Ako predať firmu cez InBase?

S nami predáte svoju firmu ľahšie a rýchlejšie

7 krokov k predaju vašej firmy

úvodní konzultace

1. Úvodné konzultácie

Na osobnom stretnutí alebo prostredníctvom telekonferencie získame informácie o vašej spoločnosti (činnosť, história, finančné ukazovatele, dôvod predaja, ...), ktoré sú pre nás dôležité, aby sme zistili či je vaša firma vhodná na predaj a ako najlepšie predajný proces nastaviť. V tejto fáze vám tiež poradíme ohľadom predajnej ceny alebo prípravy podniku na predaj.

podpis smlouvy

2. Podpis zmluvy

Pred tým ako začneme vašu firmu ponúkať, podpíšeme spolu sprostredkovateľskú zmluvu, ktorá vás nebude nijako obmedzovať v hľadaní investorov pre vašu firmu vlastnými silami. A tiež vás nebude zaväzovať k žiadnej provízii pokiaľ sa firma nepredá. Jediným poplatkom mimo provízie je malý vstupný poplatok na začiatku spolupráce.

tvorba nabídkového listu

3. Tvorba ponukového listu

Po uhradení vstupného poplatku vytvoríme ucelený ponukový list, ktorý bude slúžiť ako propagačný materiál pre potenciálnych investorov. Ponukový list bude vytvorený tak, aby v ňom boli zahrnuté len tie informácie, s ktorými budete súhlasiť a aby bola zachovaná anonymita podniku.

zařazení do databáze

4. Zaradenie do databázy

S vašou ponukou budeme kontaktovať klientov z našej databázy investorov a o rýchlejšie nájdenie záujemcov sa budeme snažiť aj pomocou našich partnerov. Ponuka bude tiež umiestnená na našom webovom portáli, kde noví záujemcovia každodenne reagujú na ponuky firiem na predaj.

nalezení zájemce

5. Nájdenie záujemcov

Akonáhle niekto z oslovených investorov prejaví záujem o vašu firmu, budeme vás o tom informovať a po podpise dohody o mlčanlivosti mu poskytneme ďalšie informácie o vašej firme. V prípade ďalšieho záujmu potom rokovanie pokračuje osobným stretnutím s majiteľom a prehliadkou podniku.

prodejní proces

6. Predajný proces

V prípade, že niektorý z nami nájdených záujemcov bude mať o vašu firmu vážny záujem začneme s predajným procesom. Budeme súčinní pri previerke (due diligence) zo strany záujemcu, zaistíme prípravu všetkej prevodnej dokumentácie a pomôžeme vám vyjednať najvýhodnejšie podmienky predaja.

prodej firmy

7. Úspešný predaj firmy

Akonáhle sa celý predajný proces úspešne ukončí a vy dostanete svoje peniaze, patrí našej spoločnosti provízia v jednotkách percent hodnoty predaného podniku, podľa jeho veľkosti.