Naše služby predávajúcim

Robíme nákup a predaj firiem jednoduchším

Províziu za naše služby platíte len pokiaľ sa vaša firma predá

Základné služby

 • Úvodná konzultácia: preberieme s vami najlepšie možnosti predaja vašej firmy
 • Vstupná analýza: získame a zanalyzujeme vaše firemné dáta a navrhneme podmienky predaja
 • Informačný teaser: zo získaných dát spracujeme stručný informačný materiál pre záujemcov
 • Zaradenie do databáze: vvašu ponuku v anonymnej forme zaradíme do našej online databázy
 • Oslovenie investorov: vašu firmu ponúkneme potenciálnym záujemcom z našej databázy investorov
 • Podpora v predaji: zastúpime vás v komunikácii so záujemcami a vyjednáme pre vás najvhodnejšie podmienky
 • Súčinnosť pri previerke: zaistíme výmenu informácií v rámci previerky podniku zo strany záujemcu
 • Transakčná dokumentácia: zaistíme výmenu informácií v rámci previerky podniku zo strany záujemcu
 • Realizácia predaja: odmeníte nás až po úspešnom predaji firmy a plnom vysporiadaní prevodnej ceny
Mám záujem

Doplnkové služby

Vyhľadanie a oslovenie záujemcov mimo databázy

vyhledání a oslovení zájemců

Pokiaľ potrebujete predaj urýchliť, alebo je tento prístup pre vašu firmu vhodnejší, môžeme k hľadaniu záujemcov pristúpiť ešte aktívnejšie.

 • Po konzultácii s vami špecifikujeme subjekty, ktoré by vaša firma mohla zaujať (zameranie, veľkosť, región)
 • Podľa dohodnutej špecifikácie vytvoríme zoznam vhodných subjektov, ktorý si spoločne odsúhlasíme
 • Jednotlivé subjekty zo zoznamu (anonymne) kontaktujeme a ponúkneme im príležitosť akvizície vašej firmy

Informačné memorandum

informační memorandum

Informačný teaser je najmä u väčších firiem často nedostačujúci. Pre klientov preto odporúčame vytvorenie obsiahlejšieho dokumentu, tzv. informačného memoranda.

 • Pre tvorbu inf. memoranda robíme hlbšiu analýzu firmy v oblastiach financií, majetku, personálu, konkurencie, technológií, ...
 • Inf. memorandum poskytuje kompaktný prehľad o firme, čo uľahčuje komunikáciu so záujemcami a pri väčších podnikoch ho záujemcovia často vyžadujú
 • Dobre spracované inf. memorandum môže zvýšiť šancu na predaj firmy a tiež jej predajnú hodnotu
Cenník služieb