie

Dĺžka fungovania: 14 rokov

Dôvod predaja: sťahovanie majiteľa do zahraničia

Právna forma: s.r.o.

Predmet predaja: hmotný a nehmotný majetok (časť podniku)

Hodnotenie business brokera

Investícia do tejto spoločnosti je vhodná pre rôzne typy podnikateľov ako aj firmy s podobným zameraním. Firma dosahuje veľmi dobré výsledky a hodnota kupovaného majetku je naviac dostatočne veľká aby minimalizovala pre kupujúceho riziko. Vďaka zabehnutej organizačnej štruktúre firmy, bude mať nový majiteľ dostatok času venovať sa rozvoju firmy, ako aj expanzii do zahraničia.

Mám záujem o viac informácií

Ing. Michal Volník

zástupca pre:
+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!