Obľúbený eshop a veľkoobchod s kvalitnou bean-to-bar čokoládou

Jihomoravský kraj, ČR

číslo ponuky: 230006

Ospravedlňujeme sa,
táto ponuka už nie je aktívna
Cena podniku 85 000 € (2 000 000 CZK)
Čistý dlhČistý dlh je ukazovateľ zadlženosti firmy. Je vyjadrený ako aktuálna výška nesplateného dlhu k bankovým inštitúciám. Zahŕňa investičné úvery, prevádzkové úvery, hypotekárne úvery a napr. aj čerpané kontokorentné úvery.
0 €
Ročné tržby Tržby spoločnosti (alebo obrat spoločnosti) vyjadrujú celkový ročný objem výkonov podniku, ktoré podnik získal predajom tovaru a vlastných služieb počas účtovného obdobia. Uvádzame údaj z posledného uzavretého účtovného obdobia.
269 000 €
HistóriaUvádzame, ako dlho už firma pôsobí na trhu. Údaj môže byť približný.
17 rokov
Ročná EBITDA EBITDA je finančný ukazovateľ prevádzkovej výkonnosti podniku. Pri ponukách uvádzame tzv. normalizovanú prevádzkovú EBITD-u, ktorú kalkulujeme ako prevádzkový zisk spoločnosti, očistený o nákladové úroky, odpisy dlhodobého majetku a náklady nesúvisiace s predmetom predaja.
na vyžiadanie
ZamestnanciPočet zamestnancov zamestnaných vo firme na trvalý alebo čiastočný pracovný úväzok ku dňu spracovania ponuky.
3

Základné informácie

Predmetom predaja je 100% podiel v spoločnosti, prevádzkujúcej eshop a veľkoobchod s kvalitnou bean-to-bar čokoládou, ktorý si za posledných 12 rokov vydobyl v ČR reputáciu ako jeden z lídrov tohto relatívne malého, ale konštantne rastúceho trhu. Ide o vôbec historicky prvý e-shop s kvalitnou (bean-to-bar) čokoládou v Českej republike.

Spoločnosť si za dobu svojej existencie vybudovala exkluzívne vzťahy s poprednými európskymi i domácimi výrobcami kvalitnej čokolády, má rokmi preverenú databázu retailových i veľkoobchodných klientov, vlastné adaptované chladené skladovacie priestory i zaškolený personál. Spoločnosť pracuje s dodávateľmi napr. z Belgicka, Maďarska alebo Francúzska.

Spoločnosť je dlhodobo rastúcou, ziskovou firmou, ktorej biznis stojí na dvoch pilieroch – veľkoobchode, ktorý generuje 32% ročných tržieb a maloobchodu s podielom na tržbách vo výške 68%. Spoločnosť má celkom 460 aktívnych veľkoobchodných zákazníkov, ktorí objednávajú tovar v priemere 3-krát ročne (najčastejšie ale každý mesiac). Skladovanie a expedícia tovaru zákazníkom sú riešené outsourcingom, v prenajatom sklade má ČB chladenú sekciu určenú na skladovanie čokolády.

Prevádzka spoločnosti v súčasnosti stojí na 3 ľuďoch, pričom súčasný zakladateľ a majiteľ zaisťuje len koordináciu zamestnancov. Vo firme ďalej pracuje 1 človek pre zákaznícku podporu a 1 človek ako nákupca. Firma navyše využíva služby dvoch externistov, ktorí primárne obsluhujú marketingové kampane pre e-shop.

Návštevnosť e-shopu z roka na rok rastie:

• 2018: 74 900 UN
• 2019: 84 800 UN
• 2020: 196 200 UN
• 2021: 274 200 UN
• 2022: 154 000 UN

Hlavné zdroje návštevnosti sú platená reklama (38%), organické vyhľadávanie (24%) a direct (23%), e-mailing (8%) a sociálne siete (5%). Pokles návštevnosti v roku 2022 je spôsobený povinným zákonným zavedením novej cookie lišty. Užívatelia, ktorí nedajú súhlas, nie sú zahrnutí do štatistík. Objem predaja je ovplyvnený sezónnosťou, obdobie najvyšších tržieb je tradične okolo Vianoc (október – november). Objem predaja v období od septembra do konca decembra je rovnaký ako v zostávajúcich ôsmich mesiacoch roka. Okrem predaja čokolády organizuje spoločnosť aj degustácia čokolády.

Majiteľ firmu predáva z dôvodu orientácie na iné podnikateľské aktivity. Majiteľ ponúka záujemcom možnosť zostať v podniku ako manažér či poradca na dobu cca 6 mesiacov, aby dohliadol na plné odovzdanie všetkého know how novému majiteľovi.

Ďalšie informácie

 

Hmotný majetok

 • skladové zásoby v hodnote 750 tis. Kč (tj v uvedenej cene sú zahrnuté skladové zásoby vo výške 750 tis. Sk, v prípade, že sa bude ku dňu predaja výška skladových zásob líšiť, predajná cena sa upraví podľa aktuálnej výšky)
 • klimatizácia skladu v hodnote 30 tis. Kč
 • zásteny v sklade v hodnote cca 100 tis. Kč

Nehmotný majetok

 • výhradné zastúpenie pre ČR a SR popredných európskych bean-to-bar čokoládovní
 • sociálne siete: Facebook (11700 fanúšikov), Instagram, Youtube
 • databáza 12600 zákazníkov (z toho 460 aktívnych veľkoobchodných)
 • portfólio 30 domén
 • podrobne popísané firemné procesy – cca 250+ návodov popisujúcich všetky činnosti a zavedené postupy
 • profesionálny systém trackovania transakčnej ekonomiky e-shopu aj veľkoobchodu s prehľadným výstupom v Power BI umožňujúci sledovať marže na produktoch
 • kompletný online marketing, napojenie na predajné kanály a účty na porovnávačoch – Sklik, Google Ads, Facebook, Zboží.cz, Firmy.cz, Heureka.cz, Google nákupy, Mergado
 • mailingový nástroj s pripravenými kampaňami na celý rok a automatizáciou kampaní
 • outsourcovaný sklad a expedície
 • klimatizovaný priestor vo fulfillmente s funkčným prepojením s shoptetom a päťročnou históriou spolupráce
 • vlastný softvér na optimalizáciu skladových zásob
  e-shop na platforme Shoptet
 • rôzne napojenia e-shopu na externé e-commerce služby
 • logo, grafika a všetky podklady, ktoré boli pre web či sociálne siete použité
 • know-how na organizovanie zážitkových degustácií čokolády
 • 700 hodnotení na heureka.sk s vynikajúcim skóre 4.9/5

Prenájmy

Skladová plocha u poskytovateľa fulfillmentu

 • rozloha: cca 60 m²
 • výška prenájmu: 13 900 tis. Kč/mesačne

Zamestnanci

 • majiteľ 1x
 • nákupca 1x
 • zákaznícka podpora: 1x

Zadlženosť

 • ku dňu predaja žiadna

Celkové ročné tržby

 • 2018: 3 567 000 Kč
 • 2019: 4 914 000 Kč
 • 2020: 7 053 000 Kč
 • 2021: 8 687 000 Kč
 • 2022: 6 326 000 Kč

(Obrať je uvedený bez DPH. Pokles obratu v krízovom roku 2022 zodpovedá poklesu obratu pozorovanému naprieč celú e-commerce. Ako reakciu na situáciu firma zoštíhlila náklady a prečistila portfólio o výrobky s nízkou maržou a malou obrátkovosťou.Tým bola výrazne zvýšená ako celková maržovosť, tak obrátkovosť e-shopu.)

Normalizovaná EBITDA

 • 2021: 890 000 Kč
 • 2022: -32 000 Kč (pokles v rámci celého e-commerce)

(Normalizovaná EBITDA predstavuje ziskovosť spoločnosti po uhradení fixných aj variabilných nákladov, bez započítania odpisov a finančných nákladov, po započítaní skutočnej zmeny stavu skladu v nákupných cenách, a po úprave o náklady nesúvisiace s podnikaním.)

 •  

Ostatné informácie

 • Dĺžka fungovania: 16 rokov
 • Dôvod predaja: orientácia majiteľa na iné podnikateľské aktivity
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.
Mám záujem o viac informácií

Ing. Tomáš Šuverík

konateľ spoločnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V prípade záujmu nám napíšte!

Po podpise dohody o mlčenlivosti (NDA) vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.