Zavedená reklamná agentúra zameraná na B2B segment

Liberecký kraj, ČR

číslo ponuky: 220014

Partnerská nabídka
Fotografia je ilustračná
Cena podniku 511 000 € (12 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
1 277 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
30 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
98 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
10

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v reklamnej agentúre strednej veľkosti zameranej predovšetkým na BTL reklamu. Spoločnosť má na reklamnom trhu viac ako 20 rokov skúseností, za túto dobu si vybudovala veľmi dobré meno v regióne.

Medzi hlavné činnosti spoločnosti patria grafické činnosti, DTP, tlačoviny, podpora predaja prostredníctvom POS/POP a reklamných predmetov, inzercia a nákup médií, zabezpečovanie expozícií a eventov, komunikačné aktivity v podobe produktových videí a korporátnej identity.

Vysokú pridanú hodnotu má portfólio veľmi atraktívnych zákazníkov, vrátane niekoľkých nadnárodných spoločností. Väčšinu klientov má spoločnosť z B2B segmentu.

Aktuálne spoločnosť zamestnáva 10 zamestnancov vrátane konateľa. Predmetom akvizície by bol majoritný podiel až do 100% obchodného podielu v spoločnosti.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

Ďalšie informácie

Hmotný majetok

 • vybavenie kancelárií

Nehmotný majetok

 • referencie od atraktívnych klientov
 • dlhodobé vzťahy s klientmi
 • rámcové zmluvy s klientmi
 • odborný skúsený marketingový tím
 • certifikácia a licencia
 • webové stránky
 • know – how

Zamestnanci

 • 3x account manažér
 • 2x produkčný
 • 2x DTP špecialisti
 • 2x grafici
 • 1x ekonómka

Ročné tržby

 • 2018: 36 mil. Kč
 • 2019: 38 mil. Kč
 • 2020: 24 mil. Kč
 • 2021: 30 mil. Kč

EBITDA

 • 2018: 2,65 mil. Kč
 • 2019: 4,14 mil. Kč
 • 2020: 2,10 mil. Kč
 • 2021: 2,30 mil. Kč

Ostatné informácie

 • Dĺžka fungovania: 20+ rokov
 • Dôvod predaja: osobné dôvody
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.