Firma specializovaná na zabezpečení a prodej vozidel na splátky

Praha, ČR

číslo ponuky: 190068

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku 1 020 000 € (25 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
1 347 000 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
359 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
9 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
216 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
3

Základní informace

Předmětem prodeje jsou dvě společnosti, zaměřené na služby spojené s osobními vozidly. Společnosti jsou svým zaměřením silně propojené a majitel preferuje  jejich prodej společně. Společnosti mají tři hlavní obory zaměření:

 • prodej vozidel na splátky
 • prodej systémů na monitoring vozidel nebo vozového parku
 • vývoj a prodej systémů na monitoring osob

Společnosti fungují již téměř 5 let a každým rokem jim roste zásadně roste obrat a hodnota dlouhodobého majetku.

Prodej vozidel na splátky:

V současné době vlastní  společnost 75+ vozidel, které poskytuje a prodává svým klientům na splátky. Jedná se především o klienty, kteří z různých důvodů nedosáhnou na finanční leasing u standardních poskytovatelů. Společnost má tyto vozy v majetku až do samotného splacení všech závazků klientem, až pak jsou vozidla přepsány na klienta. Jedná se tedy o obdobu finančního leasingu.

Tyto automobily si společnost pořizuje na finanční leasing u leasingových společností a prodejců automobilů. Tímto je růst společnosti limitován – růst je podmíněn růstem počtu automobilů v majetku společnosti, no na akvizici automobilů je potřeba prostředků kapitálu. V případe příchodu soukromého kapitálu se významným způsobem zvýší obrat i zisku v řádech desítek procent. 

V současné době společnost využívá svých externích obchodních partnerů, kteří se starají o nové zákazníky a komunikaci s nimi, případně zabavení vozidel v případě neplacení (minimum případů).

Společnost působí prostřednictvím partnera i na Slovensku. Plán společnosti počítá s otevřením pobočky v Německu, kde je značný obchodní potenciál na tomto trhu. Veškerá vozidla jsou vybavena monitorovacím systémem, jehož dodavatelem je druhá firma, která je součástí prodeje. Prostřednictvím tohoto systému má společnost kontrolu nad svým majetkem a zabezpečuje rychlou reakci v případě problémů.

Jednatel a vlastník společnosti je ručitelem u leasingových společností,  což znamená, že po dobu, než se vozidla vyvážou z leasingu, bude stávající jednatel za vozidla ručit jako fyzická osoba.

Dodavatel zabezpečovacích systémů

Tato společnost se primárně zabývá satelitními bezpečnostními systémy, sekundárně pak také prodejem vozidel na splátky. V současnosti vlastní společnost 40+ vozidel, rovněž pořízených prostřednictvím finančního leasingu. Společnost své systémy dodává nejen výše uvedené společnosti, ale i jiným zákazníkům.

V blízké budoucnosti plánuje společnost vstoupit na trh carsharingových služeb ve velkých městech. Toto nové zaměření může dramaticky zvýšit tržby i zisk společnosti v dalších letech.

Majitelé jsou otevřeni i diskuzi o postupné úhradě kupní ceny, případně její snížení, a to v případě, že by se našli dostatečné záruky ze strany investora, které by snížili míru rizika spojenou se zárukou, kterou má jednatel a vlastník u předmětných společností.

Hmotný majetek

 • 120x osobní automobil pořízený na leasing
 • zásoby – zabezpečovací systémy

Nehmotný majetek

 • portfolio pravidelně splácejících zákazníků v ČR a na Slovensku
 • kontrakt s dodavatelem zabezpečovacích systémů
 • dobré vztahy s leasingovými společnostmi a prodejci automobilů
 • webové stránky, domény
 • know – how

Zadluženost

Typ dluhu: bankovní úvěr

 • výše dluhu: 3 mil. Kč u obou společností dohromady – bude splacen před prodejem

Typ dluhu: závazky z leasingů

 • výše dluhu: 33 mil. Kč, splátky leasingovým společnostem jsou kryty platbami zákazníků

Zaměstnanci

 • Počet zaměstnanců: 3x

Celkové roční tržby

 • 2019 (zatím k 30.6.): 5,4 mil. Kč
 • 2018: 8,8 mil. Kč
 • 2017: 8,6 mil. Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2019 (zatím k 30.6.): 4,3 mil. Kč
 • 2018: 5,3 mil. Kč
 • 2017: 4,5 mil. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: téměř 5 let

Důvod prodeje: potřeba dalšího vlastního kapitálu na rozvoj firmy

Právní forma: 2x s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.