Společnost zaměřená na dodávky pracovních oděvů a uniforem

Česká republika

číslo ponuky: 180011

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku 4 082 000 € (100 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
2 857 000 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
8 163 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
20+ rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
980 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
20

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti zabývající se textilní distribucí, především prodejem oděvů a různých typů uniforem pro firemní zákazníky. Kromě toho se společnost zabývá i doplňkovými službami jako je, praní textilu, čištění oděvů, úpravy a opravy oděvů a likvidace. Společnost funguje na českém trhu již mnoho let a za ten čas si získala dobré tržní postavení a dlouhodobé odběratele. Společnost nemá vlastní výrobu, tu outsourcuje.

Akvizice je zejména vhodná pro společnosti v textilním průmyslu nebo společnosti v příbuzném, výrobně zaměřeném odvětví. V kooperaci s dobrou tržní pozicí obchodní sítě společnosti, může kupující subjekt dosáhnout rozšíření produktového portfolia pro obchodní partnery a zároveň tak zvýšit i svůj vlastní tržní podíl v oblasti textilní výroby.

Společnost má ve střednědobém horizontu velmi stabilní zakázkovou naplněnost. Výhled hospodaření je konzervativně postaven na dosažení obdobných výnosů, jako v předchozích letech. Profitabilita je predikována stabilně dle předpokládaných marží z uzavřených kontraktů, při současné optimalizaci vynaložených nákladů na služby (nové nájemní smlouvy, efektivita skladového hospodářství). Příležitostí a výzvou pro společnost je v současné době rozvíjet pozici na mezinárodních trzích, k čemu může silný partner nebo nový majitel signifikantně dopomoct.

Společnost nemá žádné materiální závazky vůči státu a nevede žádné soudní spory. Vedení společnosti a jeho složení je dlouhodobě stabilní a je předpokladem dalšího konzistentního fungování společnosti i po akvizici novým majitelem. Podnik se prodává z důvodu zaměření pozornosti majitele na své další aktivity – současný majitel vedl společnost více než pět let a cítí potřebu změny. Majitel samozřejmě počítá se “zaučením” nového majitele po dobu nezbytně nutnou.

Majitel společnosti uvítá i alternativu investice do koupě minoritního podílu ve společnosti – v takovém případě by majitel podnik nadále povedl.

Hmotný majetek

  • rozpis bude doložen vážným zájemcům

Nemovitosti

  • rozpis bude doložen vážným zájemcům

Zaměstnanci

Počet: >20 zaměstnanců

Zadluženost

Typ dluhu: úvěr

  • celková výše bankovního dluhu: 60 mil. Kč

Celkové roční tržby

  • 2017: cca 200 000 000 Kč 
  • 2016: cca 200 000 000 Kč
  • 2015: cca 200 000 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

  • 2017: 24 000 000 Kč (odhad)

Ostatní informace

Délka fungování: 20 let

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Mám záujem o viac informácií

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.