Ako kúpiť firmu cez InBase?

S nami nájdete tú správnu firmu pre vás

Kúpa firmy z našej databázy v 5 krokoch

databáze podniků

1. Prezriete si databázu firiem na predaj

V našej databáze nájdete podniky zo všetkých možných kategórií. U každej spoločnosti uvádzame stručný popis činností, základné finančné informácie a súpis majetku. Vyberiete si firmu, ktorá sa zdá byť pre vás vhodná, a kontaktujete nás prostredníctvom kontaktného formulára.

odevzdáme informace

2. Poskytneme vám identifikáciu spoločnosti a ďalšie informácie

V prípade, ýe sa budete zaujímať o jednu z našich ponúk, radi vám pošleme konkrétnejšie informácie o danej spoločnosti. Tieto informácie však môžeme odkryť až po podpísaní dohody o mlčanlivosti, ktorú vám pošleme. V tejto fáze nám bude postačovať zaslať podpísané kópie e-mailom.

domluvíme schůzku

3. Zorganizujeme stretnutie s predávajúcim

Keď si zaslané informácie poriadne zanalyzujete a usúdite, že vás daná firma stále zaujíma, dohodneme sstretnutie s predávajúcim spojené s prehliadkou samotnej prevádzky. Nasledovať môže viacero stretnutí spojených s výmenou informácii, aby ste majiteľa a jeho firmu čo najelpšie spoznali.

proběhne due dilligence

4. Prebehne previerka kupovaného podniku

V ďalšej fáze by malo nastať preverenie všetkých finančných, prevádzkových, majetkových a iných aspektov v danej spoločnosti. Previerku môžete po vlastnej ose, alebo s pomocou vami zvoleného špecialistu na due diligence.

zajistíme právní záležitosti

5. Právne záležitosti môžete nechať na nás

V rámci našich služieb pre predávajúceho je tiež vytvorenie celkovej prevodnej dokumentácie spojenej s predajom spoločnosti, zaistenie advokátskej alebo notárskej úschovy a zápis prevodu do verejného registra. Pokiaľ sa s predávajúcim nedohodnete inak, môžete teda tieto záležitosti nechať na nás.