Referencie

Ako sme svojim klientom pomohli
2015

Založenie InBase

Založenie spoločnosti InBase s.r.o. a vytvorenie portálu inbase.cz. Naším cieľom je profesionálne pomôcť slovenským majiteľom firiem úspešne predať a odovzdať firmu vhodnému kupujúcemu, či už ju majiteľ predáva z dôvodu vysokého veku, neexistencii nástupcu alebo únavy z podnikania. Získavame prvé mandáty na predaj. Sme jedným z prvých poradcov v krajine v segmente firiem s hodnotou od stoviek tisíc €.

2016

Počet transakcií: 5

Prvé úspešné transakcie v sektore mikropodnikov. Šírenie povedomia o InBase.

2017

Počet transakcií: 7

Vytvorenie inbase.sk a expanzia na slovenský trh. InBase sa dostáva na prvé miesto vo vyhľadávaní v Českej republike.

2018

Počet transakcií: 6

V tomto roku sme úspešne dokončili veľké transakcie vrátane predaja zahraničným investorom. Rozšírenie portfólia služieb InBase o predaj neaktívnych spoločností a investičných nehnuteľností.

2019

Počet transakcií: 9

Spoločnosť InBase uskutočnila doposiaľ najväčší počet úspešných predajov. Nadväzujeme nové partnerstvá s poradcami, fondmi a strategickými investormi v Českej republike, na Slovensku, aj v zahraničí.

2020

Počet transakcií: 8

InBase zaznamenala pozitívny vývoj a množstvo transakcií aj počas pandémie Covid-19. Na webovej stránke sme spustili online kalkulačku na oceňovanie, ktoré umožňujú našim klientom odhadnúť trhovú hodnotu ich spoločnosti.

2021

Počet transakcií: 7

Situácia v súvislosti s pandémiou naďalej ovplyvňovala aktivitu podnikov na trhu. Spoločnosť InBase pripravovala spustenie divízie InBase Advisory, zameranej na realizáciu zložitejších projektov fúzií a akvizícií, ktoré si vyžadujú individuálnejší prístup k procesu. V tomto roku sme úspešne zrealizovali významnú akvizíciu v oblasti stavebníctva.

2022

Počet transakcií: 3

Aktivita na trhu fúzií a akvizícií bola na začiatku roka slabšia v dôsledku neistoty na trhu - vojna na Ukrajine, neistota v súvislosti s energetickou krízou, inflácia. Viaceré dohodnuté transakcie boli odložené alebo prerušené. Ku koncu roka sa však aktivita na trhu opäť zvýšila a InBase zaznamenala aktivitu na strane predávajúcich aj kupujúcich.

2023

Počet transakcií: 2

Aktivita kupujúcich a investorov rastie. Rok sme začali dvoma úspešnými transakciami v severných Čechách. V oboch prípadoch bol kupujúcim strategický investor rozširujúci portfólio svojho holdingu. V súčasnosti prebiehajú rokovania o niekoľkých zaujímavých projektoch.Niekoľko príkladov uskutočnených transakcií

Srpen 2023
 • Klient: Výrobce medicínských technologií
 • Kupující: Individuální investor
 • Struktura: prodej 100% podílu
 • Objem transakce: pod 10 milionů Kč

Prodej specializovaného výrobce medicínských technologií

V srpnu jsme realizovali prodej tradiční české firmy s unikátním know-how v rámci vývoje a prodeje elektrochirurgických a kryochirurgických zařízení využití na operačních sálech. Důvodem pro prodej této rodinné společnosti byla absence nástupníka v rámci rodiny.  InBase identifikovala několik vážných zájemců, nakonec se majitelé domluvili s individuálním investorem, který chce pokračovat ve vizi nastolené zakladatelem společnosti. InBase pro klienty následně zabezpečila veškerou transakční dokumentaci potřebnou pro převod.

Červenec 2023
 • Klient: Expometal s.r.o.
 • Kupující: Důvěrné
 • Struktura: prodej 100% podílu
 • Objem transakce: pod 10 milionů Kč

Prodej strojírenské společnosti s 30letou historií

V létě se nám podařilo realizovat transakci – prodej menší strojírenské a kovovýrobní společnosti z Brna, zaměřené na výrobu konstrukcí na exhibice a výstavy. Investorem byl individuální investor působící v příbuzném oboru, kterému akvizice zajistí prezenci v Jihomoravském kraji a navýšení kapacit.

Červenec 2023
 • Klient: KT OBAL s.r.o.
 • Kupující: Důvěrné
 • Struktura: prodej 100% podílu
 • Objem transakce: statisíce EUR

Prodej výrobce obalových produktů z vlnité lepenky

V červenci jsme realizovali transakci na Slovensku, kdy výrobce obalového materiálu akvíroval individuální investor ze stejného regionu. Stranám akvizice jsme v rámci InBase zabezpečili přípravu smluvní dokumentace pro prodej podílu, úschovu částky zároveň i dokumentaci pro převod vlastnických práv k nemovitostem.

Březen 2023
 • Klient: Formuleshop s.r.o.
 • Kupující: Důvěrné
 • Struktura: prodej obchodního závodu
 • Objem transakce: pod 10 milionů Kč

Prodej e-shopu s motorsportovým zbožím

V květnu jsme realizovali jednu malou transakci, kdy jsme majiteli eshopu zaměřeného na prodej motorsportového zboží pomohli s prodejem individuálnímu investorovi. Celý proces proběhl rekordně rychle – samotný proces od podpisu zprostředkovatelské smlouvy, přes zpracování a identifikaci zájemce až po samotný podpis převodní smlouvy trval 2,5 měsíce. Objem transakce se pohyboval pod 10 miliony korun.

Marec 2023
 • Klient: Dôverné
 • Kupujúci: Dôverné
 • Štruktúra: predaj 100 % podielu
 • Objem transakcie: v desiatkach miliónov CZK

Predaj závodu na výrobu prírodných aditív

Bolo nám zadané, aby sme majiteľom špecializovanej výrobnej spoločnosti na severe Čiech predali závod na výrobu a spracovanie prísad pre energetický priemysel vrátane výrobných nehnuteľností. Identifikácia záujemcu trvala o niečo dlhšie ako zvyčajne, ale majiteľom sme priniesli niekoľko zaujímavých kandidátov. Fáza rokovaní a realizácie potom prebiehala rýchlo a bez problémov. Spoločnosť InBase pomáhala klientovi pri úvodných rokovaniach, pri príprave transakčnej dokumentácie a pri rokovaniach o podmienkach zmluvy a navrhovanej štruktúre platieb za prevod. Výška transakcie sa pohybovala v nižších desiatkach miliónov korún českých.

Február 2023
 • Klient: Dôverné
 • Nakupujúci: Dôverné
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Objem transakcie: vyššie jednotky miliónov CZK

Predaj zavedeného železiarstva na severe Čiech

Majiteľ zavedeného železiarstva s viac ako 30-ročnou históriou nás poveril úlohou nájsť pre spoločnosť kupujúceho. V rámci procesu sme identifikovali jednotky záujemcov, ale nakoniec do serióznych rokovaní vstúpil strategický investor zo severu Čiech, ktorý plánuje začleniť spoločnosť do svojho portfólia spoločností v regióne. Majiteľovi sme pomáhali pri úvodných rokovaniach a následne sme v spolupráci s advokátskou kanceláriou pripravili transakčnú dokumentáciu. Transakcia prebehla relatívne hladko a v krátkom čase.

September 2022
 • Klient: Dôverné
 • Nakupujúci: Dôverné
 • Štruktúra: predaj 100 % podielu
 • Objem transakcie: v desiatkach miliónov CZK

Predaj spoločnosti zameranej na servis čerpadiel

Majitelia spoločnosti na opravu a servis čerpadiel v Českej republike nás poverili, aby sme pre ich spoločnosť našli vhodného kupujúceho. Po niekoľkých kolách rokovaní sme identifikovali strategického záujemcu – spoločnosť z rovnakého odvetvia, ktorá mala expanzné ciele a ktorej akvizícia dobre zapadala do ich dlhodobého plánu. Pomáhali sme majiteľom pri vyjednávaní podmienok transakčnej dokumentácie, zabezpečovali sme dodanie dokumentov z hĺbkovej kontroly a boli sme nápomocní aj pri rokovaniach o podmienkach transakcie a štruktúre platby prevodnej ceny. Realizačná fáza prebehla relatívne hladko.

Marec 2022
 • Klient: Dôverné
 • Kupujúci: Dôverné
 • Štruktúra: predaj podniku
 • Objem transakcie: jednotky miliónov CZK

Predaj malej textilnej výroby

Majiteľka malej textilnej výrobnej spoločnosti na severe Moravy hľadala záujemcu o kúpu podniku, keďže spoločnosť bola vedená ako samostatne zárobkovo činná osoba. Identifikácia vhodného kupujúceho trvala určitý čas, ale po adekvátnom nastavení predajnej ceny a podmienok predaja sa nám podarilo nájsť záujemcu zo Slovenska. Spoločnosť InBase pomáhala klientovi pri rokovaniach so záujemcami, príprave transakčnej dokumentácie a návrhu štruktúry platby prevodnej ceny. Výška transakcie sa pohybovala v miliónoch korún českých.

Október 2021
 • Spoločnosť: OPACKOVANEJ s.r.o.
 • Kupujúci: Maurice Ward Logistics, s.r.o.
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Obrat spoločnosti: 5 000 000 Kč

Predaj balíkovej a paletovej prepravy

Našou úlohou bolo pre majiteľov spoločnosti OPACKOVANEJ s.r.o. vyhľadať kupujúceho 100% podielu a zrealizovať celý predajný proces. Dôvodom boli iné aktivity majiteľa, pre ktoré potreboval získať viac času aj kapitálu práve z predaja tejto spoločnosti. V priebehu spolupráce nastalo v spoločnosti niekoľko zmien, aby sa postupne lepšie pripravila na predaj, čo bolo zároveň dôvodom prečo celá realizácia trvala dlhšiu dobu. Nakoniec sa nám podarilo nájsť veľmi vhodného záujemcu, ktorým bola spoločnosť Maurice Ward Logistics, s.r.o., člen Maurice Ward Group, ktorá je silnou prepravnou a logistickou skupinou pôsobiacou v 25 štátoch Európy. Rokovania prebehli rýchlo a bez problémov a klientovi sme pomohli hlavne s revíziou a úpravou transakčných dokumentov.

September 2021
 • Spoločnosť: Round Wood CZ s.r.o.
 • Kupujúci: individuálny investor
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Hodnota transakcie: 6 500 000 Kč

Predaj zavedenej firmy zameranej na drevovýrobu

Majiteľ spoločnosti Round Wood CZ s.r.o., zameranej na dodávky, montáž a čiastkovú výrobu celodrevených schodísk a zábradlí, sa na nás obrátil s požiadavkou predaja 100% podielu v spoločnosti z dôvodu zámeru odísť do dôchodku. V spoločnosti InBase s.r.o. sme prípad spracovali, identifikovali potenciálnych kupujúcich, pričom do vážnejších rokovaní sa dostalo niekoľko záujemcov. Konečným záujemcom bol individuálny investor, ktorý mal záujem prevziať výrobu, pokračovať v rovnakej činnosti a prispieť k ďalšiemu rastu spoločnosti. Rokovanie o podmienkach transakcie bolo komplikovanejšie, finálne podmienky odrážali kompromis medzi očakávaniami predávajúceho a kupujúceho. Ako poradca predávajúceho sme sa postarali o kompletnú transakčnú dokumentáciu, zahrňujúcu SPA, zmluvu o predaji nehnuteľnosti a súvisiacu dokumentáciu.

Február 2021
 • Hodnota transakcie: 40 – 60 mil. Kč
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Obrat spoločnosti: 100 000 000 Kč

Stavebná firma so zameraním v poľnohospodárstve

Dôvodom predaja 100% podielu tejto spoločnosti bol dôchodkový vek majiteľa, ktorý tento zabehnutý podnik s dlhou históriou nemal komu blízkemu odovzdať. Keďže išlo o pomerne špecificky zameranú stavebnú spoločnosť a v poslednej dobe bol tiež nižší dopyt po stavebných firmách všeobecne, nájdenie záujemcov v tomto prípade trvalo dlhšiu dobu. Nakoniec však InBase v hľadaní uspel a podarilo sa nám nájsť vhodného kupujúceho, ktorý bude v zabehnutej činnosti pokračovať a ďalej ju rozvíjať. V tomto prípade bolo práve nájdenie kupujúceho hlavnou činnosťou InBase, o samotnú transakciu sa potom postaral predávajúci s pomocou vlastných poradcov.

Október 2020
 • Hodnota transakcie: 20 – 30 mil. Kč
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Obrat spoločnosti: 30 000 000 Kč

Predaj rodinnej firmy zameranej na predaj šperkov

Majitelia úspešnej rodinnej firmy sa s nami rozhodli spolupracovať vo veci predaja ich spoločnosti, zameranej na predaj šperkov a podobného tovaru. Majiteľ – zakladateľ spoločnosti firmu vybudoval „na zelenej lúke“, po 20-tich rokoch sa následne rozhodol svoje dlhodobé úsilie speňažiť a dopriať si pokojnejší životný štýl. Spoločnosť bola dlhodobo zisková a nebola ovplyvnená krízami, čo predstavovalo pre investorov atraktívnu príležitosť stabilnej ziskovej akvizície. Spoločnosť InBase identifikovala a priviedla k rokovaniam niekoľko serióznych investorov, z ktorých najlepšie podmienky ponúkol súkromný investor. Spoločnosť InBase následne zabezpečila všetok právny servis, prípravu transakčnej dokumentácie a poskytla predávajúcemu podporu v samotnej realizačnej fáze transakcie.

Jún 2020
 • Hodnota transakcie: 2 – 4 mil. Kč
 • Štruktúra: predaj podniku
 • Obrat spoločnosti: 8 mil. Kč

Predaj špecializovanej firmy zameranej na výrobu autokľúčov

Majiteľovi netradične zameranej firmy špecializovanej na výrobu a predaj autokľúčov sme pomáhali s predajom jeho stabilnej a dlhodobo ziskovej firmy. Majiteľ firmu prevádzkoval ako fyzická osoba, predaj bol teda štruktúrovaný ako predaj podniku. Jednalo sa o veľmi rýchly proces, niekoľko záujemcov sme identifikovali už prvý týždeň po zverejnení prostredníctvom webu InBase.cz. Následná realizačná fáza zabrala len približne 2 mesiace.

December 2019
 • Hodnota transakcie: 6 – 10 mil. Kč
 • Štruktúra: predaj podniku
 • Obrat spoločnosti: 9 500 000 Kč

Predaj podniku zameraného na opravu sudov

Majiteľ (SZČO) sa rozhodol ukončiť svoju ziskovú činnosť vzhľadom na jeho zdravotný stav a kontaktoval nás s požiadavkou predať svoju firmu vrátane strojového zariadenia, zásob, know-how a kontaktov na dodávateľov a odberateľov. Vzhľadom k špecifickému zameraniu išlo o relatívne vysoko ziskovú činnosť s rastúcim obratom a perspektívou pre budúcnosť. InBase identifikoval a našiel 11 potenciálnych záujemcov o kúpu a uskutočnil prehliadky priamo v spoločnosti. Finálnym kupujúcim bola strojárenská spoločnosť, ktorá si akvizíciou rozšírila svoje portfólio činností. Spoločnosť InBase navrhla štruktúru transakcie, pripravila zmluvnú dokumentáciu a realizovala predaj. Proces predaja od prvého kontaktu s InBase po predaj zabral 9 mesiacov.

Máj 2019
 • Hodnota transakcie: 2 – 5 mil. Kč
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Obrat spoločnosti: 3 mil. Kč

Predaj veľkoobchodu so spojovacím materiálom

Spoločnosť InBase bola požiadaná sprostredkovať predaj špecializovaného veľkoobchodu so spojovacím materiálom, so sídlom v Stredočeskom kraji. Spoločnosť sa špecializovala na import produktov zo zahraničia a ich distribúciu organizáciám so sériovou výrobou. Dôvodom predaja bol prechod majiteľa na inú podnikateľskú činnosť. Spoločnosť InBase v zastúpení predávajúceho našla niekoľko záujemcov o kúpu a zabezpečila všetky rokovania. Výsledkom bolo nájdenie vážneho záujemcu, spracovanie transakčnej dokumentácie a zabezpečenie samotného predaja.

Apríl 2019
 • Hodnota transakcie: 10 – 15 mil. Kč
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Obrat spoločnosti: 40 mil. Kč

Predaj úspešnej spoločnosti zameranej na dodávky okenných systémov

Majiteľovi dlhodobo zabehnutej spoločnosti pôsobiacej na trhu distribúcie a montáže okenných systémov sme pomáhali s predajom spoločnosti. Majiteľ spoločnosti mal zámer osloviť tuzemských, ale aj zahraničných potenciálnych investorov z rovnakého odboru. Firma InBase teda zabezpečila aktívnu oslovenie potenciálnych záujemcov, pričom do vážneho rokovania sa dostali dvaja záujemcovia. Spoločnosť InBase následne dohliadala na priebeh rokovaní o podmienkach a kooperovala pri previerke spoločnosti. Predajný proces prebehol hladko a bez komplikácií.

Marec 2019
 • Hodnota transakcie: 1 – 1,5 mil. EUR
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Obrat spoločnosti: 2,2 mil. EUR

Predaj výrobcu technológií pre automobilový priemysel

Majitelia zabehnutej slovenskej spoločnosti s históriou takmer 30 rokov sa rozhodli predať svoj podiel a prenechať vedenie firmy mladším a motivovanějším majiteľom. Spoločnosť InBase pre majiteľov spracovala obchodný prípad, identifikovala záujemcov, viedla celý proces a spracovávala transakčnú dokumentáciu. Transakcia bola financovaná sčasti bankovým financovaním a sčasti z vlastných zdrojov kupujúceho.

December 2018
 • Hodnota transakcie: 10 – 15 mil. Kč
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Obrat spoločnosti: 70 000 000 Kč

Predaj úspešného distribútora a predajcu elektroniky

Majiteľ spoločnosti sa obrátil na InBase s požiadavkou nájsť záujemcu o akvizícii 100% podielu v jeho spoločnosti zameranej na import a distribúciu elektroniky z Ázie. Spoločnosť mala stabilné portfólio dodávateľov, stabilné miesto na trhu a potenciál rastu, čo z nej robilo atraktívnu spoločnosť pre akvizíciu zahraničným subjektom. Spoločnosť InBase počas spolupráce identifikovala a oslovila niekoľko záujemcov, pričom konečným kupujúcim bola spoločnosť s podobným zameraním, ktorá si akvizíciou značne rozšírila svoje produktové portfólio.

Október 2018
 • Hodnota transakcie: 40 – 50 mil. Kč
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Obrat spoločnosti: 80 000 000 Kč

Predaj veľkoobchodu s autodoplnkami

Majiteľ spoločnosti sa rozhodol k odchodu do predčasného dôchodku a kontaktoval nás so žiadosťou o nájdenie vhodného kupujúceho pre jeho firmu. Jednalo sa o úspešný veľkoobchod s autodoplnkami s rastúcim obratom a dobrým výhľadom do budúcnosti. Spoločnosť InBase, v zastúpení predávajúceho, oslovila niekoľko potenciálnych záujemcov o kúpu, majiteľ sa nakoniec dohodol so zahraničným záujemcom na veľmi dobrých podmienkach. Kupujúcim bola obdobne zameraná spoločnosť, krytá kapitálom zahraničného investičného fondu. Spoločnosť InBase vykonala všetky úkony potrebné pre bezproblémový predaj spoločnosti. Predaj prebehol relatívne rýchlo, od začiatku spolupráce po úspešný predaj ubehli 4 mesiace.

Jún 2018
 • Hodnota transakcie: 2 – 5 mil. Kč
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Obrat spoločnosti: 5 500 000 Kč

Predaj menšej zámočníckej firmy

Majiteľ spoločnosti sa na nás obrátil so žiadosťou o zastupovanie jeho firmy pri jednaní so záujemcom o kúpu. Jednalo sa o menšiu zámočnícku firmu so zaujímavým zameraním a dlhou históriou. Súčasťou našej práce bolo vyhľadanie a oslovenie záujemcov, príprava dokumentácie transakcie a kooperácie pri príprave podkladov pre previerku spoločnosti. Spoločnosť InBase priviedla majiteľovi niekoľko záujemcov, proces predaja trval približne pol roka. Akvizícia bola krytá z vlastných zdrojov kupujúceho.

December 2016
 • Hodnota transakcie: 3 – 5 mil. Kč
 • Štruktúra: predaj 100% podielu
 • Obrat spoločnosti: 11 000 000 Kč

Predaj cestovnej kancelárie

Majiteľ spoločnosti sa na nás obrátil so žiadosťou o nájdenie kupujúceho v čase, keď sa rozhodol sústrediť na svoju druhú, iným smerom zameranú, firmu. Spoločnosť mala dlhodobo budované portfólio lojálnych zákazníkov a stabilnú výšku tržieb. Kupujúcim bol menší investičný fond, ktorý zaradil spoločnosť do svojho portfólia spoločností a do vedenia dosadil nového manažéra. Spoločnosť InBase zastupovala predávajúceho v rokovaniach s investorom a bola súčinná počas celého procesu.

...a oveľa viac

Zastupovali sme aj klientov z odborov ako je strojárstvo, stavebníctvo, gastro, veľkoobchod, internetový predaj, atď.
Z dôvodu diskrétnosti nemôžeme poskytnúť referencie ku všetkým prípadom, radi sa ale pobavíme konkrétnejšie na osobnej schôdzke.

Predaj firmy nie je ľahká záležitosť

Svoju firmu predávate iba raz, je teda dobré proces nepodceniť. V InBase Vám poradíme so štruktúrovaním transakcie, či už máte firmu s obratom jednotiek alebo stoviek miliónov. Ozvite sa nám a skonzultujeme Váš zámer.

Napíšte nám