Zavedená výroba vápencového aditiva pro energetický průmysl

Ústecký kraj, ČR

číslo ponuky: 210027

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku 882 000 € (21 600 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
253 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
31 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
91 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
11

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti zabývající se úpravou nerostných surovin, a to zejména výrobou mletého vápencového aditiva pro elektrárny,
energetický a sklářský průmysl. Společnost funguje již 17 let, činnost vykonává ve svém vlastním provozním areálu.

Hlavní a stěžejní služba, kterou nyní společnost vykonává, je zpracovávání kusového vápence z vápencových lomů, jako vápencového aditiva pro odsíření elektráren. Jelikož každá elektrárna musí být vybavena technologií na odsíření spalin, a zákazníci společnosti (elektrárny) nevlastní technologii na úpravu vápencového aditiva, tuto službu pro zákazníky provádí společnost. Společnost dodává již mleté vápence do fluidního kotle v elektrárně – materiál ale společnost nenakupuje, fakturuje jen provedenou práci. Smlouvy s odběrateli jsou uzavírány každý rok.

Provozní areál byl postaven a zkolaudován v roce 1986 jako základna pro výrobu dinasového písku. Provozní areál je tvořený dvoupodlažní administrativní budovou,
provozními objekty vč. technického a technologického zázemí (trafostanice, ČOV apod.). Hodnota areálu je dle znaleckého posudku 10 840 538 Kč, posudek. Mezi hmotný majetek společnosti patří kompletní strojní vybavení, potřebné na činnost. Posudky na hodnotu nemovitosti i hmotného majetku můžeme zájemcům poskytnout na základě NDA.

V roce 2012 společnost získala jako výrobce oprávnění k hornické činnosti dle zák. č. 61/1988 Sb. §2 písm. d) úprava a zušlechťování nerostů. Společnost nemá žádné skryté finanční a jiné závazky vůči jiným společnostem a osobám. Stávající majitel se ve společnosti věnuje organizačnímu a operativnímu řízení – časová náročnost této role je variabilní, dle potřeby.

Potenciální investor akvizicí získá již zaběhlou firmu s dlouholetou historií a vysokým kreditem u odběratelů. Majitel je ochoten po prodeji zůstat ve firmě po dobu nutnou a řádně společnost předat novému majiteli.

Součástí prodeje může ale nemusí být i dceřiná firma společnosti, zaměřená na dopravu, s aktivy cca 1 053 000 Kč, která generuje cca 1 800 000,-Kč tržby a výsledek hospodaření cca 200.000,-Kč.

Hmotný majetek

 • vybavení areálu (vybavení trafostanice, kotelny, olejového hospodářství, výrobní technologie, drtiče, sila atd.)
 • odhadní cena 7 729 400 Kč, doložitelná znaleckým posudkem

Nehmotný majetek

 • oprávnění k hornické činnosti
 • rámcová smlouva s klientem
 • dohoda s Úřadem práce ČR o uznání společnosti za zaměstnavatele na chráněném trhu práce
 • know – how

Nemovitosti

Provozní areál – dvoupodlažní administrativní budova, provozní objekty vč. technického a technologického zázemí 

 • rozloha budov: cca 3 545 m²
 • rozloha pozemků: cca 17 774 m²
 • odhad hodnoty: 10 840 538 Kč

Zaměstnanci

 • 2x úpravárenský dělník
 • 6 zaměstnanců OZP – operátor vrátnice
 • 3 zaměstnanci na DoPP

Zadluženost

 • před prodejem společnost nebude mít žádné dluhy

Celkové roční tržby

 • 2018: 5 776 000 Kč
 • 2019: 3 187 000 Kč
 • 2020: 5 049 000 Kč
 • 2021: 6 700 000 Kč
 • 2022: 6 210 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2018: 3 115 000 Kč
 • 2019: 954 000 Kč
 • 2020: 2 078 000 Kč
 • 2021: 2 917 000 Kč
 • 2022: 2 230 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 17 let

Důvod prodeje: odchod majitelů do důchodu

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!