Zavedená menší auditorská firma se stabilními klienty

Liberecký kraj, ČR

číslo ponuky: 190015

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku 40 000 € (980 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
40 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
20 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
11 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
1

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% obchodní podíl v s.r.o. poskytující auditorské služby. Společnost funguje již 17 let. Jedná se o dlouhodobě ziskovou firmu bez finančních závazků s bohatými referencemi a vlastními ověřenými auditorskými postupy.

Společnost má zakázky v kraji Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém i Středočeském. Koupě firmě může být ideální investicí pro samostatného auditora nebo větší auditorskou firmu, nebo též pro účetní a daňové kanceláře, se zájmem získat zajímavé zakázky a firmu se spolehlivými referencemi. Již teď má společnost uzavřené smlouvy na další rok ve výši obratu cca 900 000 Kč. Součástí firmu je aktivní databáze klientů (města, obce, podnikatelské subjekty, nevýdělečné organizace) – celkem cca 100 subjektů.

Podle legislativy je nutné, aby nový majitel měl oprávnění pro auditorskou činnost a ve firmě aktivně působil jako auditor, případně aby měl k dispozici auditora, který zakázky realizuje pod svým jménem.

Firma v současnosti nedosahuje svého maximálně možného obratu v oblasti auditu a potenciálu v poradenské činnosti. Firma je připravena k poskytování dalších poradenských služeb zejména pro veřejný sektor (města, obce, krajské úřady, příspěvkové organizace), ve kterém disponuje stabilním kmenem dlouholetých zákazníků. Při vyšším obratu je možná struktura nákladů a poměr k zisku před zdaněním-cca 30%, návratnost investice lze očekávat do tří let.
Společnost kromě majitele nemá žádné jiné zaměstnance ani významný majetek. Firma sídlí v nemovitosti ve vlastnictví majitele. Firmu majitel převede s veškerým know-how a kontakty formou tříměsíčního osobního předání, které je již zahrnuto v ceně prodeje.

Hmotný majetek

 • osobní automobil – zůstatková cena 50 tis. Kč

Nehmotný majetek

 • uzavřené zakázky na rok 2021 s obratem 900 000 Kč
 • rozsáhlá databáze klientů (města, obce, podnikatelské subjekty, nevýdělečné organizace)
 • dlouhodobé vztahy s klienty
 • webové stránky, logo, domény

Nemovitosti

žádné

Zaměstnanci

1 auditor (jediný společník)

Zadluženost

žádná

Celkové roční tržby

 • 2020: 981 000 Kč
 • 2019: 973 000 Kč
 • 2018: 885 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2020: 269 000 Kč
 • 2019: 289 000 Kč
 • 2018: 250 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 18 let

Důvod prodeje: jiný obor

Právní forma: s.r.o.

Základní kapitál: 200 000 Kč

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.