Inžiniersko-výrobná spoločnosť v oblasti úpravy vôd a vzduchu

Slovenská republika

číslo ponuky: 190005

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku Cena dohodou
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
1 873 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
19 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
na vyžiadanie
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
17

Základné informácie

Predmetom predaja je podiel v inžiniersko-výrobnej spoločnosti poskytujúcej inovačné a nákladovo efektívne riešenia šetrné k životnému prostrediu so zameraním na úpravu vôd, odpadových vôd a úpravu vzduchu. Spoločnosť na trhu pôsobí od roku 1986 a svoje riešenia dodáva rôznym odvetviam, pre malé aj veľké firmy, v rôznych krajinách. Know-how podniku, ktoré používa pre svoje riešenia je veľmi pokrokové a pochádza zo zahraničia, vďaka čomu má firma na Slovensku a v okolitých regiónoch veľkú konkurenčnú výhodu.

Cieľom majiteľov spoločnosti je nájsť strategického partnera, ktorý by vstúpil do podniku a bol schopný zainvestovať jeho ďalší rozvoj. Predstava majiteľov o aktuálnej potrebe investície do spoločnosti je cca 300.000 €. Investor môže byť partner s alebo bez skúsenosti v odbore.

V podniku je zamestnaných 17 zamestnancov s bohatými skúsenosťami vo svojom odbore. Majitelia vykonávajú manažérske funkcie, so zameraním na obchod aj technológie a vo svojich funkciách by zostali aj po vstupe investora.

Súčasťou majetku spoločnosti je viacero nehnuteľností. Nie všetky z nich sú momentálne využívané pre účely daného podnikania, preto je na dohode s investorom či budú zahrnuté do hodnoty firmy v rámci predaja. Hodnota prevádzkových nehnuteľností je približne 300.000 €, čo zahŕňa časť areálu aktuálne využívanú na výrobu a kancelárske priestory. Hodnota nehnuteľností nevyužívaných na prevádzku je približne 700.000 € a jedná sa o 2 haly v rámci areálu.

V majetku spoločnosti sa tiež nachádza všetok potrebný hnuteľný majetok a vybavenie potrebné pre prevádzku, v obstarávacej hodnote cca 200.000 €. Z nehmotného majetku stojí za zmienku hodnotné know-how, technické výkresy, certifikáty TSUS, ISO 9001, ISO 14001 a 3 registrované ochranné známky.

Hmotný majetok

 • výrobné stroje a zariadenia
 • manipulačné zariadenia
 • automobily

Nehmotný majetok

 • hodnotné know-how
 • technické výkresy
 • certifikáty TSUS, ISO 9001, ISO 14001
 • 3 ochranné známky

Nehnuteľnosti

Budovy používané na prevádzku

Výrobná hala: 1 280 m2

Budovy nepoužívané na prevádzku

Sklady, ostatné priestory: 3 620 m2

Zamestnanci

 • Počet zamestnancov: 17
 • Funkcie: technický manažér/vývoj, chemik/projektový manažér, konštruktér, kreslič, ekonóm/projektový manažér, nákupca/logistika, výrobný manažér, údržbár, výrobný personál-CNC, rezanie, zváranie

Celkové ročné tržby

 • 2017: 1,8 mil. €
 • 2016: 1,2 mil. €
 • 2015: 2,1 mil. €

Ročný zisk (EBITDA)

 • 2017: 127 tis. €
 • 2016: 245 tis. €
 • 2015: 186 tis. €

Ostatní informácie

Dĺžka fungovania s.r.o.: 13 let

Dôvod predaja podielu: potreba stabilizácie cash-flow 

Právna forma: s.r.o.

Predmet predaja: 30 – 40% podiel v s.r.o. (iné návrhy môžu byť diskutované)

Hodnotenie business brokera

Z technického hľadiska má firma silnú pozíciu na trhu vďaka unikátnemu know-how. Každoročne podnik realizuje niekoľko veľkých zákaziek, čo často spôsobuje nestabilitu cash-flow firmy. Túto nestabilitu sa spoločnosť snaží odstrániť pridaním a podporením predaja individuálnych produktov (za účelom preklenutia doby počas ktorej sa nedodáva projekt). Pre túto zmenu však bude potrebovať doplniť finančné prostriedky na dokompletizovanie vývoja produktov a personálu, z toho dôvodu hľadá partnera, ktorý bude schopný tento rozvoj a marketing produktov financovať, poprípade zabezpečiť ďalšie finančné potreby podniku v budúcnosti.

Mám záujem o viac informácií

Ing. Michal Volník

konateľ spoločnosti

+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.