Ako predať firmu cez InBase?

S nami predáte svoju firmu ľahšie a rýchlejšie

7 krokov k predaju vašej firmy

1. Zber informácií

Na osobnom stretnutí alebo telefonicky získame informácie o vašej spoločnosti (činnosť, história, finančné ukazovatele, dôvod predaja, ...), ktoré sú dôležité pre kvalitnú prezentáciu vašej spoločnosti potenciálnym záujemcom. V tejto fáze vám tiež poradíme ohľadom predajnej ceny, alebo prípravy podniku na predaj.

2. Tvorba ponukového listu

Zo získaných informácií vytvoríme ucelený ponukový list, ktorý bude slúžiť ako propagačný materiál pre potenciálnych investorov. Ponukový list bude vytvorený tak, aby v ňom boli zahrnuté len tie informácie, s ktorými budete súhlasiť a aby bola zachovaná anonymita podniku.

3. Podpis zmluvy

Pred tým než začneme vašu firmu ponúkať, podpíšeme spolu sprostredkovateľskú zmluvu, ktorá vás nebude nijako obmedzovať v hľadaní investorov pre vašu firmu vlastnými silami. Tiež vás nebude zaväzovať k žiadnej platbe, kým sa firma nepredá.

4. Zaradenie do databázy

S vašou ponukou budeme kontaktovať klientov z našej databázy investorov. Obchodný tím začne aktívne vyhľadávať ďalších potenciálnych záujemcov mimo databázy, vhodných priamo pre Váš podnik. Ponuka bude tiež umiestnená na našom webovom portáli.

5. Nájdenie záujemcov

Akonáhle niekto z oslovených investorov prejaví záujem o vašu firmu, informujeme vás o tom a s vaším súhlasom dohodneme schôdzku. Záujemcovi oznámime dôverné informácie až po podpise vyhlásenia o mlčanlivosti.

6. Predajný proces

V prípade, že niektorý z nami nájdených záujemcov bude o vašu firmu mať vážny záujem začneme s predajným procesom. V prípade, že sa záujemca nenájde do 3 mesiacov od štartu predajného procesu, môžeme Vám šancu na predaj zvýšiť zatraktívnením ponuky a priamym oslovením potenciálnych záujemcov (napr. konkurencie, odberateľov, investičných skupín ...). Táto služba je voliteľná a bola by spoplatnená paušálnou sumou 400,- €.

7. Úspešný predaj firmy

Akonáhle sa celý predajný proces úspešne ukončí a vy dostanete svoje peniaze, patrí našej spoločnosti provízia v jednotkách percent hodnoty predaného podniku, podľa jeho veľkosti (provízie sú porovnateľné s realitnými províziami). Keďže je predaj spoločnosti náročná operácia, prevedieme vás celým procesom a na naše náklady zaistíme tiež všetky právne a administratívne služby s predajom spojené.