Zadanie akvizičného dopytu

Zadajte svoje preferencie pre podnik na kúpu

Ako si predstavujete ideálnu spoločnosť na akvizíciu?

Informácie vyplňujte prosím čo najpodrobnejšie. Čím presnejší váš dopyt bude, tým lepšie môžeme zaistiť aby na ňu reagovali len vhodné spoločnosti. Viac informácií o akvizičných dopytoch, ako aj iných možnostiach pre hľadanie firiem k akvizícii, nájdete na stránke "Naše služby kupujúcim".

    Akvizičné preferencie:


    Informácie o kupujúcom:


    Vaše kontaktné údaje:    Iné informácie: