Vzdělávací a poradenská společnost v oblasti lidských zdrojů

Česká republika

číslo ponuky: 180070

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku Cena dohodou
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby (odhad) Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
1 102 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
17 rokov
Ročná EBITDA (odhad) EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
327 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
10

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti zaměřené na vzdělávací a poradenskou společnost v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zefektivňování činnosti firem a organizací. Službami společnosti jsou zejména: odborné profesní kurzy, vzdělávací akce, komplexní firemní vzdělávání, akreditované vzdělávání, firemní poradenství a jiné.

Společnost poskytuje svoje služby přes tým lektorů, který zahrnuje cca 50 klíčových lektorů a poradců a dalších cca 70 externistů. Tito lektoři mají bohaté zkušenosti a jejich kvalita je ověřena. Řada z nich je specializována dle různých oborů a společnost zajišťuje jejich neustálé vzdělávání.

Kmenových zaměstnanců je ve společnosti 10, a to na pozicích: administrativní pracovník, účetní, obchodní ředitel, projektový manažer a metodik vzdělávání. Majitel společnosti nad ní vykonává občasný dohled a částečně se věnuje obchodu. Společnost však v současnosti není na majiteli nijak závislá, je proto vhodná pro prodej novému majiteli.

V majetku firmy jsou nemovitosti v hodnotě víc než 50 mil. Kč. Tyto nemovitosti nejsou zahrnuty v prodejní ceně, po dohodě však můžou být součástí prodeje. Součástí je samozřejmě veškeré vybavení školícího střediska.

Všichni zaměstnanci zůstanou ve společnosti i po jejím prodeji novému majiteli. Současný majitel je ochoten po určitý čas vypomáhat novému majiteli a přenést na něj veškeré know-how. Společnost je zcela funkční a může bez přestávky fungovat ihned po nabytí novým majitelem.

Nemovitosti

Multifunkční centrum:

 • plocha budovy: 600 m²
 • plocha pozemků: 1 200 m²
 • odhad hodnoty: 32 mil. Kč

Administrativní budova:

 • plocha budovy: 150 m²
 • plocha pozemků: 1 000 m²
 • odhad hodnoty: 10 mil. Kč

Další pozemky:

 • plocha pozemků: 5 200 m²
 • odhad hodnoty: 10 mil. Kč

Hmotný majetek

 • vybavení školícího centra

Nehmotný majetek

 • webové stránky společnosti
 • know-how
 • certifikát ISO 9001

Zaměstnanci

 • Počet zaměstnanců: 10
 • Počet externích lektorů: cca 120

Ostatní informace

Délka fungování: 12 let

Důvod prodeje: firma nemá nástupce

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Hodnocení business brokera

Výhodou společnosti je to, že je k prodeji připravena a není nijak vázána na současného majitele. Během svého působení si firma vytvořila velmi dobré jméno a mezi jejími klienty jsou také velké a známé společnosti. Nový majitel může navázat na úspěšnou historii a využít potenciál k dalšímu růstu společnosti.

Mám záujem o viac informácií

Ing. Michal Volník

konateľ spoločnosti

+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!