Spoločnosť so zameraním na medzinárodnú kamiónovú dopravu

Slovenská republika

číslo ponuky: 200002

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku 0 €
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
0 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
22 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
na vyžiadanie
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
40

Základné informácie

Predmetom predaja je dopravná spoločnosť, ktorá sa zameriava na medzinárodnú kamiónovú dopravu. Firma sa na trhu pohybuje už takmer 20 rokov. Spoločnosť dosahuje stabilné výnosy a to najmä vďaka dobrým kontraktom s niekoľkými hlavnými odberateľmi.

Spoločnosť sídli v prenajatých priestoroch, kde sa na jednom mieste nachádza ako administratívna budova, tak aj dielňa a parkovisko pre nákladné automobily. Rozloha budov je 400 + 300 m² a celková rozloha pozemkov je cca 1 500 m². Nový majiteľ môže zostať v prenájme, alebo spoločnosť presťahovať do iných priestorov.

Medzi hmotný majetok spoločnosti patrí 23 ťahačov, kde najnižšiu emisnú triedu Euro 5 majú 3 ťahače, ostatné majú emisnú triedu Euro 6. Vozidlá sú vybavené monitorovacím systémom GPS. V majetku je tiež 23 návesov a tiež dodávkové vozidlo a dva osobné automobily.

Spoločnosť teraz zamestnáva okolo 40 zamestnancov, ktorých zamestnanosť sa predpokladá aj po predaji. Majitelia sa venujú vedeniu spoločnosti.

K predaju firmy sa majitelia rozhodli kvôli svojim iným podnikateľským aktivitám, do ktorých by chceli financie z predaja následne investovať. Spoločnosť je však úplne funkčná a môže bez prestania fungovať hneď po nadobudnutí novým majiteľom.

Hmotný majetok

 • 2x osobný automobil
 • 1x dodávkový automobil
 • 23x ťahač
 • 23x náves

Nehmotný majetok

 • výhodné zmluvy s odberateľmi
 • know – how

Prenájmy

Administratívna budova, dielňa, parkovisko:

 • pozemok: 1 500 m²
 • budovy: 400 + 300 m²

Zamestnanci

 • Počet zamestnancov: 40x

Zadlženost

Leasingy na automobily

 • cca 25 % vozového parku
 • splatené do konce 2022

Celkové ročné tržby

 • priemer: 3 mil. € / rok

Ostatní informácie

Dĺžka fungovania: takmer 20 rokov

Dôvod predaja: orientácia majiteľov na iné podnikanie

Právna forma: s.r.o.

Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Michal Volník

konateľ spoločnosti

+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.