Tomáš Šuverík – poradca a konateľ InBase

Tomáš je jedným z dvoch konateľov a majiteľov spoločnosti InBase s.r.o. a jednou z kľúčových osôb v rámci tímu.

Tomáš získal titul inžiniera na Ekonomicko-správnej fakulte, kde študoval špecializáciu Financie. Počas štúdia i po štúdiu pôsobil v ekonomicko-poradenskom businesse, internom audite a daňovom poradenstve. Skúsenosti má aj zo spoločnosti z veľkej štvorky, kde pôsobil v oddelení finančného auditu. Tieto skúsenosti z rôznych oblastí podnikových financií v zúročil v M&A poradenstve, v ktorom aktívne pôsobí už viac ako 5 rokov.

V spoločnosti InBase sa venuje strategickému rozvoju platformy a samotnému transakčnému poradenstvu. Vedie tiež sekciu pre predaj neaktívnych firiem a sprostredkovanie predaja investičných nehnuteľností. V rámci transakčného poradenstva sa špecializuje na M&A poradenstvo v segmente SMEs (malé a stredné spoločnosti).

V spoločnosti InBase už Tomáš úspešne viedol desiatky projektov, pri ktorých pôsobil ako poradca na predávajúci strane. Vďaka týmto skúsenostiam je schopný klientom na sell-side poskytnúť komplexné poradenstvo a prevádzať ich procesom predaja od úvodnej konzultácie, cez nacenenie podielu a identifikáciu investorov až po samotnú realizáciu a finalizáciu predaja.