Zavedený predajca spotrebičov a zariadení pre domácnosť s dlhou históriou

Česká republika

číslo ponuky: 230023

Fotografia je ilustračná
Cena podniku
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% podíl ve společnosti
 • pohledávky a závazky společnosti
 • zásoby v hodnotě 14,0 mil. Kč

Uvedená cena nezahrnuje:
 • hotovost na účtech společnosti
735 000 € (18 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
4 898 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
19 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
131 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
9

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti prevádzkujúcej eshop so spotrebičmi pre domácnosť a tovarom kategórie hobby a záhrada. Spoločnosť na trhu funguje už viac ako 20 rokov a patrí medzi stredne veľké e-shopy vo svojej kategórii. Spoločnosť má najmä silnú pozíciu na trhu so elektrospotrebičmi pre domácnosť. Zákazníkom spoločnosti je typicky konečný spotrebiteľ, drvivá väčšina zákazníkov je zo SR.

Spoločnosť generovala v minulých rokoch stabilné tržby na úrovni 120 mil. Kč, v roku 2023 zaznamenala pokles spotrebiteľského dopytu na trhu, obrat teda poklesne odhadom na 90 mil Sk. V strednodobom horizonte sa však očakáva návrat spotrebiteľského dopytu na štandardné úrovne.

Spoločnosť operuje z prenajatých kancelárií a využíva prenajaté skladové priestory s rozlohou cca 2 000 m². Súčasťou predaja je všetko vybavenie skladu, skladové zásoby, kancelársky hardvér a automobily v majetku spoločnosti.

Majiteľ sa aktuálne vo firme venuje najmä stratégii, procesom a rozvoju firmy, operatívne riadenie zabezpečuje tím 9 zamestnancov.

Dôvodom na predaj je najmä vyšší vek majiteľa a absencia nástupcu. Akvizícia je vhodná pre strategického alebo individuálneho investora so záujmom pôsobiť v e-commerce. Súčasný majiteľ ponúka možnosť zostať ako manager cca 1 rok.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

 

Hmotný majetok

 • vybavenie skladových priestorov
 • zásoby v hodnote 14 mil. Kč
 • automobily
 • vybavenie kancelárií

Nehmotný majetok

 • vlastný eshopový systém
 • doména
 • databáza aktívnych zákazníkov (30 tis. aktívnych zákazníkov)
 • dlhodobé vzťahy s dodávateľmi
 • úverová história a úverový rámec pre revolving až 10 mil. Kč
 • kreditné limity u dodávateľov
 • zmluvy s prepravcami
 • nájomné zmluvy s exkluzívnou výške nájmu

Prenájmy

Sklady, kancelárie

 • rozloha: cca 2 100 m²
 • prenájom na dobu neurčitú s predkupným právom
 • výška prenájmu: 1 500 tis. Kč/ročne

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 9x
 • konateľ – riaditeľ, účtovník, objednávky, nákupy, reklamácie, zákaznícka podpora, produktový špecialista, 2x
  skladník

Zadlženosť

 • úver 4 mil Sk, ktorý bude pred predajní splatený

Celkové ročné tržby

 • 2020: 125 mil. Kč
 • 2021: 125 mil. Kč
 • 2022: 120 mil. Kč
 • 2023 (odhad): 85 mil. Kč

Prevádzková EBITDA

 • 2020: 3,7 mil. Kč
 • 2021: 3,6 mil. Kč
 • 2022: 3,2 mil. Kč
 • 2023 (odhad): 2,7 mil. Kč

Poznámka: Prevádzková EBITDA bola vypočítaná ako prevádzkový výsledok hospodárenia pred odpismi a po normalizácii.

Ostatné informácie

 • História: 20+ rokov
 • Dôvod predaja: vyšší vek majiteľa
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.