Výroba fólií a obalov vo fáze rastu

Nitriansky kraj,

číslo ponuky: 170071

Fotografia je ilustračná
Cena podniku 187 000 €
Ročné tržby
Tržby vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a služieb počas účtovného obdobia.
756 000 €
Ročná EBITDA
EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Ročná EBITDA je vyjadrená ako zisk pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov v danom roku.
52 000 €
Aktíva
Celková výška dlhodobého a obežného majetku vo firme, vyjadrená v netto účtovných hodnotách.
704 000 €
Čistý dlh
Čistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako hodnota úročeného úveru mínus hotovosť vo firme.
323 000 €
Zamestnanci
Počet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý pracovný pomer k dátumu zverejnenia ponuky.
13

Dlhodobí odberatelia

Veľký potenciál rastu

Výhodná poloha

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti zameranej na výrobu fólií a obalových materiálov. Spoločnosť je na trhu 6 rokov, pričom spočiatku sa zameriavala prevažne na obchodnú činnosť v danej oblasti. Výrobu zaviedol podnik len v posledných rokoch, vďaka čomu zaznamenal prudký nárast tržieb. Rast firmy stále pokračuje a tržby za 2017 by mali prekonať výsledok minulého roku o viac než 30 %.

Spoločnosť si prenajíma priestory o celkovej veľkosti 920 m2, na pozemku o rozlohe 1 000 m2. Súčasťou výrobná hala, sklad a administratívna budova.

Spoločnosť čerpá vo veľkej miere z dlhodobých vzťahov s odberateľmi, disponuje však tiež databázou potenciálnych nových klientov. Za posledný rok uspokojila 347 objednávok, pre 10 klientov.

Súčasťou majetku spoločnosti je všetko potrebné vybavenie pre výrobu, v hodnote približne 100 000 €. Aktuálny stav zásob je cca 350 000 €. Spoločnosť si pred nedávnom požiadala o dotáciu z Eurofondov na rozvoj, vo výške 400 000 €, v súčasnosti čaká na vyjadrenie.

V podniku je zamestnaných 13 zamestnancov, z ktorých všetci zostanú na svojich pozíciách aj po predaji spoločnosti novému majiteľovi. Jedná sa o riaditeľa výroby, zmenových majstrov, operátorov výroby, skladníka a asistentku.

Dôvodom predaja spoločnosti sú zdravotné problémy súčasného majiteľa. Súčasný majiteľ by samozrejme nového majiteľa zaškolil do všetkého potrebného a odovzdal by na neho potrebné know-how, vrátane kontaktov.

Spoločnosť za predáva za cenu, ktorá pokryje splatenie neodkladných dlhov spoločnosti a ročný plat majiteľa. V spoločnosti následne zostanú úvery v celkovej výške 323 000 € a záväzky z obchodného styku približne vo výške pohľadávok. Nový majiteľ môže následne úvery splatiť alebo reštrukturalizovať, prípadne urobiť spätný leasing na technológiu.

Hmotný majetok

 • strojné zariadenia – 100 000 €
 • iný software a hardware – 10 000 €

Nehmotný majetok

 • dlhodobé obchodné vzťahy
 • databáza potenciálnych klientov
 • webové stránky

Prenájmy

Výrobná hala s administratívnou budovou:

 • rozloha: 580 m² – výrobná hala + sklad
 • rozloha: 340 m² – administratívna budova
 • pozemok: 1 000 m²
 • nájomné: 3 500 € / mesiac

Celkové ročné tržby

 • 2017: 1 mil. € (odhad)
 • 2016: 756 000 €
 • 2015: 274 000 €
 • 2014: 232 000 €

Celkový ročný zisk (EBITDA)

 • 2016: 52 000 €
 • 2015: 9 000 €
 • 2014: 6 000 €

Zamestnanci

Riaditeľ výroby: 1x

Zmenový majster: 4x

Operátor: 6x

Skladník: 1x

Asistentka: 1x

Ostatné informácie

Dĺžka fungovania: 5 rokov

Dôvod predaja: rozvoj iných podnikateľských aktivít

a nedostatku času na riadenie tohoto podniku

Právna forma: s.r.o.

Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

Hodnotenie business brokera

Investícia do tejto spoločnosti je vhodná pre kapitálovo silnejšiu osobu alebo spoločnosť, ktorá by bola schopná dostatočne financovať jej rast. Pri udržaní súčasného rastu spoločnosti v nasledujúcich obdobiach môže byť návratnosť investície veľmi rýchla.

Mám záujem o viac informácií

Ing. Michal Volník

konateľ

zástupca pre: Praha, Ústecký kraj, Vysočina, Slovensko
+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!