Spoločnosť zameraná na dekoratívne a remeselné služby s 25-ročnou históriou

Praha, ČR

číslo ponuky: 230017

Časově omezeno
Fotografia je ilustračná
Cena podniku
O ceně je možné v rámci insolvenčního řízení jednat, budeme rádi za případné nabídky.
413 000 € (9 700 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
2 064 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
25 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
na vyžiadanie
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
7

Základné informácie

Predmetom predaja je obchodný závod spoločnosti S.O.S. – DEKORACE, s.r.o., zaoberajúca sa službami v oblasti dekoratívnych riešení na kľúč. Spoločnosť funguje na trhu viac ako 25 rokov a za túto dobu rozšírila svoje portfólio zákazníkov do celej Európy a Ázie, kde sa dostala do čela firiem v tomto odbore. Svoj úspech stavala najmä na skúsenom tíme zamestnancov, kreativite, a výrobnom procese pod jednou strechou (od nápadu po realizáciu), teda na kompletnom dekoratívnom riešení. Spoločnosť ponúka dekoratívne a remeselné služby, v rámci ktorých zaistí grafický dizajn a návrh, výrobu, inštaláciu aj následný servis.

Spoločnosť sa dostala do finančných ťažkostí z dôvodu vysokého historického zaťaženia bankovými úvermi, čo v spojení s epidémiou kovidu a zatvorením obchodných centier a obchodov počas vianočných sviatkov, kedy sú tržby prirodzene najvyššie, viedlo k insolvencii. V rámci insolvenčného konania a teda spoločnosť predáva svoj obchodný závod, vrátane dlhodobého majetku, zásob, zamestnancov, a dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Majetok sa speňažuje v rámci insolvenčného konania, a preto na kupujúceho neprechádzajú existujúce peňažné záväzky alebo bankové dlhy spoločnosti.

Ide teda o predaj závodu spoločnosti v rámci insolvenčného konania. Predaj závodu zabezpečuje spoločnosť InBase v spolupráci s insolvenčným správcom, predaj obchodného závodu spoločnosť je odsúhlasený veriteľským výborom.

V súčasnosti firma normálne funguje, má zamestnancov a realizuje zákazky, obchodný závod teda môže nový majiteľ prevziať plne funkčný. Spoločnosť má mnoho dlhoročných zákazníkov, ktorí oceňujú najmä komplexnosť služieb. Ide o mestá a obce, reklamné a eventové agentúry, real estate development, obchodné centrá, zoo a zábavné parky, filmovú produkciu. V spoločnosti pracujú dizajnéri, projektanti, remeselníci, obchodníci a realizační technici. Mnoho z nich je tu zamestnaných dlhšie ako 10 rokov. Väčšina má znalosti a skúsenosti na viac ako dvoch pozíciách vo firme.

Od vianočných ozdôb spoločnosť rozšírila svoje pôsobenie do segmentu scénografie, výroby interiérov, detských ihrísk a mobiliárov, parkových úprav, ale aj mechatroniky, svetelných efektov i veľkých stavebných celkov ako bola napríklad zákazka Sloninec – Hrošinec ZOO Praha, kde bola generálny dodávateľ. Pri rozširovaní obchodnej činnosti do zahraničia získala znalosti v medzinárodnom obchode a marketingu.

Spoločnosť teraz funguje v prenajatom priemyselnom areáli na Prahe 4, ul. Dobronická, kedy rozloha vonkajších priestorov je 700 m2 – vonkajší sklad, rozloha vnútorných priestorov je 1000 m2 – kancelárie a dielne. Prevádzku je možné pohodlne realizovať aj v menších priestoroch, než doteraz.

Medzi zákazníkmi spoločnosti patrili takí zákazníci ako je napr. Tesco, Ikea, Praha, CPI, Pilsner Urquell alebo Globus. V súčasnosti ďalej dodáva výrobky a služby do miest a obcí, popredných múzeí, zábavných parkov alebo obchodných sietí. Je v zozname kvalifikovaných dodávateľov pre štátnu správu.

V priebehu posledných desiatich rokov sa spoločnosť zapojila do projektov presahujúcich oblasť dekorácií. Najmä interiérový dizajn a vonkajšie mobiliáre pre nadnárodné spoločnosti a štátnu správu posunul celý proces zákazky do sofistikovanejšieho procesu návrhov, projektov, výroby a montáže. Spoločnosť sa v budúcnosti chce zamerať na 3D tlač. Pri zotrvaní súčasného trendu je možné pokračovať v nastolenom trende rastu avšak bez historického dlhu. S nákupom získa kupujúci aj dve dcérske spoločnosti, ktoré majú individuálne pridané hodnoty. Spoločnosť má dve pobočky, na Slovensku av Rusku. Slovenská pobočka má dlhodobú tradíciu a je dlhodobo v zisku.

Hodnota obchodného závodu spoločnosti bola stanovená znaleckým posudkom z roku 2023, majetkovou metódou na sumu 11 419 000,00 Sk. Posudok sme samozrejme schopní záujemcom doložiť. Ponuka je ideálna pre záujemcov, ktorí budú schopní prevzatím závodu nadviazať (už bez potreby hradiť dlhovú službu) na úspešné fungovanie spoločnosti S.O.S. – DEKORÁCIA, s.r.o. a za relatívne nízku cenu si zaobstarať fungujúci závod s už zavedenými zamestnancami a dlhoročnými zákazníkmi. Spoločnosť má portfólio stálych zákazníkov (obce, obchodné centrá), tí teraz čakajú ako to so spoločnosťou dopadne a sú pripravení pokračovať v spolupráci.

 

Hmotný majetok

 • rozsiahly mobiliár dekorácií, LED osvetlenie a ozdôb (odhadovaná hodnota 2,4 mil. Kč podľa posudku)
 • vybavenie kancelárií vrátane hardvéru, zabezpečovacieho a kamerového systému, vybavenie dielní v podobe strojov a náradia (odhadovaná hodnota 2,0 mil. Kč podľa posudku)

Nehmotný majetok

 • vymáhateľné pohľadávky
 • 100 % obchodný podiel v dcérskej spoločnosti S.O.S.- DEKORÁCIA, s.r.o., na Slovensku, obchodný podiel v dcérskej spoločnosti S.O.S. – DEKORÁCIA, OOO, v Rusku (odhadovaná hodnota 3,0 mil. Kč podľa posudku)
 • ochranná známka S.O.S. DEKORÁCIA 
 • funkčné internetové stránky a profily na sociálnych sieťach
 • ekonomický informačný systém Helios a súčasný preškolený tím zamestnancov spoločnosti

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 7x

Zadlženosť

 • žiadna, predmetom predaja je obchodný závod bez akéhokoľvek zaťaženia

Celkové ročné tržby

 • 2018: 73,2 mil. Kč
 • 2019: 65,3 mil. Kč
 • 2020: 42,2 mil. Kč (covid pandémia)
 • 2021: 42,3 mil. Kč (covid pandémia)
 • 2022: 48,5 mil. Kč
 • 2023: 4,7 mil. Kč (za prvé 3 mesiace účtovného obdobia, došlo k utlmeniu činnosti z dôvodu insolvencie)

Prevádzková EBITDA

 • 2019: 6,35 mil. Kč
 • 2020: -2,8 mil. Kč
 • 2021: 2,4 mil. Kč
 • 2022: -11,1 mil. Kč
 • 06/2023: -1,8 mil. Kč

Ostatné informácie

 • História: 25+ rokov
 • Dôvod predaja: insolvencia spoločnosti S.O.S. dekorácia s.r.o.
 • Právna forma: obchodný závod
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.