Firma zameraná na služby pre cudzincov

Bratislavský kraj, SR

číslo ponuky: 200043

Fotografia je ilustračná
Cena podniku 90 000 €
Ročné tržby (odhad)
Tržby vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a služieb počas účtovného obdobia.
100 000 €
Ročná EBITDA (odhad)
EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Ročná EBITDA je vyjadrená ako zisk pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov v danom roku.
40 000 €
Aktíva
Celková výška dlhodobého a obežného majetku vo firme, vyjadrená v netto účtovných hodnotách.
5 000 €
Čistý dlh
Čistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako hodnota úročeného úveru mínus hotovosť vo firme.
0 €
Zamestnanci
Počet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý pracovný pomer k dátumu zverejnenia ponuky.
3

Základné informácie

Predmetom predaja je spoločnosť zaoberajúca sa službami pre cudzincov na Slovensku, a to najmä vybavovaním víz a pracovných povolení. V poslednej dobe svoje služby rozširuje tiež na účtovníctvo, personálne a realitné služby. Klientami spoločnosti, sú najmä cudzinci z tretích krajích (mimo EU). Svojej činnosti sa spoločnosť venuje už 3 roky.

Vo firme pracujú traja zamestnanci, ktorí by zostali svoju činnosť vykonávať aj po jej predaji. Jeden z nich je momentálne v rámci personálnych služieb prenajatý inej spoločnosti. Majiteľ momentálne vykonáva funkciu konateľa a je ochotný novému majiteľovi dočasne vypomôcť aj po predaji firmy.

Spoločnosť momentálne nevlastní ani si neprenajíma žiadne nehnuteľnosti. Zamestnanci pracujú z domu, alebo na miestach kde je to práve potrebné. V minulosti si firma prenajímala kancelárie, ale pri aktuálnej situácii to nebolo potrebné.

Súčasťou majetku firmy je kancelárske vybavenie, elektronika a automobil v celkovej hodnote 5 – 10 tis. €. Pričom automobil je splácaný na leasing a podľa dohody môže byť pred predajom doplatený.

Najhodnotnejším aktívom firmy je nehmotný majetok, a to najmä databáza klientov, dlhodobé kontrakty s odberateľmi, know how a moderné webové stránky.

Dôvodom predaja firmy je zameranie majiteľa na iný projekt, ktorému chce venovať svoj čas a financie získané z predaja.

 

Hmotný majetok

 • kancelárske vybavenie
 • elektronika
 • automobil
 • celkovo v hodnote 5 – 10 tis. €

Nehmotný majetok

 • dlhodobé kontrakty s odberateľmi
 • databáza klientov
 • know – how
 • moderné webové stránky

Zamestnanci

 • účtovník: 1x
 • brigádnik: 1x
 • údržbar: 1x (momentálne prenajatý)

Celkové ročné tržby

 • 2020 (odhad): 100 tis. €
 • 2019: 83 tis. €
 • 2018: 32 tis. €

Ročný zisk (EBITDA)

 • priemer 2019 – 2020: 40 – 45 tis. €

Ostatné informácie

História: 3 roky

Dôvod predaja: orientácia majiteľa na iný projekt

Právna forma: s.r.o.

Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

Mám záujem o viac informácií

Podobné ponuky v databáze

Ďalšie ponuky

Ing. Michal Volník

jednatel společnosti

+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!


  Súhlasím s pravidelným zasielaním nových ponúk firiem na predaj.