Zavedený distribútor a predajca domácej spotrebnej elektroniky

Praha, ČR

číslo ponuky: 230016

Fotografia je ilustračná
Cena podniku
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% podíl ve společnosti
 • pohledávky a závazky společnosti
 • zásoby v hodnotě 15,0 mil. Kč

979 000 € (23 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
170 000 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
2 511 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
33 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
136 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
7

Základné informácie

Predmetom predaja je zavedený a úspešný dovozca a distribútor domáceho spotrebného tovaru do SR s dlhodobo stabilným obratom a ziskovosťou. Firma má históriu už vyše 30 rokov, do súčasnej s.r.o. sa transformovala pred cca 20 rokmi. Počas svojho pôsobenia si firma vybudovala dobrú známosť značky.

Firma sa zameriava na cenovo konkurencieschopný sortiment, firma je schopná nakupovať, efektívne dovážať a predávať tovar s rovnakou kvalitou a úžitnosťou, ako rovnaký tovar s drahším logom. Presný druh tovaru, na ktorý je spoločnosť špecializovaná, oznámime záujemcom po podpise NDA. Vzhľadom na to, že firma nie je veľká, je schopná veľmi rýchlo reagovať na zmenu dopytu a dovážať aktuálne požadovaný tovar.

Veľkou pridanou hodnotou firmy sú dlhodobé zmluvy s množstvom obchodných reťazcov, do ktorých firma dlhodobo svoj tovar dodáva. Supermarkety, hobby markety a obchodné reťazce sú typickým zákazníkom spoločnosti. Okrem veľkoobchodu sa ale firma okrajovo venuje aj priamemu predaju zákazníkom prostredníctvom e-shopu.

Spoločnosť si pre svoju činnosť prenajíma sklad s rozlohou cca 500 metrov štvorcových 30km od Prahy a kancelárie priamo v Prahe. Aktuálne má spoločnosť na sklade tovar v hodnote cca 15 mil. Kč. Obrátkovosť tovaru je vysoká, cca 25% zásob je už dohodnuté do akcií v marketoch.

Zamestnanecký tím spoločnosti je stabilný, kompletný tím bude k dispozícii aj novému majiteľovi firmy. V súčasnosti pracujú v kancelárii spoločnosti 3 pracovníci, v sklade 4 skladníci. Firma má tiež vlastného obchodného zástupcu v Číne, ktorý spoločnosti pomáha s nákupom vhodného tovaru. Veľkým plusom je aj vlastné riešenie dopravy a členenia tovaru.

Nový majiteľ bude mať možnosť využiť možnosti ďalšieho rozvoja ako v SR tak v zahraničí. Súčasný majiteľ je samozrejme ochotný v spoločnosti po vopred dohodnutý čas zostať a pomôcť s prevzatím firmy.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

Hmotný majetok

 • vybavenie kancelárie a skladu
 • zásoby v hodnote 15 mil. Kč
 • osobný automobil
 • dodávka

Nehmotný majetok

 • dlhodobé obchodné vzťahy
 • zmluvy s obchodmi
 • ochranné známky
 • obchodné vzťahy s veľkými obchodnými reťazcami
 • skúsený tím zamestnancov
 • webové stránky
 • know – how

Prenájmy

Kancelária a sklad

 • rozloha: cca 60 + 500 m²
 • výška prenájmu: 110 tis. Kč/mesačne

Zamestnanci

 • kancelária: 3x
 • sklad: 4x

Zadlženosť

 • bankový úver 4 mil Sk, splatný v októbri 2023

Celkové ročné tržby

 • 2019: 37 mil. Kč
 • 2020: 45 mil. Kč
 • 2021: 57 mil. Kč
 • 2022: 59 mil. Kč
 • 2023 (odhad): 50 mil. Kč

Prevádzková EBITDA

 • 2019: 1,7 mil. Kč
 • 2020: 4,3 mil. Kč
 • 2021: 6,1 mil. Kč
 • 2022: 3,7 mil. Kč
 • 2023 (odhad): 5,0 mil. Kč

Poznámka: Prevádzková EBITDA bola vypočítaná ako prevádzkový zisk hospodárenia plus odpisy.

Ostatné informácie

 • História: 30+ rokov
 • Dôvod predaja: vek majiteľa
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.