Trhové ocenenie vašej spoločnosti

Predíďte prekvapeniam a získajte posudok hodnoty vašej spoločnosti

Akú hodnotu má vaša firma?
Nechajte si spracovať nezávislé ocenenie hodnoty vášho podniku.

Vieme spracovať rýchly odhad hodnoty spoločnosti, ale aj detailný znalecký posudok od súdneho znalca.

Vďaka našim skúsenostiam na trhu s predajom firiem a prístupu k databázam porovnateľných transakcií vieme profesionálne odhadnúť trhovú hodnotu vašej firmy. Metodiku ocenenia vám podrobne vysvetlíme.

Najčastejšie dôvody pre ocenenie firmy

Příprava na prodej

Príprava na predaj firmy

Pre majiteľov firiem sú ich podniky ako vlastné deti, preto sa často stáva, že hodnotu svojej firmy nadhodnocujú. Je dôležité ešte pred tým, než s predajom začnete, poznať trhovú hodnotu podielu vo vašej spoločnosti. Vďaka tomu je možné stanoviť už na začiatku procesu férovú hodnotu firmy a pripraviť sa tak na jednanie so záujemcami.

Maximalizace hodnoty

Maximalizácia hodnoty firmy

Trhová cena firmy sa mení v čase a závisí od mnohých veličin. Spolu s posudkom získate aj cenné informácie, aké faktory ovplyvniť, aby bola trhová cena vašej firmy čo najvyššia. To vám môže pomôcť napríklad so stanovením ideálneho momentu na jej predaj.

Jednání se společníkem, akcionářem

Rokovania so spoločníkom, akcionárom

V priebehu života podnikateľa môže dôjsť k situácii, kedy by pre jedného spoločníka bolo lepšie vykúpiť podiel minoritného spoločníka. Môže k tomu dôjsť napríklad z dôvodu iných pohľadov spoločníkov na smerovanie firmy, alebo iné nezhody. Stanoviť férovú aktuálnu cenu podielu môže byť problém – sme ale pripravení vám v tejto situácii pomôcť.

Aké druhy ocenení ponúkame

Ocenenie firmy online

Ponúkame vám možnosť urobiť si indikatívnu, orientačnú predstavu o aktuálnej hodnote vašej spoločnosti prostredníctvom našej online valuačnej kalkulačky.

Dodanie : ihneď
Rozsah : interval

Zdarma

Valuačná kalkulačka >

Individuálny posudok InBase

Posúdenie trhovej hodnoty firmy metódou násobkov EBITDA, na základe finančných dát od klienta. Výsledkom je jednoduchá správa o hodnote spoločnosti.

Dodanie : do 7 dní
Rozsah : 1xA4

600,- €

Správa o trhovej hodnote firmy

Odhad trhovej hodnoty firmy na základe dát od klienta, rozsiahlejšia správa spracovaná certifikovaným znalcom v oceňovaní podnikov, metóda násobkov EBITDA, výnosová metóda (model DCF).

Dodanie : do 14 dní
Rozsah : 10xA4

1.000,- €

Znalecký posudok hodnoty firmy

Sofistikovaný odhad trhovej hodnoty firmy, podpísaný súdnym znalcom v odbore oceňovania podnikov z renomovanej znaleckej kancelárie. Profesionálna správa použiteľná na právne účely.

Dodanie : do 30 dní
Rozsah : 50xA4

od 2.500,- €

Spočítajte si trhovú hodnotu vašej firmy online

Prečo si nechať spracovať ocenenie firmy cez InBase

Dáta nejvyššej kvality

1. Prístup k trhovým dátam najvyššej kvality

Disponujeme prístupom k databáze Refinitív (Thomson Reuters), ktorá obsahuje aktuálne trhové dáta nevyhnutné na stanovenie trhovej hodnoty firiem. Treba podotknúť, že aj tie najjednoduchšie metódy ocenenia sú vysoko závislé na kvalite a aktuálnosti vstupných dát. Okrem tejto databázy disponujeme aj vlastnými dátami z českého a slovenského M&A trhu, získané v rámci činnosti InBase. Tieto dáta sú taktiež nevyhnutné pre úpravu ocenenia na lokálne trhové podmienky.

Adekvátna metóda ocenenenia

2. Záruka voľby adekvátnej metódy ocenenia

Voľba adekvátnej metódy ocenenia je závislá na rade parametrov, napr. na fáze životného cyklu, v ktorom sa podnik nachádza, či na historickej i očakávanej výške tzv. generátorov hodnoty. Nie vždy je možné a účelné využiť všetky metódy ocenenia, pričom voľba primárnej metódy ocenenia je základnou nevyhnutnou podmienkou pre nájdenie správnej výslednej trhovej hodnoty. Súdny znalec má dostatok skúseností na odhad správnej metódy ocenenia, prípadne na vysvetlenie rozdielu medzi výsledkami jednotlivých metód ocenenia.

Využitie aktuálnej literatúry ocenenia

3. Záruka využitia aktuálnej literatúry a metodiky

Pracujeme s aktuálnou slovenskou i zahraničnou literatúrou (napr. Duff&Phelps) a sme v súlade s metodikou spoločností veľkej štvorky, znaleckej kancelárie s najvyšším know-how v SR i zahraničí.

Argumentačná podpora

4. Argumentačná podpora pri obhajobe preferovaného výsledku ocenenia

Všetky vydané výstupy sme pripravení odborne pred protistranou obhájiť, prípadne viesť odbornú diskusiu s expertom protistrany. V prípade, že vám bude napr. kupujúci vašej firmy hodnotu rozporovať, vieme si výsledok ocenenia obhájiť a odargumentovať. To by vám malo pomôcť vo vyjednávacej pozícii, čím môže vaša firma signifikantne získať na finálnej predajnej cene.

Často kladené otázky

Akou metódou oceňujete spoločnosti?

V zásade spracovávame ocenenie hodnoty firmy najmä výnosovými a trhovými (porovnávacími) metódami. Výnosové metódy vychádzajú z historických a očakávaných výnosov firmy a peňažných tokov, ktoré dokáže firma svojou činnosťou vygenerovať. Trhové metódy vychádzajú najmä z údajov o porovnateľných transakciách na trhu. Tieto metódy sú štandardné pri oceňovaní fungujúcich, ziskových firiem. Tretím okruhom metód ocenenia sú majetkové metódy, tým sa ale nevenujeme - tieto metódy sú relevantné väčšinou iba pri likvidáciách firiem, alebo pri ukončení činnosti firmy.

Koľko času zaberie proces ocenenia?

Záleží na druhu ocenenia, ktoré si zvolíte. Indikatívny individuálny posudok je možné spracovať do týždňa od zadania a dodania podkladov. Spracovanie správy o trhovej hodnote firmy zaberie cca 1 – 2 týždne. Znalecký posudok je na spracovanie najnáročnejší, spracovanie bude trvať 2 až 3 týždne.

Je možné posudok použiť na legálne účely, dedičstvo, delenie majetku?

Pre tento prípad je nutné zvoliť variant znaleckého posudku hodnoty firmy, tj. najvyšší variant. Tieto posudky obsahujú "okrúhlu pečiatku" a sú použiteľné napr. pre dedičstvo obchodného podielu, stanovenie výšky vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka, transformácia podniku, fúzie, vysporiadanie spoločného imania manželov, darovanie podielu a pod.

Mám dalšie otázky

Nechajte si odhadnúť trhovú hodnotu svojej firmy

Poradíme vám, ktorý z druhov ocenení bude na vaše účely najvhodnejší.

Mám záujem o ocenenie