< Zpět na přehled článků

4 možnosti ako predať svoj podnik

29. apríla 2016

hledani-zajemcu

Majiteľ, ktorý sa rozhodol predať svoju firmu, má niekoľko možností, ako k samotnému predaju pristúpiť. Každá možnosť má svoje plusy a mínusy.

1. Ponúknutie podniku v jeho okolí

Prvou snahou majiteľov podnikov o predaj väčšinou býva rozposlanie ponuky na predaj svojim obchodným partnerom, odberateľom, dodávateľom, alebo tiež konkurencii. Predať podnik niekomu z odboru, kto ho navyše pozná je samozrejme dobrá voľba. Problémom u väčšiny podnikov však býva v tom, že zoznam týchto kontaktov nie je veľmi rozsiahly a len malé percento z nich je v danej dobe odhodlané a schopné kúpy podniku.

2. Uverejnenie inzerátu na internete alebo v novinách

Ak osobná ponuka nevyjde, predajca sa väčšinou začne obzerať po inzertných portáloch a inzertnej tlači. Inzercia je najlacnejšou formou reklamy a môže byť tiež úspešná.

Žiadny z inzertných portálov na SR však nie je zameraný výlučne na predaj podnikov. Predaj podnikov je iba ich drobnou podkategóriou, na ktorú potenciálni investori narazia len ťažko. Problém môže byť tiež s tým, že inzeráty všeobecne nepôsobia dôveryhodne a tiež nechránia proti nevyžiadaným osobám, ktoré vás môžu kontaktovať.

3. Platená reklama

Ďalšou možnosťou je zakúpenie reklamy, napr. na internete, alebo v médiách. Táto možnosť môže byť síce pri dobrom zacielení úspešná, jedná sa však o nákladnú formu hľadania záujemcov a mnohým menším podnikom sa neoplatí.

4. Využitie business brokerskej agentúry

Business broker, čiže sprostredkovateľ predaja podnikov, je jednotlivec alebo spoločnosť, ktorá sa na rozdiel od ostatných možností predaja, okrem nájdenia vhodného investora postará aj o podporu počas celého predajného procesu. Uvádzame aj niektoré ďalšie výhody využitia služieb business brokera:

  • rýchlejšie nájdenie investora vďaka rozsiahlej databáze kontaktov,
  • vytvorenie prehľadnej ponuky a zverejnenie na stránkach business brokera,
  • aktívne vyhľadávanie záujemcov,
  • ponuka cez renomovaného business brokera pôsobí dôveryhodnejšie,
  • zabezpečenie právnych a administratívnych úkonov,
  • poskytnutie konzultácií ohľadom ceny podniku a ďalších podmienok predaja,
  • skúsenosti business brokera dokážu urýchliť predajný proces,
  • poskytnutie podpory pri vyjednávaní s jedným alebo viacerými záujemcami,
  • ochrana pred neserióznymi záujemcami,
  • zachovanie anonymity predajcu.