Cenník služieb pre predávajúci

Služby spojené s predajom firiem

Pri predaji vašej firmy postupujeme transparentne
a máme 100% záujem nájsť správneho kupujúceho

Vieme pomôcť s oslovením širokého okruhu investorov a otvoriť vám dvere k úspešnému predaju vašej firmy.
Máme prehľad na trhu firiem v ČR i SR, kontaktujte nás pre návrh postupu.


Základné služby:

Vstupná analýza a konzultácieZdarma

 • Konzultácia zámeru predaja firmy
 • Zhodnotenie situácie a reálnosti predaja
 • Indikatívne ocenenie
Spracovanie obchodného prípaduVstupný poplatok od 400,- €(podľa veľkosti firmy)

 • Individuálne posúdenie trhovej hodnoty firmy
 • Vytvorenie informačného teaseru
 • Zaradenie do databázy InBase, umiestnenie ponukového listu na web inbase.sk
 • Oslovenie investorov z databázy InBase, zaradenie do newslettera odosielaného na viac ako 500 investorov
 • Oslovenie partnerských sprostredkovateľov a investičných spoločností
 • Aktívne vyhľadanie a oslovenie potenciálne vhodných investorov
 • Zastupovanie klienta v úvodných rokovaniach
Zabezpečenie predaja spoločnosti1 až 8 % z hodnoty firmy(podľa veľkosti firmy)

 • Rokovania so záujemcami
 • Návrh štruktúry transakcie
 • Manažment predajného procesu
 • Súčinnosť pri due diligence
 • Príprava transakčnej (zmluvnej) dokumentácie
 • Realizácia predaja

Doplnkové služby:

Individuálne posúdenie hodnoty firmy600,- €

 • Individuálna analýza a odhad trhovej hodnoty firmy na základe dát od klienta
Správa o trhovej hodnote firmy1.000,- €

 • Odhad trhovej hodnoty firmy na základe dát od klienta
 • Správa na 10xA4 spracovaná certifikovaným znalcom v oceňovaní podnikov
 • Metóda násobkov EBITDA, jednoduchý DCF model
Znalecký posudok hodnoty firmy od 2.500,- €

 • Sofistikovaný odhad trhovej hodnoty firmy podpísaný znalcom v odbore oceňovania podnikov
 • Spracované v spolupráci s partnerskou renomovanou znaleckou kanceláriou
 • Rozsah cca 50xA4, použiteľný na právne účely
Anonymné oslovenie potenciálnych záujemcovIndividuálne(podľa rozsahu oslovenia)

 • Anonymné oslovenie subjektov, vytipovaných klientom
 • Zastupovanie klienta v úvodných rokovaniach, privedenie záujemcu "k rokovaciemu stolu"
 • Vedenie prípadného predajného procesu a realizácia predaja
 • Užitočné z dôvodu zachovania anonymity predávajúceho
Iné konzultácie50,- €/hod.

Cenníkové ceny sú iba orientačné, finálne ceny sa stanovujú individuálne s prihliadnutím na špecifiká obchodného prípadu. Kontaktujte nás na získanie konkrétnej ponuky.

Napíšte nám