Společnost provozující vlastní betonárnu

Kraj Vysočina, ČR

číslo ponuky: 190039

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku 612 000 € (15 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
213 000 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
360 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
13 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
na vyžiadanie
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
7

Základní informace

Předmětem prodeje je stavební společnost vlastnící a provozující betonárnu. Betonárna je plně technicky funkční a má vyřízené pravomocné stavební povolení. Betonárna může vyrobit až 100 m3 betonu za den, plán pro rok 2020 je získat tržby z prodeje betonu ve výši cca 5 milionů korun. V současné době probíhá provoz a prodej betonu v plném rozsahu. Společnost se také specializuje na stavební činnost, ta je ale v současnosti utlumena, majitelé se soustředí na provoz betonárny.

Společnost má dva majitele, z toho se jeden věnuje obchodu a financím, časová náročnost této činnosti je osm hodin denně. Druhý majitel se zaměřuje na výrobu a techniku s časovou náročností osm hodin denně.

Součástí prodeje je hmotný majetek ve tržní hodnotě až 11,2 mil. Kč, který zahrnuje především betonárnu, JCB nakladače, osobní automobily, lešení, vibrační desky a drobný majetek jako jsou počítače, tiskárny a elektronářadí. Dále prodej také zahrnuje budovu s kancelářemi a sklady v hodnotě 1,9 mil Kč, pozemky v hodnotě 180 tis. Kč, uzavřené smlouvy na stavební práce v hodnotě 6 mil. Kč, databázi klientů, webové stránky a průkazní zkoušky pro výrobu betonových směsí.

Společnost má úvěry ve výši 5,2 mil. Kč, které budou splaceny z prodejní ceny.

V roce 2018 došlo k jednorázovému poklesu tržeb, a to z důvodu personálních změn ve společnosti a plánované stěhování firmy a betonárny do nových prostor. V roce 2019 však došlo k stabilizaci firmy, a očekává se návrat výše tržeb na vyšší hodnoty.

Důvodem prodeje jsou osobní důvody majitelů a podnik bude k dispozici ihned po prodeji. Možná je i varianta odkupu společnosti s ponecháním úvěrů ve společnosti – v takovém případě by byla cena společnosti nižší o aktuální hodnotu dluhu ve společnosti.

Nabízí se několik variant prodeje:

 • prodej funkční betonárny včetně nemovitostí – bez stavebního vybavení – (firmu si majitelé ponechají) – cena 13 000 000,- Kč 
 • prodej celé firmy včetně betonárny, nemovitostí a stavebního vybavení – cena  15 000 000,- Kč 
 • prodej firmy – funkční betonárna vč nemovitostí – bez stavebního vybavení – cena  14 000 000,- Kč  

Hmotný majetek

 • 7x automobil
 • 1x betonárna AMB 20 (hodnota 10 mil. Kč)
 • 2X JCB nakladač
 • lešení
 • drobný majetek (pc, tiskárny, elektronářadí, 2x vibrační desky, řezačka na dlažbu)
 • Tržní hodnota souboru majetku: 11,3 mil. Kč

Nehmotný majetek

 • databáze klientů
 • webové stránky
 • průkazní zkoušky pro výrobu betonových směsí
 • uzavřené smlouvy na stavební práce v hodnotě 6 mil. Kč

Nemovitosti

 • budovy v hodnotě 1,9 mil. Kč
 • pozemek v hodnotě 180 tis. Kč

Zaměstnanci

 • 7x zaměstnanec na HPP + subdodovatelé

Zadluženost

Typ dluhu: kontokorent, provozní úvěr, směnka

 • výše dluhu: 5,2 mil. Kč – bude splaceno před prodejem, nový majitel obdrží firmu bez dluhů.

V případě zájmu však budou úvěry ponechány ve firmě – v takovém případě bude cena společnosti ponížena o hodnotu dluhů (bude na úrovni cca 10 mil. Kč).

Celkové roční tržby

 • 2020 (odhad): 5 mil. Kč (jenom z prodeje betonu bez stavební činnosti)
 • 2019: 8,6 mil. Kč
 • 2018: 9 mil. Kč
 • 2017: 18 mil. Kč
 • 2016: 19 mil. Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2019: 580 tis. Kč
 • 2018: 560 tis. Kč
 • 2017: 250 tis. Kč
 • 2016: 100 tis. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 8 let

Důvod prodeje: osobní důvody

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.