Zavedená rodinná odťahová služba

Praha, Středočeský kraj, ČR

číslo ponuky: 200007

Fotografia je ilustračná
Cena podniku 1 277 000 € (30 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
885 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
27 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
123 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
16

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti zaoberajúcej sa odťahom osobných a nákladných automobilov. Na s.r.o. bola spoločnosť prevedená pred 5 rokmi, predtým fungovala ako SZČO.

Spoločnosť má zmluvy s 13-timi asistenčnými službami a preto nemá problém so získavaním nových odťahových prípadov. V súčasnosti firma odtiahne v priemere 850 vozidiel mesačne. Okrem odťahu sa okrajovo venuje aj servisu vozidiel.

Súčasťou podniku je viacero osobných, nákladných a špeciálnych vozidiel, ktorých podrobný zoznam je k dispozícii na vyžiadanie. Jedná sa o 21 vozidiel na 4 stanovištiach. Okrem toho je v majetku spoločnosti tiež napr. plošinový zdvihák, vyzúvačka alebo čelný nakladač. Hodnota majetku sa odhaduje na cca 12,5 mil. Kč.

Spoločnosť vlastní aj 2 webové stránky, fakturačný program, diagnostické programy porúch automobilov a ochrannú známku na firemné logo.

Vozidlá sú strategicky rozmiestnené do troch stanovíšť, ktoré má spoločnosť v prenájme. Stanovištia sa nachádzajú v Stredočeskom kraji a Prahe, ich súčasťou je aj administratívne a servisné zázemie.

V podniku je momentálne zamestnaných 16 zamestnancov, z toho 13 vodičov a 3 administratívni pracovníci. Súčasný majiteľ vykonáva funkciu konateľa, ktorej venuje 5–8 hodín denne. Na tejto pozícii ho bude musieť po predaji nahradiť nový majiteľ, alebo iný zamestnanec. Majiteľ je však samozrejme ochotný sa určitý čas po predaji venovať novému majiteľovi a odovzdať mu všetko know-how.

Spoločnosť nemá žiadne záväzky voči štátu a nevedie žiadne súdne spory. Podnik sa predáva z dôvodu toho, že majiteľ chce po mnohých rokoch strávených v jednej firme zmeniť druh podnikania. Spoločnosť je úplne funkčná a môže bez prestania fungovať ihneď po nadobudnutí novým majiteľom.

Hmotný majetok

 • vyslobodzovací automobil – 2x
 • nákladné auto na prepravu vozidiel – 7x
 • nákladný automobil s plošinou – 1x
 • nákladný automobil – 4x
 • osobný automobil – 4x
 • nákladný príves – 1x
 • nákladný automobil valníkový – 2x
 • nákladný plošinový zdvihák
 • vyzúvačka
 • čelný nakladač

Nehmotný majetok

 • 13 zmlúv s asistenčnými spoločnosťami v SR
 • 2x webové stránky
 • fakturačný program
 • ochranná známka na logo firmy
 • diagnostické programy porúch automobilov

Prenájmy

 • stanovište vozidiel 1 – vr. nebytových priestorov a servisného zázemia
 • stanovište vozidiel 2 – vr. nebytových priestorov
 • stanovište vozidiel 3
 • celkom 37 000 Kč / mesiac bez DPH

Zamestnanci

 • Vodič: 13x
 • Administratívny pracovník: 3x

Zadlženosť

 • leasing – 1x osobný automobil
 • úver – 1x nákladný automobil na prepravu vozidiel
 • úver – 1x nákladný automobil valníkový

Celkové ročné tržby

 • 2017: 16 800 000 Kč
 • 2018: 19 300 000 Kč
 • 2019: 790 000 Kč
 • 2020: 13 500 000 Kč
 • 2021: 16 300 000 Kč
 • 2022: 20 800 000 Kč

Ročný zisk (EBITDA)

 • 2017: 150 000 Kč
 • 2018: 150 000 Kč
 • 2019: 139 000 Kč
 • 2020: 3 000 000 Kč
 • 2021:  3 300 000 Kč
 • 2022: 2 900 000 Kč

Ostatné informácie

 • Dĺžka fungovania: 27 rokov
 • Dôvod predaja: zmena druhu podnikania
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!