Zadanie akvizičného dopytu

Zadajte svoje preferencie pre podnik ku kúpe

Ako si predstavujete ideálnu spoločnosť k akvizícii?

Informácie vyplňujte prosím čo najpodrobnejšie. Čím presnejší váš dopyt bude, tým lepšie môžeme zabezpečiť aby naň reagovali len vhodné spoločnosti. Viac informácií o akvizičných dopytoch, ako aj iných možnostiach pre hľadanie firiem k akvizícii, nájdete na stránke "Naše služby kupujúcim".    Akvizičné preferencie:


    Informácie o kupujúcom:


    Vaše kontaktné údaje:    Iné informácie: