Tradiční slovenská koliba s velkým potenciálem

Banskobystrický kraj, Slovenská republika

číslo ponuky: 170006

Za cenu nehnuteľnosti
Cena podniku 964 000 €
Ročné tržby
Tržby vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a služieb počas účtovného obdobia.
529 000 €
Ročná EBITDA
EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Ročná EBITDA je vyjadrená ako zisk pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov v danom roku.
137 000 €
Aktíva
Celková výška dlhodobého a obežného majetku vo firme, vyjadrená v netto účtovných hodnotách.
964 000 €
Čistý dlh
Čistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako hodnota úročeného úveru mínus hotovosť vo firme.
0 €
Zamestnanci
Počet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý pracovný pomer k dátumu zverejnenia ponuky.
18

Hodnotná nehnuteľnosť

O chod sa stará manažér

Veľký potenciál rastu

Základné informácie

Predmetom predaja je prevádzka reštaurácie v priestoroch tradičnej slovenskej koliby. Prevádzka funguje vo vlastných priestoroch s veľkosťou 720 m2 podlahovej plochy, ktorým prináleží aj dostatočne veľký pozemok s rozlohou 8 185 m2. Tieto nehnuteľnosti boli ocenené znaleckým posudkom na hodnotu 910 000 €.

Súčasťou reštaurácie s kapacitou 100 miest (+ 60 na letnej terase), sú aj priestory vhodné pre organizovanie rôznych spoločenských alebo firemných akcií, s kapacitou ďalších 50 miest. V rámci pozemku je vybudovaný slamený domček, detské ihrisko, studňa na pitnú vodu, kruhová jazdiareň pre kone či okrasné jazierko. Súčasťou je samozrejme kompletné gastro-vybavenie kuchyne a reštauračnej časti. V kolibe sa nachádza tiež pekáreň na tradičný domáci chlieb, či ďalšia murovanú pec na pečenie pizze.

V prevádzke je momentálne zamestnaných 17 zamestnancov, ktorých dopĺňa vedúci prevádzky, pričom podnik funguje bez nutnosti zásahu majiteľa. Títo zamestnanci zostanú v činnosti aj po predaji prevádzky novému majiteľovi. Prevádzka je teda úplne funkčná a môže bez prestávky fungovať ihneď po nadobudnutí novým majiteľom.

Súčasťou sú samozrejme aj dodávateľsko-odberateľské vzťahy, databázy kontaktov na zákazníkov a dodávateľov, kompletné know-how firmy, vízie a reálne plány na najbližšie roky, dobré meno na trhu a dobré zákaznícke hodnotenie.

 

Majiteľ predáva spoločnosť najmä z dôvodu vyplatenia nevýhodných úverov a v prípade záujmu je taktiež ochotný predať v spoločnosti iba čiastočný podiel (minimálne 65 %) a na jej vedení sa naďalej podieľať.

Majetok

Hmotný majetok

 • kompletné gastro vybavenie kuchyne a reštauračnej časti v oboch prevádzkach
 • 2 murované pece
 • tovarové zásoby
 • kamerový systém
 • PC vybavenie (počítače, pokladne, tlačiarne, vlastný server)

Nehmotný majetok

 • fungujúca organizačná štruktúra
 • dodávateľsko-odberateľské vzťahy
 • databázy kontaktov na zákazníkov a dodávateľov
 • kompletné know-how firmy
 • vnútorné smernice
 • vízie a plány na najbližšie roky
 • dobré meno na trhu a dobré zákaznícke hodnotenie

Nehnuteľnosti

Koliba:

 • pozemok: 8 185 m2
 • podlahová plocha: 720 m2
 • ocenenie podľa znaleckého posudku (2016): 910 000 €

Zamestnanci

Počet zamestnancov: 18

Financie

Ročné tržby

 • priemer: 500 000 €

Ročný zisk (EBITDA)

 • priemer: 130 000 €

Ostatné informácie

Dĺžka fungovania: 6 rokov

Právna forma: s.r.o.

Predmet predaja: súbor hmotného a nehmotného majetku, ktorý tvorí prevádzku koliby

 

Hodnotenie Business Brokera

Koliba je v regióne dobre známa a obľúbená, čo zabezpečuje stabilnú hladinu príjmov. Naviac ponúka veľké možnosti ďalšieho rozvoja, či už v oblasti stravovania, ubytovania alebo iných služieb. Pre nového majiteľa sa teda jedná o investíciu s pomerne rýchlou návratnosťou už pri aktuálnych výsledkoch, ktorá však môže byť v prípade dobrej stratégie rozvoje ešte rýchlejšia. Vďaka dobre zabehnutej prevádzke a riadiacim zamestnancom, má majiteľ naviac možnosť venovať rozvoju spoločnosti viac času.

Mám záujem o viac informácií

Ing. Michal Volník

konateľ

zástupca pre: Praha, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Vysočina, Slovensko
+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!


Súhlasím s pravidelným zasielaním nových ponúk firiem na predaj.