Zavedené železiarstvo so stabilnou ziskovosťou

Bratislavský kraj, SR

číslo ponuky: 200040

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku 132 000 € (3 240 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby (odhad) Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
215 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
24 rokov
Ročná EBITDA (odhad) EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
33 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
1

Základné informácie

Predmetom predaja je zavedené a zákazníkmi obľúbené železiarstvo v okrese Pezinok na Slovensku. Spoločnosť funguje už dlhú dobu a má svojich stabilných zákazníkov.

Spoločnosť sa venuje najmä veľkoobchodu a maloobchodu s náradím a materiálom, čiastočne sa venuje aj prevádzke požičovne náradia. Do predajného portfólia patria napríklad

 • skrutkovače
 • kliešte
 • kladivá
 • zošívačky
 • kľúče
 • vrtáky a nožíky
 • murárske náradie
 • upevňovacie systémy
 • spojovací materiál
 • izolácie atď.

Vo firme pôsobia aktuálne dvaja zamestnanci, z toho jeden vedúci. V prípade potreby alebo dovolenky sa berie dohodár. Aktuálne drží spoločnosť zásoby v obstarávacej hodnote až 96 tis. EUR, hodnota sa môže v čase meniť. Firma sídli v priestoroch, ktoré má v dlhodobom podnájme za výhodnú cenu.

Súčasný majiteľ sa vo firme stará iba o námatkové kontroly zamestnancov niekoľko krát do mesiaca, okrem toho je železiarstvo samostatné a nezávislé od majiteľa. Majiteľ predáva z dôvodu orientácie na iný business a nedostatku času sa venovať vedeniu železiarstva.

Hmotný majetok

 • sklad v hodnote 96.000 EUR
 • zariadenie predajne:
  • predajné pulty
  • regále
  • počítacie váhy v odhadovanej hodnote 5000 EUR
 • požičovňa náradia – náradie v hodnote cca 6000 EUR

Nehmotný majetok

 • stabilné portfólio zákazníkov
 • dlhá história
 • know – how

Prenájmy

Maloobchodná predajňa:

 • plocha: 176 m²

Zamestnanci

 • Vedúci predajne: 1x

Zadlženosť

 • žiadny dlh

Celkové ročné tržby

 • 2019: 195 tis. EUR
 • 2018: 208 tis. EUR mil. Kč
 • 2017: 212 tis. EUR

Ročný zisk (EBITDA)

 • 2020 (odhad): 30 tis. EUR
 • priemer 2016 – 2019: 25 – 35 tis. EUR / rok

Ostatné informácie

História: 20+ rokov

Dôvod predaja: orientácia majiteľa na iný business

Právna forma: obchodný závod / podnik

Predmet predaja: predaj podniku / obchodného závodu

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!