Masážne a solárne štúdiá s dvoma prevádzkami na Vysočine

Kraj Vysočina, ČR

číslo ponuky: 220030

Snížená cena
Fotografia je ilustračná
Cena podniku 327 000 € (8 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
498 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
16 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
96 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
14

Základné informácie

Predmetom predaja sú dve prevádzkarne na Vysočine, zaoberajúce sa službami v oblasti kvalitných thajských masáží s možnosťami návštevy solárneho štúdia. Oba štúdiá sú veľmi dobre zavedené, sú na trhu viac ako 11 rokov a za túto dobu si vo svojom odbore vybudovali veľmi dobré meno a stálu klientelu. Štúdiá sú prevádzkované pod s.r.o., ktorá má aj iné aktivity, predmetom predaja by bola teda tzv. časť obchodného závodu zahŕňajúca obe prevádzky, prípadne iba jednu z nich,

Spoločnosť kladie veľký dôraz na poskytovanú kvalitu svojich služieb, ktorá sa odráža v spokojnosti zákazníkov. Klienti majú na výber z viac ako 15 druhov masáží, ktoré obstarávajú certifikované thajské masérky. Všetky služby prebiehajú v príjemnom prostredí s orientálnym nádychom.

Spoločnosť aktuálne zamestnáva 14 zamestnancov. Na oboch pobočkách sú 2 recepčné a s nimi dohromady 9 zahraničných masérok. Na všetko dohliada manažér, ktorý má na starosti obe pobočky. Majiteľ sa na chode obchodného závodu nepodieľa, vykonáva iba kontrolnú činnosť zaberajúcu okolo 1 hodiny týždenne.

Obe pobočky spoločnosti sú vo väčších mestách v kraji Vysočina. Nachádzajú sa v príjemnej, lukratívnej a dostupnej lokácii pri centre mesta s možnosťou parkovania. Prvá pobočka je v prenájme v priestoroch o veľkosti 606 m2 za 46.000 Kč mesačne. Druhá pobočka je v osobnom vlastníctve v priestoroch o veľkosti 200 m2, po predaji zostane v nájme u súčasného majiteľa.

Pobočka 1 + Pobočka 2 + eshop:

 • Tržby:
  • 2019: 6,4 mil. Kč + 3,9 mil. Kč
  • 2020: 4,3 mil. Kč + 2,7 mil. Kč + 0,4 mil. Kč
  • 2021: 4,1 mil. Kč+ 2,8 mil. Kč + 0,7 mil. Kč
  • 2022: 7,0 mil. Kč + + 4,0 mil. Kč + 1,2 mil. Kč
 • Zisk: 
  • 2019: 1 400 tis. Kč + 1 200 tis. Kč
  • 2020: 181 tis. Kč + 122 tis. Kč
  • 2021: 75 tis. Kč + 1 tis. Kč
  • 2022: 1 250 tis. Kč +610 tis. Kč

Spoločnosť prekonala mierne problémy počas korona krízy, čo sa odrazilo na vykázanom zisku z rokov 2020 a 2021. K celkovému zisku je potrebné pripočítať alokácie vo výške cca. 500.000 Kč, v ktorých sú rozpočítané náklady celej spoločnosti, alokované na jednotlivé štúdiá. Po predaji však tieto náklady nebudú súčasťou obchodného závodu a teda reálny zisk je v každom roku vyšší o 250 tis. Kč/prevádzkareň.

Spoločnosť prečkala korona krízu relatívne úspešne a v roku 2022 by sa mala navrátiť k ekonomickým výsledkom z predkrízových rokov. Ďalej je nutné dodať, že takmer 50 % tržieb a zisku je realizovaných na konci roka, v novembri a decembri, z dôvodu zvýšeného predaja poukazov.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

Ďalšie informácie

Hmotný majetok

 • vybavenie prevádzky = 1,2 mil. Kč
 • solária = 1,5 mil. Kč
 • zásoby v hodnote 100.000,- Kč

Nehmotný majetok

 • databáza klientov
 • dodávateľské vzťahy
 • odborný a zaškolený pracovný tím
 • zavedené meno
 • webové stránky
 • know – how

Nehnuteľnosti v majetku

 • prevádzkareň 2:
  • rozloha: 200 m²
  • nie je predmetom predaja
  • bude možnosť prenájmu

Prenájmy

 • prevádzkareň 1:
  • rozloha: cca 606 m²
  • výška prenájmu: 46 tis. Kč mesačne

Zamestnanci

 • počet zamestnancov: 14

Zadlženosť

 • žiadna

Celkové ročné tržby

 • 2018: 7,8 mil. Kč
 • 2019: 10,3 mil. Kč
 • 2020: 7,4 mil. Kč
 • 2021: 7,6 mil. Kč
 • 2022: 12,2 mil. Kč

(súčet tržieb oboch prevádzok a tržieb eshopu)

Prevádzkový zisk

 • 2018: 1,79 mil. Kč
 • 2019: 2,97 mil. Kč
 • 2020: 803 tis. Kč
 • 2021 : 576 tis. Kč
 • 2022: 2,35 mil. Kč

(uvádzame čistý prevádzkový zisk EBITDA pred odpočítaním režijných nákladov alokovaných na prevádzky – 250.000,- Kč/prevádzkareň/rok)

Ostatné informácie

 • Dĺžka fungovania: 11 a 14 rokov
 • Dôvod predaja: majiteľ sa chce sústrediť na hlavnú časť svojho podnikania
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: obchodný závod
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.