Spoločnosť zameraná na výrobu stavebného a interiérového skla

Ústecký kraj, ČR

číslo ponuky: 230013

Fotografia je ilustračná
Cena podniku
Uvedená cena zahrnuje:
 • nemovitosti v hodnotě 16,0 mil. Kč
 • pozemky v hodnotě 6,6 mil. Kč
 • strojní vybavení společnosti v hodnotě 12,3 mil. Kč
 • nulovou zadluženost společnosti

Uvedená cena nezahrnuje:
 • hotovost na účtech společnosti
 • pohledávky a závazky společnosti
1 424 000 € (34 900 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
2 776 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
16 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
na vyžiadanie
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
14

Základné informácie

Predmetom predaja je zavedená česká spoločnosť, zameraná na výrobu stavebného a interiérového skla. Špecializáciou spoločnosti sú bežné vrstvené sklá, ale aj špeciálne náročné výrobky vrstvených skiel pre stavebníctvo alebo design. Zákazníkmi závodu sú najmä dodávatelia stavieb, realizačné firmy, architekti a projektanti. Jedná sa o flexibilný výrobný závod, ktorý v odbore funguje už od roku 2008. Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti, zahŕňajúcej výrobnú nehnuteľnosť, pozemky, všetko strojné vybavenie a zásoby v majetku firmy. Súčasťou predaja sú aj zamestnanci, dodávateľsko-odberateľské zmluvy a vzťahy, licencie a iné aktíva súvisiace s prevádzkou výrobného závodu, vrátane stabilných zákaziek generujúcich opakujúce sa obraty. Alternatívne majitelia ponúkajú aj predaj samotného výrobného závodu, bez podielu v spoločnosti, pokiaľ by mal investor záujem prevziať firmu len ako súbor majetku.

Spoločnosť vyrába najmä:

sklá pre zábradlie,
fasády,
výťahové kabíny,
sklenené obklady,
pochôdzne sklá,
sklenené obklady stien,
iné dizajnové prvky.

Výrobný závod spoločnosti je schopný ako jeden z mála závodov v SR vyrábať aj sklenené nosníky.

Súčasťou predaja sú nehnuteľnosti – konkrétne výrobný závod s rozlohou cca 1000 m² a súvisiace pozemky s rozlohou cca 4400 m². Odhadovaná cena budov, vrátane oplotenia a skladovacích plôch je cca 16,0 mil Sk. Odhadovaná trhová cena pozemkov je 6,6 mil Sk. Uvedené trhové ceny boli odhadnuté majiteľom na základe dostupných dát a cien nehnuteľností v regióne. Výrobnú halu je navyše možné rozšíriť o ďalších 800 m²-> je vydané stavebné povolenie a formálne stavba zahájená.

Súčasťou predaja je aj hnuteľný hmotný majetok s odhadovanou trhovou cenou vo výške 12,3 mil Sk. Hnuteľný majetok zahŕňa všetko strojné vybavenie potrebné na výrobu produktov z vrstveného skla.

Jednou z hlavných myšlienok pri budovaní firmy bolo využitie synergie výrobného závodu a realizačnej firmy. V tom sa darilo po celú dobu fungovania tvoriť konkurenčnú výhodu oproti ostatným čisto realizačným firmám v tom, že realizácia mohla využívať jednak pružnosť výroby vďaka vlastnej výrobe skiel a zároveň čerpať maržu z výroby skiel a použiť ju pre lepšiu obchodnú pozíciu na trhu. Rovnako tak v pohľade výrobnej firmy bolo možné sa oprieť o vlastné realizačné projekty, ktoré prinášajú významný objem výroby skiel.

Aktuálne firma funguje, má svoje zákazky a odberateľov, zavedený pracovný tím robotníkov a THP. Záujemcovia teda majú možnosť akvírovať za trhovú cenu firmu so zavedenými procesmi a všetkým vybavením so zákazkami v oblasti stavebného a interiérového skla. Ponuka je vhodná pre investorov zo stavebného odboru, alebo subjekty, pre ktoré by výrobný program závodu bol vhodným doplnkom.

 

Hmotný majetok

 • linka na vrstvenie skla – LPB2548
 • linka na premývanie plochého skla
 • priama omietačka ELB 102
 • CNC stroj Bottero Technorev 4000
 • Vŕtačka Bottero Discovery 710 C
 • Rezacia linka Bottero Modulinea 353 BCS Jumbo
 • Nožnicová montážna plošina LX50 – 3474/144
 • 15 regálov na prepravu, manipuláciu + 3 zakladače
 • sklopný a skladací stôl na izolačné sklá
 • trafostanica
 • rastry na sklo
 • mostový žeriav (použitý)
 • manipulátory na ploché sklo
 • osobné automobily

Odhad trhovej hodnoty hnuteľného majetku: 12,3 mil. Kč. Súpis hnuteľného majetku s obstarávacou a trhovou cenou dodáme záujemcom po podpise NDA.

Nehmotný majetok

 • dlhodobé obchodné vzťahy
 • rámcová zmluva s klientmi
 • odborný a zaškolený pracovný tím
 • certifikácia a licencia
 • webové stránky
 • know – how

Nehnuteľnosti v majetku

Prevádzková hala

 • zastavaná plocha: cca 1000 m²
 • odhad hodnoty: 16,0 mil. Kč
 • vrátane oplotenia, súčasťou je spevnená plocha na skladovanie

Pozemky

 • rozloha: cca 4400 m²
 • odhad hodnoty: cca 6,6 mil. Kč

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 6 (pokiaľ bude subjekt predaný ako súbor majetku, nie sú súčasťou predaja)

Zadlženosť

 • subjekt je predávaný ako súbor majetku, tj zadlženie nie je súčasťou predaja

Celkové ročné tržby

 • 2019: 91 mil. Kč
 • 2020: 36 mil. Kč
 • 2021: 40 mil. Kč
 • 2022: 68 mil. Kč

Prevádzková EBITDA

 • v rokoch 2019 až 2022 bola EBITDA vo výške -4,0 mil. Kč až 3,1 mil. Kč

Spoločnosť

Poznámka: závod predávame ako súbor majetku, EBITDA nie je v tomto prípade relevantná.

Ostatné informácie

 • História: 15+ rokov
 • Dôvod predaja: vyšší vek jedného z majiteľov
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: súbor majetku spoločnosti

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.