Obľúbený e-shop s moto-tovarom

Česká republika

číslo ponuky: 220016

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku 85 000 € (2 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
323 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
13 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
25 000 €
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
0

Základné informácie

Predmetom predaja je zavedený e-shop, so sortimentom zameraným na moto-oblečenie, moto-diely a iné doplnky pre motoristov. E-shop funguje už viac ako 10 rokov, má veľmi dobré meno a dosahuje stabilnú ziskovosť.

Súčasťou e-shopu je momentálne aj malá kamenná predajňa, tú ale majiteľ plánuje zrušiť. Kupujúci si môže zásoby predajne ponechať a presunúť ju na iné miesto, alebo budú zásoby pred predajom znížené na minimum.

Aktuálna hodnota zásob je cca 1,5 mil. Kč. Zásoby pre chod e-shopu sú potrebné len v minimálnej výške, preto bude ich hodnota pripočítaná k predajnej cene, a to podľa ich dohodnutého stavu na základe inventúry.

O chod firmy sa momentálne stará sám majiteľ (10 hod./deň) spoločne s jedným brigádnikom (2-4 hod./deň). Dôvodom predaja je čas majiteľa, ktorý chce venovať iným aktivitám.

Prehľad finančných výsledkov spoločnosti

Ďalšie informácie

Hmotný majetok

 • zásoby v hodnote 1,5 mil. Kč (môžu byť nižšie)

Nehmotný majetok

 • moderné webové stránky
 • veľmi dobré meno
 • dobré vyhľadávacie pozície

Celkové ročné tržby

 • 2021: 7,6 mil. Kč (covid)
 • 2020: 7 mil. Kč (covid)
 • 2019: 10,3 mil. Kč

Prevádzková EBITDA

 • 2021: 585 tis. Kč
 • 2020: 755 tis. Kč
 • 2019: 770 tis. Kč

Ostatné informácie

 • Dĺžka fungovania: 11 rokov
 • Dôvod predaja: časové dôvody
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: časť obchodného závodu

 

Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.