Spoločnosť zameraná na predaj outdoorového oblečenia a obuvi

Slovenská republika

číslo ponuky: 230004

Fotografia je ilustračná
Cena podniku 2 000 000 €
Čistý dlh
Čistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako výška úročeného úveru mínus hotovosť vo firme.
0 €
Ročné tržby
Tržby vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a služieb počas účtovného obdobia.
3 000 000 €
História
Dĺžka fungovania podniku.
10 rokov
Ročná EBITDA
EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Ročná EBITDA je vyjadrená ako zisk pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov v danom roku.
500 000 €
Zamestnanci
Počet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý pracovný pomer ku dňu zverejnenia ponuky.
10

Základné informácie

Predmetom predaja je slovenská spoločnosť, zameraná na prevádzku maloobchodného a veľkoobchodného predaja outdoorového športového oblečenia, športovej obuvi a vybavenia najmä pre potreby športovcov, horolezcov, turistov a skialpinistov. Predaj je prevádzkovaný formou kamennej predajne a zavedeného internetového obchodu.

Portfólio predávaných produktov zahŕňa najmä outdoorové oblečenie, doplnky, obuv a outdoorové vybavenie. Spoločnosť v rámci svojej činnosti ale tiež organizuje športové akcie a outdoorové vybavenie aj požičiava. Spoločnosť predáva najmä prémiové značky s pridanou hodnotou, pričom dôraz je kladený najmä na kvalitu a využiteľnosť produktového portfólia, rozširovanie produktových kategórií, dostupnosť produktov (udržiavanie veľkého množstva tovaru, najmä topánok na sklade).

V segmente outdoorového oblečenia má spoločnosť veľmi dobrú pozíciu na slovenskom trhu a zároveň veľký potenciálom expanzie na nové trhy v Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku a Chorvátsku v období 2023–2025.

V fiškálnom roku 2022 spoločnosť dosiahla 3x vyššiu EBITDA ako vo fiškálnom roku 2021 a má významný potenciál expanzie na ďalšie európske trhy so zavedenými subdodávateľskými reťazcami a vysokou spokojnosťou zákazníkov.

Silné stránky firmy:

 • v sklade 30 tisíc produktov od 50+ značiek
 • 90% produktov je okamžite k dispozícii
 • cez 15 tis. objednávok ročne
 • 55 % predaja sa realizuje online
 • ročná miera rastu tržieb 31,6 %

Obchodný priestor, v ktorom je umiestnená kamenná predajňa spoločnosti s rozlohou 330 m² je vo vlastníctve spoločnosti av prípade záujmu je možné odkúpiť firmu vrátane tejto nehnuteľnosti. Odhadovaná hodnota je 400 tis. EUR, cena by bola v takom prípade pripočítaná k cene za samotnú spoločnosť. Spoločnosť okrem kamennej predajne využíva sklad s rozlohou 400 m², ktorý je prenajímaný od tretej strany.

Firma je aktuálne vo expanznej fáze po úspešnom etablovaní sa:

 • na slovenskom trhu;
 • v Českej republike;
 • v Maďarskej republike;
 • v Rumunsku prostredníctvom online predaja;
 • pripravuje sa vstup na Ukrajinu.

Po odchode majiteľa z firmy zostane 10 zamestnancov. Nový majiteľ bude musieť zamestnať nového výkonného riaditeľa, ktorý nahradí súčasného majiteľa. Ten je ale samozrejme ochotný vo firme zostať po dobu nevyhnutnú na kontinuálne odovzdanie firmy.

Cena za firmu bude stanovená ako hodnota spoločnosti + aktuálna hodnota zásob + cena za nehnuteľnosť (ak bude súčasťou predaja). Firma bude následne odovzdaná bez akýchkoľvek úverov, alebo záväzkov. Kúpna cena môže byť s dostatočnými garanciami a právnymi zárukami vyplatená aj v splátkach, ale prvá splátka by mala byť minimálne vo výške hodnoty prevádzaného tovaru a hodnoty zariadení v majetku.

Majiteľ hľadá nielen kupujúceho 100% podielu vo firme – je otvorený aj príchodu strategického investora, kupujúceho majoritného podielu, ktorý bude mať záujem investovať do rozvoja spoločnosti, expanzie na zahraničné trhy, a investíciám do ďalšej automatizácie procesov a navýšenia skladových zásob.

Ďalšie informácie

Hmotný majetok

 • vybavenie a fit-out kamennej predajne
 • vybavenie skladu
 • zásoby v hodnote 0,5 až 1,5 mil. EUR (hodnota počas roka osciluje, cena za spoločnosť vrátane zásob bude teda závisieť od aktuálnej výšky predajných zásob na sklade)

Nehmotný majetok

 • softvér na mieru a systém eshopu
 • skladový systém
 • dlhodobé obchodné vzťahy
 • rámcové zmluvy s dodávateľmi
 • odborný a zaškolený pracovný tím
 • certifikácia a licencia
 • webové stránky
 • know – how

Nehnuteľnosti v majetku

Kamenná predajňa

 • rozloha: cca 330 m²
 • odhad hodnoty: 500 000,- EUR

Táto predajňa môže ale nemusí byť súčasťou predaja. Nový majiteľ má možnosť predajňu neodkúpiť, a pokračovať v nájme.

Prenájmy

Sklad

 • rozloha: cca 400 m²

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 10x

Zadlženosť

 • úvery cca 350.000,- EUR, tie ale nebudú súčasťou predaja (majiteľ splatí všetky záväzky z predajnej ceny, firma teda bude odovzdaná bez akýchkoľvek záväzkov k finančným inštitúciám alebo dodávateľom)
 • zadlženosť bude teda 0,- EUR

Celkové ročné tržby

 • 2021: približne 3,5 mil. EUR
 • 2022: približne 3,0 mil. EUR

Prevádzková EBITDA

 • 2022: cca 500 tis. EUR

Ostatné informácie

 • História: 10+ rokov
 • Dôvod predaja: rozširujúca sa expanzia na zahraničné trhy a plánované investície na ďalšiu automatizáciu procesov, navýšenie skladových zásob
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!