Michal Volník – poradca, konateľ a zakladateľ InBase

Michal je jedným z dvoch zakladateľov a partnerov projektu InBase.sk a tiež jeho kľúčovou osobou. Ako väčšina tímu má tiež skúsenosti zo sveta financií. Titul inžiniera získal na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a ešte počas štúdia začal získavať skúsenosti zo sveta podnikovej ekonomiky a poradenstva, ale tiež napr. aj v audite v rámci veľkej štvorky. Po ukončení štúdia pôsobil ako vedúci ekonomického oddelenia v menšej poradenskej spoločnosti a rukami mu prešlo veľa projektov z oblasti korporátnych financií a valuácie spoločností.

Od roku 2015 kedy založil spoločnosť InBase sa venuje výhradne transakčnému poradenstvu a sprostredkovaniu predaja firiem. Počas tejto činnosti získal bohaté skúsenosti zo sveta M & A a má za sebou desiatky transakcií. Tiež mal možnosť komunikovať so stovkami podnikateľov a investorov, a nazrel do mnohých najrôznejších firiem, čo mu dáva veľmi dobrý prehľad o trhu firiem, vďaka čomu môže klientom poskytovať špičkové poradenstvo.

V súčasnej dobe sa okrem transakčného poradenstva zameriava aj na rozvoj InBase a jeho cieľom je okrem iného užšie prepojenie so zahraničnými trhmi, s využitím zahraničných partnerov.