O mne

Michal Volník je prvým z dvoch zakladateľov a partnerov projektu InBase.cz a tiež jeho kľúčovou osobou. Michal pôsobí ako sprostredkovateľ medzi kupujúcou a predávajúcou stranou, má teda na starosti obchodné rokovania, prezentáciu podnikov investorom a všetok servis poskytovaný kupujúcemu a predávajúcemu. Okrem toho tiež aktívne vyhľadáva obchodné príležitosti a pracuje na tom, aby bola databáza podnikov na predaj každým dňom väčšia.

Michal má tak ako väčšina tímu skúsenosti zo sveta financií. Pôsobil napr. na pozíciách vedúceho ekonomického oddelenia, finančného riaditeľa a má tiež skúsenosti z práce v tzv. veľkej štvorke. Okrem toho má skúsenosti aj v príprave projektov z oblasti korporátnych financií.