< Zpět na přehled článků

Ako predať podnik: časť štvrtá – ako pripraviť svoju firmu na predaj

5. decembra 2016

V momente, keď sa rozhodnete, že svoju firmu chcete predať, máte dve možnosti: Buď pristúpite k predaju ihneď, a ponúknete firmu v súčasnom stave a kondícii, alebo predaj naplánujete na blízku budúcnosť – v tom prípade máte čas na to, aby ste stihli firmu na predaj pripraviť a pre prípadných záujemcov zvýšiť atraktivitu firmy (a samozrejme i prevodnú cenu).

Toto rozhodnutie záleží na vašich motiváciách, ak ste ale už rozhodnutí, informácie v tomto a nasledujúcich pár článkoch vám určite pomôžu naplánovať postup prípravy vašej firmy na predaj.

prodej-firmy-inbaseZoznam aktivít, potrebných vykonať pred samotným ponúknutím biznisu, môžeme zhrnúť do štyroch krokov:

1. Identifikujte oblasti, ktoré vo vašej firme potrebujú zlepšenie

Kupujúci preferujú firmy s nízkym rizikom, vysokým zhodnotením a vysokou transparentnosťou. Prejdite si všetky aspekty svojho podnikania „očami investora“ a zamyslite sa, ktoré z oblastí by mohli byť kupujúcemu prekážkou. Napríklad, častou prekážkou pre kupujúcich býva nedostatočná transparentnosť a kompletnosť v účtovných výkazoch, ktorá evokuje nižšiu dôveryhodnosť kupujúceho vo výkonnosť podniku, vzhľadom k nedostatočnej preukázateľnosti. Tento problém je dobré si uvedomiť a začať na ňom pracovať už nejaký čas pred predajom.

2. Pripravte si akčný plán pre zlepšenie identifikovaných oblastí

Ak zhodnotíte, že identifikované oblasti môžu ovplyvniť rozhodovanie potenciálneho záujemcu, pripravte si časový plán činností, ktoré ste schopní do predaja zvládnuť. Je potrebné tiež zhodnotiť časovú náročnosť a náročnosť na zdroje v porovnaní s výsledkom, ktorý plnenie plánu prinesie. Opäť uvediem príklad nadväzujúci na predchádzajúci bod; čiastočným riešením problému s nekompletným účtovným výkazníctvom môže byť včasná identifikácia tohto faktora a pokus o nápravu finančného výkazníctva. Pre záujemcov bude určite atraktívnejšie, ak budete schopní preukázať a podložiť výkonnosť podniku prostredníctvom úplných a pravdivých účtovných dát aspoň niekoľko mesiacov pred predajom.

3. Kým svoju firmu pripravujete na prezentáciu záujemcom, udržte svoje plány diskrétne

Je dobré zveriť sa so svojimi plánmi na predaj firmy len kľúčovým ľuďom z personálu a prípadne transakčným poradcom. Pokiaľ je nutné niekoho s plánmi na predaj zoznámiť, vždy pomôže podpis dohody o mlčanlivosti (anglicky NDA – non-disclosure agreement). Predčasné odhalenie vašich plánov by mohlo vyvolať neistotu v radoch zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov – čo samozrejme môže znížiť hodnotu vášho podniku práve v momente, keď potrebujete, aby bola čo najvyššia.

4. Priebežne pripravujte dokumenty, ktoré budete musieť prezentovať počas procesu predaja

Aj keď sa to môže zdať skoro, je potrebné vopred myslieť na dokumentáciu, ktorú požaduje (a pravdepodobne bude požadovať aj vo vašom prípade) väčšina kupujúcich alebo ich zástupcov. Prikladáme teda rozsah dokumentov, ktoré môžu kupujúci požadovať:

 1. dohoda o mlčanlivosti
 2. účtovné výkazy – súvaha, výsledovka za posledných niekoľko rokov
 3. aktuálne účtovné výkazy
 4. zakladateľská listina / spoločenská zmluva
 5. potvrdenie o bezdlžnosti voči daňovému úradu
 6. daňové priznania za posledných niekoľko rokov
 7. prehľad pohľadávok a záväzkov
 8. súpis majetku s účtovnou a reálnou hodnotou
 9. zmluvy s dodávateľmi a odberateľmi
 10. zoznam klientov
 11. certifikáty, licencie
 12. nájomné zmluvy, pracovné zmluvy, zmluvy o lízingu, poistné zmluvy a iná dôležitá zmluvná dokumentácia

Pripravujte teda dokumentáciu priebežne – aj keď pre prvotný záujem možno bude stačiť prezentovanie úvodných verejných informácií, vážneho záujemcu bude určite zaujímať hlavne tvrdá dokumentácia. Vzhľadom k tomu, že sa takýto záujemca dostane k citlivejším interným dátam a rokovania zaberú už nejaký čas, odporúčame poistenie si vážneho záujmu podpisom rezervačnej zmluvy a zloženie rezervačného poplatku záujemcom.

V ďalšej časti seriálu Ako predať podnik uvedieme, ako si vybrať správnych konzultantov a ako stanoviť úvodnú predajnú cenu.