Cenník služieb pre kupujúcich

Služby spojené s vyhľadávaním a akvizíciou firiem

Informácie o firmách v databáze a konzultácie investičného zámeru zadarmo

Vieme pomôcť s identifikáciou aj oslovením firiem k akvizícii a otvoriť vám dvere na rokovanie.
Máme prehľad o trhu firiem v ČR i SR, kontaktujte nás pre návrh postupu.


Základné služby:

Úvodná konzultácia zámeruZdarma

 • Konzultácia zámeru akvizície firmy
 • Posúdenie zámeru, návrh postupu a štruktúry spolupráce
 • Bližšie informácie k ponukám v databáze firiem na predaj na webe inbase.sk
Zaradenie do databázy investorovZdarma

 • Zaradenie do databázy investorov
 • Prístup do aktuálnej databázy firiem na predaj
 • Zasielanie newslettera s novými ponukami spoločností na predaj
 • Možnosť umiestniť akvizičný dopyt na web inbase.sk
Aktívne vyhľadanie firiem na akvizíciuIndividuálne(podľa počtu subjektov)

 • Konzultácia investičných preferencií
 • Vyhľadanie vhodných subjektov v databázach, manuálne vyhľadávanie, oslovenie partnerských spoločností
 • Umiestnenie akvizičného dopytu na web inbase.cz
 • Príprava shortlistu vyhovujúcich subjektov na oslovenie
 • Anonymné oslovenie subjektov odsúhlasených s klientom
 • Úvodné rokovania s majiteľmi subjektov ochotnými rokovať o predaji
 • Vedenie komunikácie a výmena informácií
Zastupovanie v akvizičnom procese2 až 6 % z hodnoty firmy

 • Rokovania s predávajúcimi
 • Návrh štruktúry transakcie
 • Manažment predajného procesu
 • Organizácia procesu due diligence (previerky podniku)
 • Príprava transakčnej (zmluvnej) dokumentácie k akvizícii
 • Realizácia akvizície

Doplnkové služby:

Anonymné oslovenie subjektov vytipovaných klientomIndividuálne(podľa rozsahu oslovenia)

 • Anonymné oslovenie subjektov, vytipovaných klientom
 • Zastupovanie investora v úvodných rokovaniach, privedenie majiteľa subjektu "k rokovaciemu stolu"
 • Vedenie prípadného predajného procesu a realizácia akvizície
 • Užitočné z dôvodu zachovania anonymity investora
Iné konzultácie50,- €/hod.

Cenníkové ceny sú iba orientačné, finálne ceny sa stanovujú individuálne s prihliadnutím na špecifiká obchodného prípadu. Kontaktujte nás na získanie konkrétnej ponuky.

Napíšte nám