MENU ☰

Cenník služieb

Služby spojené s vyhľadávaním a akvizíciou firiem

Informácie o firmách v databáze a konzultácie investičného zámeru zadarmo

Vieme pomôcť s identifikáciou aj oslovením firiem k akvizícii a otvoriť Vám dvere k rokovaniu.
Máme prehľad o trhu firiem v ČR i SR, kontaktujte nás pre návrh postupu.


Základné služby
Úvodné konzultácie0,- €
Zaradenie do databázy investorov0,- €
Informovanie o nových ponukách0,- €
Prístup do databázy firiem na predaj 0,- €
Získanie bližších informácií o podniku0,- €
Akvizičný dopyt
Zadanie akvizičného dopytu0,- €
Poradenstvo a súčinnosť pri previerke podniku0,- €
Príprava transakčnej dokumentácie0,- €
Realizácia akvizície a vedenie akvizičného procesujednotky percent z kúpnej ceny
Aktívne vyhľadávanie firiem
Zadanie akvizičného dopytu0,- €
Prieskum trhu a aktívne oslovovaniepodľa počtu cieľov
Príprava transakčnej dokumentácie0,- €
Realizácia akvizície a vedenie akvizičného procesujednotky percent z kúpnej ceny
Iné služby
Sprostredkovanie akvizičného financovania200,- € + 1 - 3 % z výšky úveru
Iné konzultácie40,- €/hod.

Cenníkové ceny sú orientačné, finálne ceny sa stanovujú individuálne s prihliadnutím na špecifiká obchodného prípadu.
Kontaktujte nás pre získanie konkrétnej ponuky.

Napíšte nám