Překladatelská agentura s více než 10-ti letou historií

Praha, ČR

číslo ponuky: 220024

Fotografia je ilustračná
Cena podniku 363 000 € (8 900 000 CZK)
Čistý dlh
Čistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako hodnota úročeného úveru mínus hotovosť vo firme.
0 €
Ročné tržby
Tržby vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a služieb počas účtovného obdobia.
273 000 €
História
Dĺžka fungovania podniku.
10 rokov
Ročná EBITDA
EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Ročná EBITDA je vyjadrená ako zisk pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov v danom roku.
94 000 €
Zamestnanci
Počet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý pracovný pomer k dátumu zverejnenia ponuky.
1

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, zabývající se službami v oblasti překladatelství, korektur, tlumočení a soudních překladů. Firma na tomto trhu funguje již více než 10 let, za tuto dobu si ve svém oboru vybudovala velmi dobré jméno. Pod současnou s.r.o. firma působí zatím 3 roky, aktuálně má jednu pobočku v Praze.

Společnost rychle roste co se týče tržeb, přičemž si zachovává nadstandardní ziskovou marži. Hrubá zisková marže na zakázkách se pohybuje na úrovni 50 – 60 % z ceny zakázky a je relativně stabilní. Ziskovost a ekonomiku společnosti je možné vážným zájemcům podložit interními seznamy zakázek, které společnost vyřizovala. Firma je finančně velmi zdravá, nemá žádné problémy s cashflow a nemá žádný dluh k bankovním institucím.

Společnost nemá vlastní zaměstnance, spolupracuje ale s větším počtem OSVČ – překladateli pracujícími pod svým IČ, kterým zprostředkovává zakázky od svých klientů. Firma má aktuálně kontakty na cca 200 dodavatelů – překladatelů z různých jazyků a s různými specializacemi, přičemž na bázi pravidelné fakturace spolupracuje s cca 70-ti překladateli.

Majitel ve společnosti pracuje jako koordinátor překladů, tuto činnost bude po prodeji nutné někým nahradit. V kalkulaci zisku je ale již počítáno s nákladem na dodatečného zaměstnance, který by tuto činnost zastával. Majitel je samozřejmě ochoten ve firmě po omezenou dobu zůstat, aby zajistil bezproblémový přechod firmy pod nového majitele.

Přehled finančních výsledků společnosti

Další informace

Hmotný majetek

 • vybavení pobočky

Nehmotný majetek

 • dlouhodobí klienti
 • překladatelský software
 • kontrakty se zákazníky
 • databáze klientů i dodavatelů
 • informací plné CRM s kontakty
 • spolupracující OSVČ
 • webové stránky
 • značka a povědomí o ní

Pronájmy

Plně vybavená pobočka s výlohou do frekventované ulice

 • velikost: cca 15 m²
 • nájemné: 6.000,- Kč/měs.

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 1x (jednatel)
 • počet spolupracujících OSVČ: 

Zadluženost

 • žádný dluh

Celkové roční tržby

 • 2020: 5,2 mil. Kč
 • 2021: 6,7 mil. Kč
 • k 30.08.2022: 4,7 mil. Kč (průběžně)

Hrubá marže

 • 2020: 2,2 mil. Kč
 • 2021: 3,3 mil. Kč
 • k 30.08.2022: 2,3 mil. Kč (průběžně)

Normalizovaný čistý zisk

 • 2020: 1,5 mil. Kč
 • 2021: 2,3 mil. Kč
 • k 30.08.2022: 1,8 mil. Kč (průběžně)

*Uvedený normalizovaný zisk je možné podložit seznamem provedených zakázek a interními tabulkami. Jedná se o zisk po odečtení všech variabilních i fixních nákladů potřebných pro chod společnosti. V nákladech není zahrnut náklad na práci majitele společnosti, zisk společnosti je zároveň odměnou majitele.

Ostatní informace

 • Délka fungování: 10+ let
 • Důvod prodeje: záměr majitele orientovat se na jinou podnikatelskou činnost
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!