Výroba a predaj nábytku s dlhou históriou

Jihomoravský kraj, ČR

číslo ponuky: 210035

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku 149 000 € (3 500 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby (odhad) Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
328 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
30 rokov
Ročná EBITDA (odhad) EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
38 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
12

Základné informácie

Predmetom predaja je spoločnosť zameraná na výrobu a predaj nábytku s vlastným showroomom a e-shopom. Spoločnosť funguje už viac ako 25 rokov a počas svojej existencie sa stala stabilnou firmou na trhu s českým nábytkom.

Výrobné a predajné portfólio spoločnosti sa skladá najmä z produktov ako sú:

 • kreslá
 • postele
 • rošty
 • pohovky
 • sedacie súpravy

Spoločnosť na predaj využíva rôzne kanály. Produkty predáva cez vlastnú predajňu, vlastný e-shop, veľkoobchodným kanálom. V posledných rokoch sú najdôležitejšími kanálmi vlastná predajňa a veľkoobchod, ktoré spolu robia takmer 90 % obratu. Spoločnosť má zákazníkov z ČR a dodávateľmi spoločnosti sú dodávatelia materiálu prevažne z ČR, Slovenska, a Poľska. V súčasnosti spoločnosť vybavuje cca 500 objednávok ročne.

Výroba nábytku prebieha vo vlastných výrobných halách o rozlohe cca 1 000 metrov štvorcových. Nehnuteľnosti nie sú súčasťou predaja spoločnosti, o odkúpení spolu s nehnuteľnosťami je ale možné rokovať. Majiteľ je ochotný nehnuteľnosti novému majiteľovi poskytnúť do dlhodobého prenájmu s relatívne výhodným nájmom. Súčasťou prevodnej ceny je všetko strojné vybavenie v nehnuteľnosti v hodnote takmer 1 mil. Kč.

Časť odbytu spoločnosti je zabezpečená cez vlastnú showroom/predajňu, ktorá je vo vlastníctve majiteľa spoločnosti. Aj tu nie je nehnuteľnosť súčasťou predajnej ceny, majiteľ je však ochotný poskytnúť novému majiteľovi dlhodobý prenájom v prípade, že sa nový majiteľ rozhodne showroom nesťahovať inam. Odkúpenie nehnuteľnosti so showroomom nie je možné.

Cena spoločnosti nezahŕňa sklad materiálu, ktorý je vo variabilnej hodnote a pohybuje sa vo výške 1,25 – 1,5 mil. Kč.

Hmotný majetok

 • vozový park – cca 900.000,- Kč
 • strojné vybavenie výrobných priestorov – cca 1.000.000,- Kč
 • vybavenie showroomu

Nehmotný majetok

 • veľmi dobré meno v regióne
 • kontakty na zákazníkov
 • vracajúci sa zákazníci
 • stabilný pracovný tím
 • zavedený e-shop generujúci 700 – 1.700 tis. Kč tržby

Nehnuteľnosti (nie sú súčasťou ceny)

 • Showroom/predajňa
 • Výrobné priestory: 972 metrov štvorcových
 • Výška prenájmu by bola dojednaná individuálne so záujemcom (vyše cca 80 – 120 tis. Kč/mes.)

Zamestnanci

 • Robotnícke profesie: 10x
 • Ostatné: 2x

Zadlženosť

 • žiadna

Celkové ročné tržby

 • 2016: 16 mil. Kč
 • 2017: 16,1 mil. Kč
 • 2018: 16,4  mil. Kč
 • 2019: 14,6 mil. Kč
 • 2020: 14,1 mil. Kč
 • 2021: 11,0 mil. Kč
 • 2022: 7,7 mil. Kč

Súčasťou tržieb sú príjmy z fotovoltaickej elektrárne, ktorá nie je súčasťou predaja vo výške 300 tis. Kč/rok

Ročný zisk pred zdanením

 • 2016 – 2022: priemerne 100 – 1.000 tis. Kč 

Ostatné informácie

Dĺžka fungovania: 30 rokov

Dôvod predaja: pokročilý vek majiteľa

Právna forma: SZČO

Predmet predaja: podnik

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.