Prekladateľská agentúra s viac ako 10-ročnou históriou

Praha, ČR

číslo ponuky: 220024

Fotografia je ilustračná
Cena podniku 379 000 € (8 900 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
312 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
11 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
119 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
1

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti, zaoberajúcej sa službami v oblasti prekladateľstva, korektúr, tlmočenia a súdnych prekladov. Firma na tomto trhu funguje už viac ako 10 rokov, za túto dobu si vo svojom obore vybudovala veľmi dobré meno. Pod súčasnou s.r.o. firma pôsobí zatiaľ 3 roky, aktuálne má jednu pobočku v Prahe.

Spoločnosť rýchlo rastie čo sa týka tržieb, pričom si zachováva nadštandardnú ziskovú maržu. Hrubá zisková marža na zákazkách sa pohybuje na úrovni 50 – 60 % z ceny zákazky a je relatívne stabilná. Ziskovosť a ekonomiku spoločnosti je možné vážnym záujemcom podložiť internými zoznamami zákaziek, ktoré spoločnosť realizovala. Firma je finančne veľmi zdravá, nemá žiadne problémy s cashflow a nemá žiadny dlh k bankovým inštitúciám.

Spoločnosť nemá vlastných zamestnancov, spolupracuje ale s väčším počtom SZČO – prekladateľmi pracujúcimi pod svojím IČO, ktorým sprostredkováva zákazky od svojich klientov. Firma má aktuálne kontakty na cca 200 dodávateľov – prekladateľov z rôznych jazykov a s rôznymi špecializáciami, pričom na báze pravidelnej fakturácie spolupracuje s cca 70 prekladateľmi.

Majiteľ v spoločnosti pracuje ako koordinátor prekladov, túto činnosť bude po predaji nutné niekým nahradiť. V kalkulácii zisku je ale už počítané s nákladom na dodatočného zamestnanca, ktorý by túto činnosť zastával. Majiteľ je samozrejme ochotný vo firme po obmedzenú dobu zostať, aby zaistil bezproblémový prechod firmy pod nového majiteľa.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

Ďalšie informácie

Hmotný majetok

 • vybavenie pobočky

Nehmotný majetok

 • dlhodobí klienti
 • prekladateľský softvér
 • kontrakty so zákazníkmi
 • databázy klientov aj dodávateľov
 • informácií plné CRM s kontaktmi
 • spolupracujúci SZČO
 • webové stránky
 • značka a povedomie o nej

Prenájmy

Plne vybavená pobočka s výkladom do frekventovanej ulice

 • veľkosť: cca 15 m²
 • nájomné: 6.000,- Kč/mes.

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 1x (konateľ)
 • počet spolupracujúcich SZČO: 

Zadlženosť

 • žiadny dlh

Celkové ročné tržby

 • 2020: 5,2 mil. Kč
 • 2021: 7,4 mil. Kč
 • 2022: 7,3 mil. Kč

Hrubá marža

 • 2020: 2,2 mil. Kč
 • 2021: 3,3 mil. Kč
 • 2022: 2,8 mil. Kč

Normalizovaný čistý zisk

 • 2020: 1,5 mil. Kč
 • 2021: 2,5 mil. Kč
 • k 30.08.2022: 1,8 mil. Kč (priebežne)

*Uvedený normalizovaný zisk je možné podložiť zoznamom vykonaných zákaziek a internými tabuľkami. Ide o zisk po odpočítaní všetkých variabilných aj fixných nákladov potrebných pre chod spoločnosti. V nákladoch nie je zahrnutý náklad na prácu majiteľa spoločnosti, zisk spoločnosti je zároveň odmenou majiteľa.

Ostatné informácie

 • Dĺžka fungovania: 10+ rokov
 • Dôvod predaja: zámer majiteľa orientovať sa na inú podnikateľskú činnosť
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.