Ako predať firmu cez InBase?

S nami predáte svoju firmu do správnych rúk

Predaj vašej firmy v 7 krokoch

úvodní konzultace

1. Úvodná konzultácia

Na osobnom stretnutí alebo prostredníctvom online strentutia získame informácie o vašej spoločnosti (činnosť, história, finančné ukazovatele, dôvod predaja, …), ktoré sú pre nás dôležité, aby sme zistili či je vaša firma vhodná na predaj a ako najlepšie predajný proces nastaviť. V tejto fáze vám tiež poradíme ohľadom predajnej ceny, alebo prípravy podniku na predaj.

podpis smlouvy

2. Podpis sprostredkovateľskej zmluvy

Pred tým ako začneme vašu firmu aktívne predávať, podpíšeme spolu sprostredkovateľskú zmluvu, ktorá vás nebude nijako obmedzovať v hľadaní investorov pre vašu firmu vlastnými silami. A tiež vás nebude zaväzovať k žiadnej provízii, pokiaľ sa firma nepredá. Jediným poplatkom mimo provízie je nízky vstupný poplatok na začiatku spolupráce.

tvorba nabídkového listu

3. Tvorba ponukového listu, tzv. teaseru

Po uhradení vstupného poplatku vytvoríme ucelený ponukový list, ktorý bude slúžiť ako propagačný materiál pre potenciálnych investorov. Ponukový list bude vytvorený tak, aby v ňom boli zahrnuté len tie informácie, s ktorými budete súhlasiť a aby bola zachovaná plná anonymita predávanej firmy.

zařazení do databáze

4. Zaradenie do databázy

S vašou ponukou budeme kontaktovať klientov z našej databázy investorov a o rýchlejšie nájdenie vhodných záujemcov sa budeme usilovať aj s pomocou našich partnerov. Ponuka bude taktiež umiestnená na našom webovom portáli, kde záujemcovia každodenne reagujú na ponuky firiem na predaj, ktoré tam máme umiestnené.

nalezení zájemce

5. Nájdenie vhodného záujemcu

Akonáhle niekto z oslovených investorov prejaví záujem o vašu firmu, budeme vás o tom informovať a po podpise dohody o mlčanlivosti mu poskytneme ďalšie informácie o vašej firme. V prípade ďalšieho záujmu potom diskusia o potenciálnej akvizícii pokračuje osobným stretnutím majiteľa so záujemcom a prehliadkou podniku.

prodejní proces

6. Predajný proces

V prípade, že niektorý z nami nájdených záujemcov bude o vašu firmu mať vážny záujem, začneme s realizačnou fázou predajného procesu. Budeme súčinní pri previerke (due diligence) zo strany záujemcu, zaistíme prípravu všetkej prevodnej dokumentácie a pomôžeme vám vyjednať najvýhodnejšie podmienky predaja.

prodej firmy

7. Úspešný predajj firmy

Akonáhle sa celý predajný proces úspešne ukončí a vy dostanete prevodnú cenu na svoj bankový účet, bude našej spoločnosti náležať provízia v jednotkách percent hodnoty predaného podniku.