Ako predať firmu cez InBase?

S nami predáte svoju firmu do správnych rúk

Predaj vašej firmy v 7 krokoch

úvodní konzultace

1. Úvodná konzultácia

V prvom kroku musíme o vašom predajnom zámere zistiť čo najviac informácií aby sme mohli ďalšie kroky čo najlepšie nastaviť. Informácie si môžeme odovzdať osobne, telefonicky, alebo pomocou nášho e-mailového dotazníka.

Predovšetkým musíme overiť či je vaša firma vhodná na predaj a prípadne za akých podmienok. V tejto fáze preto okrem iného diskutujeme predajnú cenu, a tiež ako najlepšie podnik na predaj pripraviť.

Absolútna diskrétnosť je pre nás samozrejmosťou. V prípade záujmu radi podpíšeme dohodu o mlčanlivosti.

podpis smlouvy

2. Ponuka a podpis zmluvy

Informácie o vašej spoločnosti starostlivo zanalyzujeme a pokiaľ posúdime, že spoločnosť je na predaj pripravená, vytvoríme pre vás ponuku na mieru presne podľa vašich potrieb. Súčasťou ponuky je podrobný popis služieb v rámci prípadnej spolupráce, parametre transakcie (najmä predajná cena) pri ktorých považujeme predaj za reálny, a taktiež naša požadovaná odmena.

Pred tým ako začneme vašu firmu ponúkať, podpíšeme spolu sprostredkovateľskú zmluvu. Tá je založená primárne na provízii pri úspešnom predaji (tzv. success fee) a ak sa nám vašu firmu nepodarí predať, províziu platiť nemusíte. Jediným poplatkom mimo provízie je menší vstupný poplatok na začiatku spolupráce. Cenník nájdete tu.

tvorba nabídkového listu

3. Príprava informácií pre záujemcov

Akonáhle je spolupráca potvrdená podpisom ihneď začíname s procesom. Prvým krokom je zozbieranie všetkých informácií o firme, ktoré by mohli potenciálnych kupujúcich zaujímať. Tieto informácie a dokumenty si vyžiadame od klienta, alebo jeho poverených zamestnancov.

Po nahromadení všetkých podstatných dát vytvoríme stručný informačný teaser, ktorý bude slúžiť ako úvodný propagačný materiál pre potenciálnych investorov. Informačný teaser bude vytvorený tak, aby v ňom boli zahrnuté len tie informácie, s ktorých zverejnením bude klient súhlasiť, tak aby bola zachovaná anonymita podniku.

Pre účely ďalšieho rokovania so záujemcami potom tvoríme podrobnejší dokument - informačné memorandum - ktorý zahŕňa rôzne aspekty daného podnikania a mal by byť záujemcom schopný zodpovedať všetky bežné otázky. Informačné memorandum, vzhľadom na časovú náročnosť, štandardne tvoríme len pri firmách väčšej veľkosti (2 mil. €+).

zařazení do databáze

4. Hľadanie záujemcov

Kupujúceho pre vašu spoločnosť hľadáme niekoľkými spôsobmi:

  • S vašou ponukou budeme kontaktovať jednotlivcov a firmy z našej databázy investorov. V našej databáze sa nachádza niekoľko tisíc kontaktov, s ktorými sme v minulosti komunikovali ohľadom kúpy firiem a ich preferencie máme uložené a priebežne ich aktualizujeme. Preto môže byť nájdenie prvého záujemcu veľmi rýchle. O čo najrýchlejšie nájdenie záujemcov sa budeme snažiť aj pomocou našich partnerov, vďaka ktorým máme ešte širší záber.
  • Ponuky väčšiny firiem sa snažíme v anonymnej forme umiestňovať aj na našom webovom portáli, kde noví záujemcovia každodenne reagujú na ponuky firiem na predaj. Rozumieme, že z hľadiska zachovania anonymity nemusí byť táto možnosť vhodná pre každého, pokiaľ to aspoň trochu možné je, určite túto možnosť z hľadiska efektivity odporúčame.
  • Ak naše kontakty, naši partneri, ani zverejnená ponuka nie sú dostačujúce ani po niekoľkých týždňoch od začiatku spolupráce, pristupujeme k aktívnemu vyhľadávaniu. To znamená, že spoločne s klientom vytvoríme zoznam možných záujemcov, na základe zvolených kritérií (napr. firmy podobného zamerania) a tieto spoločnosti jednotlivo s ponukou kontaktujeme.
nalezení zájemce

5. Nájdenie záujemcu

Akonáhle niekto z oslovených jednotlivcov, alebo firiem prejaví záujem o vašu spoločnosť, budeme vás o tom informovať a po podpise dohody o mlčanlivosti mu s vaším súhlasom poskytneme ďalšie informácie o spoločnosti. V prípade ďalšieho záujmu potom rokovanie pokračuje individuálne, ale najčastejšie osobným stretnutím s majiteľom a prehliadkou podniku.

Komunikáciu so záujemcom sa snažíme po celý čas koordinovať, tak aby klient nebol zahltený nadbytočnou komunikáciou a administratívou a zároveň aby bol informovaný o všetkom dôležitom. Záujemcov môže byť veľa a cieľom je vybrať toho najvhodnejšieho.

prodejní proces

6. Exkluzivita v rokovaní

V prípade, že niektorý z nájdených záujemcov bude o vašu firmu mať vážny záujem a bude pre vás vyhovujúci, ďalším krokom z jeho strany bude predloženie indikatívnej ponuky. Pokiaľ pre vás bude táto nezáväzná ponuka akceptovateľná, spravidla nasleduje rezervácia spoločnosti pre daného záujemcu, aby mal čas vykonať hĺbkovú previerku. Na tento účel mu klient udelí exkluzivitu v jednaní na určitú dobu, často aj za účasti peňažnej zálohy.

Nasledovať bude previerka najmä vo veciach účtovných, právnych a daňových, tzv. due diligence, zo strany záujemcu. Na tento účel zaistíme úložisko dokumentov, tzv. data room a pomôžeme s prípravou požadovaných dát.

Následne záujemca predloží finálnu ponuku, ktorá sa môže od indikatívnej mierne líšiť podľa výsledkov due diligence. Našou úlohou je aj vyjednávanie o podmienkach predaja, tak aby sme čo najlepšie uspokojili vopred stanovené požiadavky klienta.

prodej firmy

7. Zavŕšenie predaja

Ak dôjde k dohode na podmienkach predaja, nasleduje príprava zmluvnej dokumentácie. Tú za vás radi pripravíme my, s pomocou našich právnikov, alebo poskytneme revíziu zmlúv pokiaľ sa dohohne na ich príprave zo strany kupujúceho.

Po finalizácii transakčnej dokumentácie zaistíme realizáciu samotného prevodu, vrátane notárskych služieb, advokátskej úschovy a miesta pre podpis zmlúv.

Akonáhle sa celý predajný proces úspešne ukončí a vy dostanete svoje peniaze, až potom náleží našej spoločnosti provízia, ktorú sme si na začiatku dohodli.