Mezinárodní kamionová doprava

Česká republika

číslo ponuky: 190033

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku Cena dohodou
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
na vyžiadanie
Ročné tržby (odhad) Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
12 245 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
20+ rokov
Ročná EBITDA (odhad) EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
2 449 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
200

Základní informace

Předmětem prodeje je mezinárodní kamionový dopravce. Společnost funguje na trhu více než 20 let a svými kamiony transportuje pro klienty v rámci celé EU.

Společnost po svoji činnost používá více než 100 vozidel a v jejím majetku se nacházejí také nemovitosti v hodnotě přibližně 400 mil. Kč. 

Výhodou společnosti jsou dlouhodobé kontrakty s významnými odběrateli.

Společnost zaměstnává 150 – 200 zaměstnanců.

 

Více informací na vyžádání pro vážné zájemce.

 

Hmotný majetek

  • cca 100 kamionů s nosnostní 25 t

Nehmotný majetek

  • dlouhodobé kontrakty se zákazníky
  • know – how

Nemovitosti

  • odhad hodnoty nemovitostí: 100 mil. Kč

Zaměstnanci

  • počet: 150 – 200

Celkové roční tržby

  • průměr: 300 mil. Kč

Roční zisk (EBITDA)

  • průměr: 60 mil. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: více než 20 let

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Michal Volník

konateľ spoločnosti

+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.