Spoločnosť zameraná na predaj a inštaláciu privátnych bazénov a víriviek

Jihomoravský kraj, ČR

číslo ponuky: 230012

Fotografia je ilustračná
Cena podniku 255 000 € (6 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
5 000 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
851 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
20 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
64 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
4

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti, zaoberajúca sa predajom a montážou luxusných privátnych bazénov a víriviek. Spoločnosť na trhu funguje už takmer 20 rokov.

Firma dodáva rôzne typy bazénov na mieru, do portfólia spoločnosti patria najmä elegantné nadzemné bazény, celoročné bazény, luxusné vírivky alebo kúpacie sudy. Spoločnosť pre svojich klientov zabezpečuje celý projekt, od úvodnej konzultácie, cez návrh riešenia, následnú realizáciu až po popredajný servis.

Spoločnosť má dlhoročnú nadštandardnú spoluprácu s niekoľkými poprednými svetovými výrobcami bazénov a víriviek. Príslušné renomované značky sú na trhu v ČR a na Slovensku dostupné výhradne v spoločnosti, čo má svoju hodnotu aj samostatne. V súčasnosti firma realizuje cca 80 realizácií ročne, menšia časť obratu je generovaná aj z predaja doplnkového tovaru cez e-shop.

Pridanú hodnotu má určite aj skúsený personál s dlhoročnými skúsenosťami v odbore. Spoločnosť aktuálne zamestnáva 4 kmeňových zamestnancov, na samotných inštaláciách firma spolupracuje s niekoľkými externými dodávateľmi.

Majiteľ je ochotný sa vopred dohodnutú dobu naďalej podieľať na chode firmy a zabezpečiť bezproblémové odovzdanie firmy novému majiteľovi.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

 

Hmotný majetok

 • vybavenie showroomu, automobily, vzorky v hodnote cca 1,5 mil. Kč
 • zásoby v hodnote cca 1,5 mil. Kč

Nehmotný majetok

 • exkluzívne zastúpenie popredných značiek v oblasti bazénov a víriviek
 • dlhodobé obchodné vzťahy s dodávateľmi
 • odborný a zaškolený pracovný tím
 • webové stránky
 • know – how

Nehnuteľnosti v prenájme

Showroom a sklad

 • rozloha: cca 500 m²
 • výška prenájmu: 45 tis. Kč/ mesačne

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 4 + externí dodávatelia

Zadlženosť

 • bezúročný úver 120.000,- Kč
 • bude splatené 07/2023

Celkové ročné tržby

 • 2019: 15,0 mil. Kč
 • 2020: 16,0 mil. Kč
 • 2021: 19,0 mil. Kč
 • 2022: 20,0 mil. Kč

Prevádzková EBITDA

 • 2019: 1,5 mil. Kč 
 • 2020: 1,7 mil. Kč
 • 2021: 1,7 mil. Kč
 • 2022: 1,5 mil. Kč

Poznámka: EBITDA bola vypočítaná ako prevádzkový výsledok hospodárenia, navýšený o hodnotu odpisov dlhodobého majetku spoločnosti.

Ostatné informácie

 • História: 20 rokov
 • Dôvod predaja: odchod majiteľa do dôchodku
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.