Vývoj, výroba a predaj medicínskych prístrojov a technológií

Praha, ČR

číslo ponuky: 220004

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku 426 000 € (10 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
596 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
32 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
na vyžiadanie
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
12

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti, zaoberajúcej sa výskumom, vývojom, výrobou a predajom chirurgických prístrojov. Okrem chirurgickej technológie sa spoločnosť okrajovo venuje aj vývoju špecializovaného prístrojového vybavenia pre stomatológiu a veterinárnu chirurgiu. Jedná sa o prakticky jediného výrobcu tohto typu v ČR. Spoločnosť sídli v Prahe a funguje už viac ako 30 rokov.

Výrobky spoločnosti sú v odbore medzinárodne známe, boli vystavované na rôznych veľtrhoch zameraných na medicínsku technológiu v Dubaji, Düsseldorfe a pod. V odbore majú prístroje od spoločnosti povesť vysokej kvality pri zachovaní konkurencieschopnej ceny.

Spoločnosť má odberateľov najmä v zahraničí, firma dodala prístroje zákazníkom z viac ako 70 krajín. Aktuálne spoločnosť vybavuje cca 30 objednávok mesačne.

Spoločnosť sídli v prenajatých priestoroch, ktoré zahŕňajú kancelárie, skladovacie, rokovacie, obchodné, výstavné a výrobné priestory. Rozloha využívaných priestorov je cca 600 m². Aktuálne v spoločnosti pracuje 12 zamestnancov, súčasný majiteľ zastáva kontrolnú funkciu, venuje sa organizačnému konaniu a dohľadu nad zamestnancami, sporadicky aj výpomoci a konzultáciám.

Dôvodom predaja je dôchodkový vek majiteľa. Majiteľ je ale ochotný po predaji zostať vo firme po dobu nutnú a riadne spoločnosť odovzdať novému majiteľovi. Hlavným záujmom majiteľa je, aby firma pokračovala rovnako (a lepšie) ako doteraz.

Hmotný majetok

 • výrobné stroje na výrobu prototypov a prvých sérií vyvinutých nových výrobkov
 • rozpracovaná výroba – celkom za cca 2,5 – 3,0 mil Kč.
 • osobný automobil
 • 13 počítačov, 6 tlačiarní, skener, kopírka
 • iné kancelárske zariadenia, nábytok a materiál
 • váhy, regály, meracie zariadenia

Nehmotný majetok

 • technologické know-how
 • obchodné know-how
 • obchodná značka známa na domácom aj na zahraničnom trhu
 • databáza klientov, web a soc. siete
 • certifikáty ISO a iné

Prenájmy

Kancelárie, skladovacie, rokovacie, obchodné, výstavné a výrobné priestory

 • rozloha priestorov: cca 600 m²
 • odhad hodnoty: 105 000,- Kč/mes.

Zamestnanci

 • 1x riaditeľ
 • 1x konateľ
 • 2x obchodník
 • 6x zamestnanec vo výrobe
 • 2x vývoj

Zadlženosť

 • spoločnosť si dojednáva úvery na materiál zákaziek podľa potreby

Celkové ročné tržby

 • 2018: 12 000 000 Kč
 • 2019: 7 900 000 Kč (fakturácia časti projektov až v 2020)
 • 2020: 16 400 000 Kč
 • 2021: 9 900 000 Kč (opatrenie covid)
 • 2022: 14 000 000 Kč

Ročný zisk pred zdanením

 • 2018: 35 000 Kč
 • 2019: – 2 000 000 Kč (fakturácia časti projektov až v 2020)
 • 2020: 3 000 000 Kč
 • 2021: – 400 000 Kč (opatrenie covid)
 • 2022: – 300 000 Kč

Ostatné informácie

 • Dĺžka fungovania: 30+ rokov
 • Dôvod predaja: odchod majiteľa do dôchodku
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.