MENU ☰

Predaj neaktívnych firiem

Predáme vašu neaktívne firmu registrovanú na DPH

Ukončili ste podnikanie a vlastníte neaktívnu firmu?
Pomôžeme vám s jej predajom

Vieme sprostredkovať predaj vašej neaktívnej spoločnosti alebo odkúpime firmu priamo my.

Vďaka našim kontaktom vieme nájsť kupujúceho pre vašu firmu.
Pomôžeme vám s celým predajom tak, že sa nebudete musieť o samotný proces vôbec starať.

Predaj akých neaktívnych firiem vieme sprostredkovať?

Spoločnosti registrované k DPH


Predaj platcu DPH vám vieme sprostredkovať v relatívne krátkom čase, prípadne odkúpime spoločnosť priamo my.

Neplatitelia DPH, ktorí
boli platiteľmi v minulosti

V tomto prípade vás požiadame, v súčinnosti s nami, o opätovnú registráciu k DPH a budeme ďalej postupovať ako pri predaji platiteľa DPH.


Vlastníte neaktívnu spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH?

  • Vašu firmu môžeme odkúpiť ihneď za sumu 500 - 1 000 €, podľa špecifík firmy
  • Alebo sa vám pokúsime nájsť záujemcu a z predaja môžete získať viac
  • Náklady na prevod a notára hradíme my, pripravíme aj všetku zmluvných dokumentáciu
  • Podmienkou je správne vedené účtovníctvo a potvrdenie o bezdĺžnosti od finančného úradu
Kontaktovať