Výroba cukrárskych výrobkov so zákazníkmi po celom Slovensku

Banskobystrický kraj, SR

číslo ponuky: 230005

Fotografia je ilustračná
Cena podniku 600 000 €
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
267 000 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
430 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
13 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
111 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
28

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti, prevádzkujúcej zavedenú cukrárenskú výrobu. Spoločnosť už v tomto businesse funguje viac ako 11 rokov, a za tú dobu sa stala jedným z najsilnejších hráčov na poli dodávateľov cukroviniek a dezertov. Spoločnosť má sídlo na južnom Slovensku, dodávky produktov ale realizuje prostredníctvom vlastného rozvozu zákazníkom po celom Slovensku. Medzi produkty spoločnosti patria najmä koláče, zákusky, makrónky, štrúdle, cheesecaky a torty.

Spoločnosť aktuálne dodáva svoje produkty viac ako 70 odberateľom, do viac ako 200 prevádzok. Typickým zákazníkom spoločnosti je cukráreň alebo siete predajní potravín. Do cca 100 prevádzok spoločnosť dodáva dlhodobo, na základe pravidelných dodávok.

Spoločnosť je finančne zdravá a generuje stabilný zisk. Vzhľadom na to, že je spoločnosť registrovaná ako sociálny podnik, veľkú časť vyplácaných miezd pokrývajú dotácie, čo je obrovskou konkurenčnou výhodou podniku. Dotácie sú schopné pokryť až 200 tis. EUR ročne zo mzdových nákladov.

Výroba prebieha vo vlastných priestoroch v menšej obci na južnom Slovensku. V týchto priestoroch sa nachádzajú administratívne i výrobné priestory podniku so supermoderným vybavením a technológiou. Budova bola postavená v roku 2007, priestory sú moderné a prispôsobené cukrárenskej výrobe. Elektrickú energiu čiastočne čerpá z inštalovaných FVE panelov na budove. Okrem tejto budovy firma využíva ešte malý skladový priestor o výmere 90 m², ktorý si firma prenajíma.

Spoločnosť aktuálne zamestnáva 28 zamestnancov, veľká časť z nich vo firme pracuje dlhodobo a jedná sa o skúsených pracovníkov. V prípade zámeru rozšíriť portfólio produktov by ale podľa majiteľa bolo potrebné posilniť tím o schopného cukrára. Majiteľ sa vo firme venuje len dohľadu a stratégii, pričom firme nevenuje aktuálne viac ako 20 hodín času týždenne.

Majiteľ firmu predáva len z dôvodu časovej vyťaženosti a nemožnosti sa firme naplno venovať. Preto by chcel podnik odovzdať záujemcovi, ktorý ho bude mať možnosť ďalej rozvíjať a naplno využiť jeho potenciál. Firma je ideálna tak pre individuálneho investora, ktorý má záujem podnikať v potravinárstve a využiť potenciál zavedenej výroby, alebo strategického investora, ktorý využije kapacitu už zavedenej výroby a odberateľskej siete.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

 

Hmotný majetok

 • vybavenie cukrárskej výroby
 • pracovné stoly, rotačné pece
 • gastro chladničky, shockery
 • gastro umývačka riadu, variče
 • drezírovací stroj, poťahovačky
 • gastro váhy, miesiče, mixéry
 • fotovoltaická elektráreň
 • foodtruck – Ford Transit
 • 3x osobný automobil a 4x dodávka
 • hmotný majetok je v odhadovanej hodnote cca 350 tis. EUR
 • zásoby v hodnote 22 tis. EUR

Nehmotný majetok

 • dlhodobé obchodné vzťahy
 • registrácia ako sociálny podnik
 • zmluvy s pravidelnými odberateľmi (siete predajní potravín)
 • odborný a zaškolený pracovný tím
 • certifikácia HACCP a licencie
 • know – how

Nehnuteľnosti v majetku

Výrobná a administratívna budova

 • výmera budovy: cca 673 m²
 • ostatná plocha: cca 1860 m²
 • odhad hodnoty: 300 tis. EUR

Prenájmy

Skladový priestor

 • rozloha: cca 90 m²
 • výška prenájmu: 340 EUR/ mesiac

Zamestnanci

 • Cukrár/pomocný cukrár – 13
 • Marketingový pracovník – 2
 • Šofér – 2
 • Výkonný riaditeľ – 1
 • Administratívny pracovník – 1
 • Upratovačka – 1
 • Účtovníčka – 1
 • Údržbár – 1
 • Pracovný asistent – 1
 • Vedúca výroby – 1
 • Pouličný predavač jedla – 4

Zadlženosť

 • bankový úver 235.800 EUR, splatný v marci 2030
 • úver na automobil 31.500 EUR, splatný v marci 2027

Celkové ročné tržby

 • 2019: 360 tis. EUR (+113 tis. EUR dotácie) 
 • 2020: 400 tis. EUR (+90 tis. EUR dotácie) 
 • 2021: 400 tis. EUR (+96 tis. EUR dotácie) 
 • 2022: 430 tis. EUR (+277 tis. EUR dotácie) 
 • 2023: 530 tis. EUR (odhad)

Prevádzková EBITDA

 • 2019: 80 tis. EUR
 • 2020: 93 tis. EUR
 • 2021: 93 tis. EUR
 • 2022: 111 tis. EUR
 • 2023: 138 tis. EUR (odhad)

Poznámka: uvádzame upravenú reálnu EBITDA po normalizácii o neštandardné položky.

Ostatné informácie

 • História: 12 rokov
 • Dôvod predaja: orientácia majiteľa na iné podnikateľské projekty
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.