Aká je trhová cena vašej firmy?

Spočítajte si hodnotu firmy v našej online valuačnej kalkulačkeNačítám...

Spočítajte si trhovú hodnotu vašej firmy

Vitajte v online valuační kalkulačke InBase. Ocenenie firmy (valuácia spoločnosti, ocenenie podniku) je vždy jedným z kľúčových bodov, ktorý musí predávajúci firiem pri úvahách o predaji firmy riešiť. Nasledujúca kalkulačka bola navrhnutá s cieľom odhadnúť trhovú hodnotu malých aj veľkých firiem, spoločností s ručením obmedzením, akciových spoločností a podnikov SZČO. Spoločnosť musí byť aktívna a mať obrat aspoň 50 tis. EUR/rok (kalkulačka nie je určená na oceňovanie tzv. spiacich spoločností).

Na vyplnenie budete potrebovať poslednú účtovnú uzávierku spoločnosti alebo aspoň rámcové informácie o obrate a zisku firmy. Nie je potrebné vyplniť všetky polia, ale čím presnejšie vaše informácie budú, tým lepšie môžeme odhadnúť hodnotu vašej spoločnosti.

Berte prosím na vedomie, že ocenenie firmy je len orientačné. Radi sa na ocenenie vašej firmy pozrieme aj individuálne, v prípade záujmu nás kontaktujte.


Doplňte základné informácie účtovných výkazov

Údaje, prosím, vypĺňajte v jednotkách EUR. V prípade, že je pole irelevantné, alebo má mať nulovú hodnotu, ponechajte pole prázdne.

Posledné uzatvorené obdobie

Predchádzajúce obdobie

Priblížte nám, v akej situácii sa spoločnosť nachádza


20%
5

1 = firma je plne nezávislá, operatívne i strategické riadenie vedie zamestnanec alebo manažér
5 = vo firme sa venujete strategickému vedeniu, operatívne vedenie a získavanie zákaziek ide mimo vás
10 = vo firme sa venujete dennodennému riadeniu, zákazky firmy stoja na osobných kontaktoch alebo zručnostiach majiteľa


Kam vám valuáciu pošleme?

Ocenenie vašej spoločnosti sa vám automaticky zašle na e-mail, prosíme teda o vyplnenie vašej e-mailovej adresy nižšie.

Upozorňujeme, že ide len o indikatívne ocenenie spoločnosti. V skutočnosti môže mať na ocenenie vplyv mnoho ďalších premenných, s ktorými sme v tejto kalkulačke nepočítali.

Radi sa na valuácií vašej spoločnosti pozrieme bližšie, v prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.


0
* Povinné