Spoločnosť zameraná na dodávku, montáž a servis bezpečnostných systémov

Žilinský kraj, SR

číslo ponuky: 210031

Fotografia je ilustračná
Cena podniku Cena dohodou
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
553 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
20+ rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
71 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
7

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v úspešnej spoločnosti, zameranej na montáž a servis bezpečnostných technológií. Spoločnosť sa venuje mechanickým, aj elektronickým systémom, pričom klientom poskytuje aj poradenstvo v tejto oblasti. Jedná sa všeobecne o zdravú, dlhodobo ziskovú spoločnosť s pevnou a lojálnou klientelou.

Spoločnosť na trhu zabezpečovacích systémov pôsobí už viac než 25 rokov, na trhu v regióne má teda dlhú tradíciu a vybudovanú dobrú reputáciu. Vysokú pridanú hodnotu má veľmi široká pestrosť klientely spoločnosti (rodinné domy, výrobné závody, obchodné centrá, objekty verejnej a štátnej správy).

Aktuálne v spoločnosti pôsobí 10 zamestnancov, vrátane spoločníkov. Kľúčoví zamestnanci spoločnosti sú dlhodobo stabilní a lojálni. Majitelia vidia do budúcna priestor vo zvýšení počtu technikov. Spoločníci sa vo firme venujú vedúcim funkciám. Majitelia sú ochotní tieto role po určitý čas zastávať aj po predaji, postupne bude ale potreba na ich miesto dosadiť nového riaditeľa. Aktuálne spoločnosť prevádzkuje svoju činnosť v prenajatých priestoroch o rozlohe cca 115 metrov štvorcových.

Spoločnosť je financovaná z vlastného cash-flow, nemá žiadne dlhy alebo úvery v bankách. Daňovým úradom je ohodnotená ako daňovo spoľahlivá spoločnosť.

Spoločnosť a jej vedenie kontinuálne sleduje aktuálne trendy vývoja bezpečnosti a poskytuje hlavne moderné systémy s vyššou pridanou hodnotou, ako sú inteligentné systémy riadenia budov, termokamery, analýza obrazu kamerami a pod. Vďaka modernému prístupu a vysokej kvalite dodávok má firma veľmi dobré renomé na regionálnej báze aj v iných regiónoch na Slovensku.

Hmotný majetok

 • 9x osobné automobily v hodnote cca 130.000,- EUR
 • nábytok a zariadenie v hodnote cca 50.000,- EUR
 • montážne náradie a prístroje v hodnote cca 30.000,- EUR

Nehmotný majetok

 • veľmi dobré meno na trhu dodávateľov bezpečnostných systémov
 • výborné referencie
 • viac ako 1 000 inštalovaných systémov s možnosťou servisu, rekonštrukcie alebo doplnenia
 • viac ako 100 uzavretých servisných zmlúv
 • systém riadenia ISO9001:2018
 • množstvo certifikátov o profesionálnych školeniach technikov
 • množstvo klientov v štátnej a verejnej správe

Prenájmy

Kancelárske priestory:

 • plocha: 115 m²
 • nájomné: 640 EUR / mesiac

Zamestnanci

 • Technici: 5x
 • Manažéri: 2x
 • Ekonóm a administratíva: 1x

Zadlženosť

 • žiadna zadlženosť

Celkové ročné tržby

 • 2018: 1.100.000,- EUR
 • 2019: 1.100.000,- EUR
 • 2020: 700.000,-EUR
 • 2021: 700.000,- EUR
 • 2022: 530.000,- EUR

Ročný reálny zisk (EBITDA)

 • 2018: 71.000,- EUR
 • 2019: 262.000,- EUR
 • 2020: 185.000,- EUR
 • 2021: 151.000,- EUR
 • 2022: 68.000,- EUR (problém so získaním kvalifikovanej sily v pozícii technikov)

Ostatné informácie

 • História spoločnosti: viac než 25 rokov
 • Dôvod predaja: zmena priorít majiteľov
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.