< Zpět na přehled článků

Ako predať podnik: časť druhá – základné otázky pred predajom

10. októbra 2016
V tomto texte sa zameriame na to, čo je motiváciou k predaju vášho biznisu a to, ako motivácia ovplyvňuje načasovanie a prístup k predaju.

road-sky-clouds-cloudy-mediumKrok č. 1 – Definujte si, ako naliehavo chcete podnik predať

V niektorých prípadoch a životných situáciách je potreba rýchlej reakcie. V iných je zase lepšie si predaj starostlivo naplánovať.

Je dôležité si ale dobre premyslieť, či sa rozhodneme o okamžitý alebo postupný predaj. Uvedomte si, že potreba rýchlo ukončiť pôsobenie vo Vašej spoločnosti koreluje s nižšou predajnou cenou z niekoľkých dôvodov:

  • Pokiaľ máte preferenciu predať podnik okamžite, eliminujete možnosť posilniť atraktivitu vašej spoločnosti pred predajom.
  • V prípade, že je predaj potrebný z naliehavých finančných dôvodov, prídete aj o možnosť rozdelenia predajnej ceny na viac častí a postupné splácanie, čo môže znova znamenať nižší celkový príjem z predaja.
  • Pri rýchlom predajnom procese a Vašom rýchlom odchode z odvetvia bude prechodná fáza odovzdávania know-how krátka, čo bude znovu znamenať nižšiu cenovú ponuku od kupujúceho.

Krok č. 2 – Rozhodnite sa, či chcete v spoločnosti aj naďalej pôsobiť

Niektorí majitelia chcú odísť z vybudovaných spoločností raz a navždy, iní majú zase záujem byť do biznisu zapojení aj naďalej, či už ako minoritný vlastník, subdodávateľ, zamestnanec, alebo konzultant. Býva však pravidlom, že aj ten typ predávajúcich, ktorí z podniku chcú odísť nadobro, zostanú po krátke obdobie po predaji zapojení, zvyčajne 3 až 6 mesiacov. Táto doba môže signifikantne uľahčiť novému majiteľovi zapracovanie do firmy.

Premyslite si teda, či chcete vo Vašej spoločnosti ďalej pôsobiť, a ak áno, akou formou. Tiež je nutné si stanoviť, aké platové alebo iné ohodnotenie budete za vaše pôsobenie v tomto prechodnom období požadovať. S predávajúcim o tomto komunikujte, vždy je lepšie, keď má kupujúci predstavu o tom, akým spôsobom plánujete svoju spoločnosť opustiť.

Krok č. 3 – Stanovte si, komu ste ochotný podnik predať

Odpovedzte si na otázky:

  • Je pre vás dôležité, aby bola firma naďalej prevádzkovaná v súčasnej lokalite, aby ste minimalizovali následky pre vašich zamestnancov a klientov?
  • Existuje nejaký kľúčový zamestnanec alebo rodinný príslušník, ktorého by ste preferovali ako kupujúceho?
  • Sú nejakí dodávatelia, odberatelia alebo konkurenti, ktorým by ste podnik nechceli predať?

Každé áno na predchádzajúcu otázku znamená zúženie kruhu potenciálnych kupcov. To má samozrejme za následok aj predpokladanú dĺžku trvania vyhľadávania kupujúcich.

Všetky vyššie uvedené kroky prediskutujte so svojím transakčným poradcom, alebo so svojou rodinou. Je dôležité poznať aj názor svojho okolia a iných ľudí – niektoré faktory môžete ľahko subjektívne prehliadnuť, alebo na ne zabudnúť. V budúcom dieli si rozoberieme plusy a mínusy jednotlivých prístupov k predaju podniku.