Referencie

Ako sme svojim klientom pomohli


Uskutočnené transakcie


2015 Založenie InBase
2016 Počet transakcií: 5
2017 Počet transakcií: 7
2018 Počet transakcií: 6
2019 Počet transakcií: 9
2020 Počet transakcií: 8
2021 Počet transakcií: 7
2022 Počet transakcií: 2

Založenie spoločnosti InBase s.r.o. a vytvorenie portálu inbase.cz. Získanie prvých mandátov.

Prvé úspešné transakcie v oblasti mikropodnikov. Rozširovanie povedomia o InBase.

Vytvorenie inbase.sk a rozšírenie na slovenský trh. InBase na prvých priečkach vo vyhľadávaní v ČR.

Úspešné väčšie transakcie. Rozšírenie o predaj neaktívnych firiem a investičných nehnuteľností.

Zatiaľ najväčší počet úspešných predajov. Nové partnerstvá doma aj v zahraničí.

Početné transakcie aj počas pandémie. Spustenie online valuačnej kalkulačky.

Pandemická situácia stále ovplyvňovala aktivitu na trhu firiem. Spustenie InBase Advisory.

Aktivita na strane kupujúcich rastie. Rok začal dvoma menšími tarnsakciami.

Niekoľko príkladov uskutočnených transakcií

Október 2021
 • Spoločnosť: OPACKOVANEJ s.r.o.
 • Kupujúci: Maurice Ward Logistics, s.r.o.
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Obrat spoločnosti: 5 000 000 Kč

Predaj balíkovej a paletovej prepravy

Našou úlohou bolo pre majiteľov spoločnosti OPACKOVANEJ s.r.o. vyhľadať kupujúceho 100% podielu a zrealizovať celý predajný proces. Dôvodom boli iné aktivity majiteľa, pre ktoré potreboval získať viac času aj kapitálu práve z predaja tejto spoločnosti. V priebehu spolupráce nastalo v spoločnosti niekoľko zmien, aby sa postupne lepšie pripravila na predaj, čo bolo zároveň dôvodom prečo celá realizácia trvala dlhšiu dobu. Nakoniec sa nám podarilo nájsť veľmi vhodného záujemcu, ktorým bola spoločnosť Maurice Ward Logistics, s.r.o., člen Maurice Ward Group, ktorá je silnou prepravnou a logistickou skupinou pôsobiacou v 25 štátoch Európy. Rokovania prebehli rýchlo a bez problémov a klientovi sme pomohli hlavne s revíziou a úpravou transakčných dokumentov.

September 2021
 • Spoločnosť: Round Wood CZ s.r.o.
 • Kupujúci: individuálny investor
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Hodnota transakcie: 6 500 000 Kč

Predaj zavedenej firmy zameranej na drevovýrobu

Majiteľ spoločnosti Round Wood CZ s.r.o., zameranej na dodávky, montáž a čiastkovú výrobu celodrevených schodísk a zábradlí, sa na nás obrátil s požiadavkou predaja 100% podielu v spoločnosti z dôvodu zámeru odísť do dôchodku. V spoločnosti InBase s.r.o. sme prípad spracovali, identifikovali potenciálnych kupujúcich, pričom do vážnejších rokovaní sa dostalo niekoľko záujemcov. Konečným záujemcom bol individuálny investor, ktorý mal záujem prevziať výrobu, pokračovať v rovnakej činnosti a prispieť k ďalšiemu rastu spoločnosti. Rokovanie o podmienkach transakcie bolo komplikovanejšie, finálne podmienky odrážali kompromis medzi očakávaniami predávajúceho a kupujúceho. Ako poradca predávajúceho sme sa postarali o kompletnú transakčnú dokumentáciu, zahrňujúcu SPA, zmluvu o predaji nehnuteľnosti a súvisiacu dokumentáciu.

Február 2021
 • Hodnota transakcie: 40 – 60 mil. Kč
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Obrat spoločnosti: 100 000 000 Kč

Stavebná firma so zameraním v poľnohospodárstve

Dôvodom predaja 100% podielu tejto spoločnosti bol dôchodkový vek majiteľa, ktorý tento zabehnutý podnik s dlhou históriou nemal komu blízkemu odovzdať. Keďže išlo o pomerne špecificky zameranú stavebnú spoločnosť a v poslednej dobe bol tiež nižší dopyt po stavebných firmách všeobecne, nájdenie záujemcov v tomto prípade trvalo dlhšiu dobu. Nakoniec však InBase v hľadaní uspel a podarilo sa nám nájsť vhodného kupujúceho, ktorý bude v zabehnutej činnosti pokračovať a ďalej ju rozvíjať. V tomto prípade bolo práve nájdenie kupujúceho hlavnou činnosťou InBase, o samotnú transakciu sa potom postaral predávajúci s pomocou vlastných poradcov.

Október 2020
 • Hodnota transakcie: 20 – 30 mil. Kč
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Obrat spoločnosti: 30 000 000 Kč

Predaj rodinnej firmy zameranej na predaj šperkov

Majitelia úspešnej rodinnej firmy sa s nami rozhodli spolupracovať vo veci predaja ich spoločnosti, zameranej na predaj šperkov a podobného tovaru. Majiteľ – zakladateľ spoločnosti firmu vybudoval „na zelenej lúke“, po 20-tich rokoch sa následne rozhodol svoje dlhodobé úsilie speňažiť a dopriať si pokojnejší životný štýl. Spoločnosť bola dlhodobo zisková a nebola ovplyvnená krízami, čo predstavovalo pre investorov atraktívnu príležitosť stabilnej ziskovej akvizície. Spoločnosť InBase identifikovala a priviedla k rokovaniam niekoľko serióznych investorov, z ktorých najlepšie podmienky ponúkol súkromný investor. Spoločnosť InBase následne zabezpečila všetok právny servis, prípravu transakčnej dokumentácie a poskytla predávajúcemu podporu v samotnej realizačnej fáze transakcie.

Jún 2020
 • Hodnota transakcie: 2 – 4 mil. Kč
 • Štruktúra: predaj podniku
 • Obrat spoločnosti: 8 mil. Kč

Predaj špecializovanej firmy zameranej na výrobu autokľúčov

Majiteľovi netradične zameranej firmy špecializovanej na výrobu a predaj autokľúčov sme pomáhali s predajom jeho stabilnej a dlhodobo ziskovej firmy. Majiteľ firmu prevádzkoval ako fyzická osoba, predaj bol teda štruktúrovaný ako predaj podniku. Jednalo sa o veľmi rýchly proces, niekoľko záujemcov sme identifikovali už prvý týždeň po zverejnení prostredníctvom webu InBase.cz. Následná realizačná fáza zabrala len približne 2 mesiace.

December 2019
 • Hodnota transakcie: 6 – 10 mil. Kč
 • Štruktúra: predaj podniku
 • Obrat spoločnosti: 9 500 000 Kč

Predaj podniku zameraného na opravu sudov

Majiteľ (SZČO) sa rozhodol ukončiť svoju ziskovú činnosť vzhľadom na jeho zdravotný stav a kontaktoval nás s požiadavkou predať svoju firmu vrátane strojového zariadenia, zásob, know-how a kontaktov na dodávateľov a odberateľov. Vzhľadom k špecifickému zameraniu išlo o relatívne vysoko ziskovú činnosť s rastúcim obratom a perspektívou pre budúcnosť. InBase identifikoval a našiel 11 potenciálnych záujemcov o kúpu a uskutočnil prehliadky priamo v spoločnosti. Finálnym kupujúcim bola strojárenská spoločnosť, ktorá si akvizíciou rozšírila svoje portfólio činností. Spoločnosť InBase navrhla štruktúru transakcie, pripravila zmluvnú dokumentáciu a realizovala predaj. Proces predaja od prvého kontaktu s InBase po predaj zabral 9 mesiacov.

Máj 2019
 • Hodnota transakcie: 2 – 5 mil. Kč
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Obrat spoločnosti: 3 mil. Kč

Predaj veľkoobchodu so spojovacím materiálom

Spoločnosť InBase bola požiadaná sprostredkovať predaj špecializovaného veľkoobchodu so spojovacím materiálom, so sídlom v Stredočeskom kraji. Spoločnosť sa špecializovala na import produktov zo zahraničia a ich distribúciu organizáciám so sériovou výrobou. Dôvodom predaja bol prechod majiteľa na inú podnikateľskú činnosť. Spoločnosť InBase v zastúpení predávajúceho našla niekoľko záujemcov o kúpu a zabezpečila všetky rokovania. Výsledkom bolo nájdenie vážneho záujemcu, spracovanie transakčnej dokumentácie a zabezpečenie samotného predaja.

Apríl 2019
 • Hodnota transakcie: 10 – 15 mil. Kč
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Obrat spoločnosti: 40 mil. Kč

Predaj úspešnej spoločnosti zameranej na dodávky okenných systémov

Majiteľovi dlhodobo zabehnutej spoločnosti pôsobiacej na trhu distribúcie a montáže okenných systémov sme pomáhali s predajom spoločnosti. Majiteľ spoločnosti mal zámer osloviť tuzemských, ale aj zahraničných potenciálnych investorov z rovnakého odboru. Firma InBase teda zabezpečila aktívnu oslovenie potenciálnych záujemcov, pričom do vážneho rokovania sa dostali dvaja záujemcovia. Spoločnosť InBase následne dohliadala na priebeh rokovaní o podmienkach a kooperovala pri previerke spoločnosti. Predajný proces prebehol hladko a bez komplikácií.

Marec 2019
 • Hodnota transakcie: 1 – 1,5 mil. EUR
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Obrat spoločnosti: 2,2 mil. EUR

Predaj výrobcu technológií pre automobilový priemysel

Majitelia zabehnutej slovenskej spoločnosti s históriou takmer 30 rokov sa rozhodli predať svoj podiel a prenechať vedenie firmy mladším a motivovanějším majiteľom. Spoločnosť InBase pre majiteľov spracovala obchodný prípad, identifikovala záujemcov, viedla celý proces a spracovávala transakčnú dokumentáciu. Transakcia bola financovaná sčasti bankovým financovaním a sčasti z vlastných zdrojov kupujúceho.

December 2018
 • Hodnota transakcie: 10 – 15 mil. Kč
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Obrat spoločnosti: 70 000 000 Kč

Predaj úspešného distribútora a predajcu elektroniky

Majiteľ spoločnosti sa obrátil na InBase s požiadavkou nájsť záujemcu o akvizícii 100% podielu v jeho spoločnosti zameranej na import a distribúciu elektroniky z Ázie. Spoločnosť mala stabilné portfólio dodávateľov, stabilné miesto na trhu a potenciál rastu, čo z nej robilo atraktívnu spoločnosť pre akvizíciu zahraničným subjektom. Spoločnosť InBase počas spolupráce identifikovala a oslovila niekoľko záujemcov, pričom konečným kupujúcim bola spoločnosť s podobným zameraním, ktorá si akvizíciou značne rozšírila svoje produktové portfólio.

Október 2018
 • Hodnota transakcie: 40 – 50 mil. Kč
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Obrat spoločnosti: 80 000 000 Kč

Predaj veľkoobchodu s autodoplnkami

Majiteľ spoločnosti sa rozhodol k odchodu do predčasného dôchodku a kontaktoval nás so žiadosťou o nájdenie vhodného kupujúceho pre jeho firmu. Jednalo sa o úspešný veľkoobchod s autodoplnkami s rastúcim obratom a dobrým výhľadom do budúcnosti. Spoločnosť InBase, v zastúpení predávajúceho, oslovila niekoľko potenciálnych záujemcov o kúpu, majiteľ sa nakoniec dohodol so zahraničným záujemcom na veľmi dobrých podmienkach. Kupujúcim bola obdobne zameraná spoločnosť, krytá kapitálom zahraničného investičného fondu. Spoločnosť InBase vykonala všetky úkony potrebné pre bezproblémový predaj spoločnosti. Predaj prebehol relatívne rýchlo, od začiatku spolupráce po úspešný predaj ubehli 4 mesiace.

Jún 2018
 • Hodnota transakcie: 2 – 5 mil. Kč
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Obrat spoločnosti: 5 500 000 Kč

Predaj menšej zámočníckej firmy

Majiteľ spoločnosti sa na nás obrátil so žiadosťou o zastupovanie jeho firmy pri jednaní so záujemcom o kúpu. Jednalo sa o menšiu zámočnícku firmu so zaujímavým zameraním a dlhou históriou. Súčasťou našej práce bolo vyhľadanie a oslovenie záujemcov, príprava dokumentácie transakcie a kooperácie pri príprave podkladov pre previerku spoločnosti. Spoločnosť InBase priviedla majiteľovi niekoľko záujemcov, proces predaja trval približne pol roka. Akvizícia bola krytá z vlastných zdrojov kupujúceho.

December 2016
 • Hodnota transakcie: 3 – 5 mil. Kč
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Obrat spoločnosti: 11 000 000 Kč

Predaj cestovnej kancelárie

Majiteľ spoločnosti sa na nás obrátil so žiadosťou o nájdenie kupujúceho v čase, keď sa rozhodol sústrediť na svoju druhú, iným smerom zameranú, firmu. Spoločnosť mala dlhodobo budované portfólio lojálnych zákazníkov a stabilnú výšku tržieb. Kupujúcim bol menší investičný fond, ktorý zaradil spoločnosť do svojho portfólia spoločností a do vedenia dosadil nového manažéra. Spoločnosť InBase zastupovala predávajúceho v rokovaniach s investorom a bola súčinná počas celého procesu.

...a oveľa viac

Zastupovali sme aj klientov z odborov ako je strojárenstvo, stavebníctvo, gastronómia, veľkoobchod, internetový predaj, atď.
Z dôvodu diskrétnosti nemôžeme poskytnúť referencie ku všetkým prípadom, radi vám ale poskytneme detaily na osobnom stretnutí.

Predaj firmy nie je ľahká záležitosť

Svoju firmu predávate len raz, je teda dobré proces nepodceniť. V InBase vám poradíme so štruktúrovaním transakcie, či už máte firmu s obratom jednotiek, alebo stoviek miliónov. Ozvite sa nám a skonzultujeme váš zámer.

Napíšte nám