Európsky distribútor LED svietidiel so sídlom v Taliansku a na Slovensku

Bratislavský kraj, SR

číslo ponuky: 210015

Viac variant predaja
Fotografia je ilustračná
Cena podniku 5 000 000 €
Čistý dlh
Čistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako hodnota úročeného úveru mínus hotovosť vo firme.
0 €
Ročné tržby
Tržby vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a služieb počas účtovného obdobia.
10 800 000 €
História
Dĺžka fungovania podniku.
15 rokov
Ročná EBITDA
EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Ročná EBITDA je vyjadrená ako zisk pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov v danom roku.
1 200 000 €
Zamestnanci
Počet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý pracovný pomer k dátumu zverejnenia ponuky.
13

Základné informácie

Predmetom predaja je spoločnosť zameraná na veľkoobchod a distribúciu lámp a LED svietidiel na európskom trhu. Na predaj sú dve previazané firmy – Talianska spoločnosť a Slovenská spoločnosť, obe majú rovnakého majiteľa a pôsobia ako sesterské firmy. Spoločnosť zastupuje všetkých populárnych a najznámejších výrobcov svietidiel, ako je PHILIPS, OSRAM a pod. Okrem štandardných osvetľovacích prvkov sa spoločnosť sa špecializuje na technické osvetlenie a špeciálne osvetľovacie prvky používaných v priemysle a poľnohospodárstve.

Spoločnosť si za dobu svojho pôsobenia vydobyli popredné miesto medzi dodávateľmi osvetľovacích prvkov na v strednej Európe. Odberateľmi spoločností sú subjekty zo EÚ, ale aj z krajín mimo Európy, aktuálne spoločnosť vybavuje a expeduje cca 60 objednávok mesačne. Tovar si spoločnosť obstaráva priamo od Európskych výrobcov.

Slovenská aj talianska spoločnosť sa navzájom výborne dopĺňajú, pomáhajú si a využívajú príležitosti a dopyt, ktoré sa vyskytnú v ich vlastných regiónoch. Zámerom je predať jednotlivé spoločnosti samostatne, alebo obe spoločne. Syn majiteľa je obchodným srdcom oboch spoločností a veľmi rád by pokračoval vo svojej činnosti, ak by o to mal nový majiteľ záujem. Varianty predaja sú dve:

 1. Predaj talianskej aj slovenskej spoločnosti. Cenové očakávanie majiteľa v prípade tejto varianty je 5.000.000,- EUR. Záujemca týmto preberie celý distribučný business a zastúpenie v celej Európe.
 2. Predaj slovenskej spoločnosti, bez talianskej spoločnosti. Cenové očakávanie majiteľa v prípade tejto varianty je 2.100.000,- EUR. Záujemca týmto preberie business vo východnej Európe, pričom bude zmluvne zabezpečené spolupráca medzi talianskou a slovenskou sesterskou spoločnosťou.

Skladové a kancelárske priestory slovenského podniku sa nachádzajú vo prenajatej hale v Bratislavskom kraji s rozlohou cca 460 m2, kde sa presťahovala v máji 2022 z kapacitných dôvodov. Aktuálne má spoločnosť v stálom pracovnom pomere iba 3 zamestnancov, z toho sú 2 skladníci. Výška skladových zásob sa v čase neustále mení, majitelia pripúšťajú aj možnosť predaja bez zásob.

Súčasný majiteľ je zodpovedný za vedenie firmy a z časti aj za obchod, v súčasnosti ale venuje majiteľ firme priemerne max. 15 hodín času týždenne. Podľa súčasného majiteľa má firma pri dobrom vedení veľký potenciál rozvoja činnosti spoločnosti v EÚ a mimo EÚ. Hlavným dôvodom predaja firmy je vyšší vek majiteľa. Spoločnosť je plne funkčná a ihneď dostupná na prevod novému vlastníkovi.

Cena Slovenskej spoločnosti uvedená v tejto ponuke zahrňuje sklad vo výške 650 tis. EUR v obstarávacích cenách, predajná cena bude prípadne upravovaná aj s prihliadnutím na aktuálnu úroveň pracovného kapitálu k momentu predaja (napr. v prípade zásadne vyšších/nižších skladových zásob k momentu predaja bude cena vyššia/nižšia). Cena spoločnosti nezahŕňa hotovosť na účtoch spoločnosti.

Hmotný majetok

 • zásoby v aktuálnej hodnote: 650 000 € (cena spoločnosti sa bude odvíjať aj od aktuálnej výšky zásob k momentu predaja)
 • rôzne stroje pre manipuláciu s tovarom
 • stroje na paletizáciu kartónov
 • regály skladu
 • zariadenie kancelárií (PC, tlačiarne, nábytok)

Nehmotný majetok

 • obchodné dohody s dodávateľmi
 • databázy klientov
 • webové stránky, domény
 • know-how

Prenájmy

Slovenská s.r.o.:

Skladové a kancelárske priestory

 • rozloha budov: 460 m2

Talianska SRL:

Skladové priestory

 • rozloha budov: 1000+ m2

Zamestnanci

Slovenská s.r.o.:

 • skladníci : 2x
 • manažérski zamestnanci: 1x

Talianska SRL:

 • počet zamestnancov: 10x

Zadlženosť

 • žiadna

Celkové ročné tržby

Slovenská s.r.o.:

 • 2019: 4,0 mil. EUR
 • 2020: 3,0 mil. EUR
 • 2021: 4,2 mil. EUR
 • k 30.06.2022: 2,3 mil. EUR (průběžně)

Talianska SRL:

 • priemer 2017 – 2020: 6,1 mil. EUR
 • 2021: 6,6 mil. EUR

Ročný zisk pred odpismi (EBITDA)

Slovenská s.r.o.:

 • 2019: 540.000,- EUR
 • 2020: 390.000,- EUR
 • 2021: 537.000,- EUR
 • 2022 (odhad): 550.000,- EUR

Talianska SRL:

 • priemer 2017 – 2020: 488.000,- EUR
 • 2021: 687.000,- EUR

Ostatné informácie

 • Dĺžka fungovania: 8+ rokov
 • Dôvod predaja: vek majiteľa
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!